noordoost-overijssel

Maand: december 2020

Verkeerde kampioen

Is Hardenberg een christelijke gemeente? Als je kijkt naar het aantal raadsleden van christelijke partijen zou je dat wel denken, namelijk 17 van de 33. En bij die overige 16 zullen ook wel christenen zitten, maar die vinden dat het geloof geen basis is om politiek te bedrijven. Denk ik.

Woensdag concludeerde het RIVM dat negen van de tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten zijn. Daar kan Hardenberg niet toe behoren, want hier luisteren de kerken naar de wereldse overheid en zijn kerkdiensten alleen te volgen op YouTube en via Kerkdienstgemist.nl.

Als je die website bezoekt kom je nog wel eens interessante dingen tegen. Bijvoorbeeld dat ze in Heerlen elke dag eerst 20 minuten een Lauden houden, een ochtendgebed, en daarna een Heilige mis. Dat kwam in de jaren ‘50 nog vaak voor in katholiek Nederland maar is nu een uitzondering.

Maar terug naar Hardenberg. Het blijkt namelijk dat hier iets niet klopt. De coronacijfers lopen op. Als je die van woensdag bekijkt, zie je dat Hardenberg meer besmettingen telt dan bijvoorbeeld Almelo, Hengelo en Zwolle. Alleen Enschede en Deventer hebben nog meer. En ook de dagen daarna zat Hardenberg in de top-3. Er gaat dus iets fout, maar wat?
De scholen zijn gesloten, er zijn geen kerkdiensten, de winkels zijn dicht en de weekmarkt is vrijwel verdwenen. En naar de buren in Duitsland gaan was al afgeraden, maar is ook nog eens moeilijker gemaakt door de avondklok in de Grafschaft Bentheim.

Bij een bericht daarover van de gemeente stond een reactie van iemand die te beroerd was om zelf de coronacijfers van Hardenberg op te zoeken. En die daarom de gemeente maar een veeg uit de pan gaf.
“Gemeente Hardenberg, hoe zit het met de besmettingen in de gemeente. Als enigste gemeente in Overijssel wordt daar geen enkele openheid over gegeven.”
Wel kwekken op Facebook maar zelf geen poot uitsteken. Gelukkig zijn er dan behulpzame dorpsgenoten die aanwijzen waar je de gegevens met één klik kunt vinden.

Het geeft op kleine schaal wel aan waar het aan schort: aan zelfdiscipline, aan eigen verantwoordelijkheid. Misschien zorgen die negatieve eigenschappen wel voor de vele besmettingen in de gemeente Hardenberg.

Waar draait het om

Het aantal kapsters bij mijn vaste knipinstelling was maandagavond verdubbeld. Er waren drie extra dames ingevlogen om het reguliere team te versterken, want Hardenberg moest op de valreep nog even worden geknipt. Nederland in lockdown.

Wat is het ergste dat ons kan overkomen? Dat we niet op 1 januari in de Noordzee kunnen duiken, misschien. Maar daar heeft Unox wat op gevonden.
Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg komen. In dit geval: als de duikers niet naar de zee kunnen rennen, komt het water naar je toe. In soepblik. Maar liefst 25.000 blikken heeft de soepverkoper gevuld en binnen 24 uur waren ze op.
Op 1 januari om 12.00 uur allemaal op je balkon of in je tuin een blik water over jezelf uitgieten en het nieuwe jaar kan beginnen.

Dat zou in Hardenberg ook kunnen, met water uit de Oldemeijer, waar jaarlijks de duik wordt gehouden. Maar om dat te organiseren was er geen tijd. Wij moesten namelijk winkelen.
Vrijdag werd ik op weg naar de stad ingehaald door de dood. De begrafenisauto van Vasse was de middelste in een lange rij. Waarschijnlijk de enige die geen winkels bezocht, tenzij de chauffeur ook nog kerstinkopen moest doen. Officieel verboden maar daar hebben we lak aan.

In verschillende plaatsen zag je dat winkeliers hun etalages hadden volgestouwd met goederen. Je hoefde maar even te bellen of te mailen om je keuze door te geven en het spul werd thuisbezorgd. Dat er dan alsnog tientallen mensen door de winkelstraten liepen was de middenstanders even ontgaan.
Het kan ook zijn dat de kooplustigen naar de slijter gingen, want dat is tenslotte een essentiële winkel. De boekhandel niet, de patatzaak weer wel.

Ook een chaos op Schiphol. Wat er ook gebeurt, er zal en moet gevlogen worden. En niemand reisde voor de lol. Iedereen had opeens een ziekelijke tante, een oom die bijkans op sterven lag, vrouw en kinderen die al zes maanden niet waren bezocht. En natuurlijk: “Ik reis altijd in december naar Curaçao. Dus.” Allemaal dringende redenen.

Wat nou als een bom op Schiphol zou vallen nadat iedereen op tijd een veilig heenkomen had gezocht? Zeker 30.000 werklozen erbij. Is dat erg? Voor die mensen wel natuurlijk. Maar we hebben het beëindigen van de turfwinning overleefd, de textielsluiting in Brabant en Twente zijn we te boven gekomen en we hebben het gered na de sluiting van de Limburgse mijnen.

Schiphol alleen voor vracht en voor essentiële vluchten. Toch zit dat er niet in. Ziekte overkomt altijd anderen, ellende is ver van mijn bed. De eigen winkel, de eigen reizen, de eigen genoegens. Daar draait het tenslotte om.

Ondertussen maakt Drenthe zich druk om het Drentse Woord van het Jaar: wordt het mieghummel, prugeltie of fedusie? Een Drents woord voor egoïsme bestaat niet, anders had dat zeker gewonnen.

Duidelijke taal

Het dagelijks bestuur van de gemeente Hardenberg heeft onlangs op de kop gehad van de Rekenkamer. Die heeft een Gronings bureau laten onderzoeken waarom zo vaak over de communicatie wordt geklaagd bij projecten die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Burgers te laat geïnformeerd, niet duidelijk gemaakt of ze echt mogen meepraten en te moeilijk taalgebruik zodat geen mens er wat van snapt.

Tja, wij Hardenbergers zijn geen praters maar doeners. Beetje regelen bij een kop koffie, want we kennen mekaar toch zo goed. Geen woorden maar daden, leve Hardenberg-1.

Alleen… dat kan niet meer. Heeft eigenlijk nooit gekund, maar we lieten een beetje over ons heen lopen: wat de overheid doet is welgedaan. Voortaan wordt echter duidelijke taal gesproken. Of beter: geschreven. Hardenberg heeft zich afgelopen winter bij het landelijke project Duidelijke Taal aangesloten, ambtenaren zijn op cursus gestuurd en communicatiemedewerkers hebben zich aangemeld voor webinars over Duidelijk communiceren.

Heeft dat een beetje geholpen? Afgelopen week stond op de gemeentepagina in de Toren onder meer “De inclusieve samenleving is bij uitstek een beleidsdomein die vraagt om een integrale benadering.” Daar zal Jan-met-de-pet niet meteen warm van worden. Bovendien is het taalkundig fout: het is ….. een beleidsdomein dat…..

Ook op deze pagina: participatieladder (niet te koop bij de Gamma), adequaat en actoren. En in dezelfde krant, op de pagina Kijk op Hardenberg: Bbz-aanvragen, BIZ-belasting, MKB-Nederland en VNO-NCW. Zonder uitleg of toelichting.

Ja maar, reageren B&W, wij zijn al bezig met verschillende vormen van participatie en co-creatie. En we werken steeds vaker met de methode van het strategisch communicatie frame, een methode met aandacht voor de in- en externe context.

Afijn, u begrijpt het wel, de gemeentelijke brieven, artikelen, memo’s en notities zijn niet bedoeld om door de inwoners begrepen te worden. Slechts de incrowd, pardon: de ingewijden, kunnen zo’n stuk lezen zonder steeds te moeten googelen om de betekenis op te zoeken.

Duidelijke taal, duidelijk communiceren: het lijkt er niet op. Heeft er nog nooit op geleken, hoewel al jaren wordt geroepen dat het anders moet. Al sinds gemeentesecretaris Wouco Rebergen een jaar of vijftien geleden vroeg voor een doos sigaren en een fles wijn de ambtenaren taalkundige mores te leren.

De gemeenteraad mag volgende week een keer foei! roepen en dat was het dan. Schrijven met de lezer voor ogen? Dacht het niet.

Selectieve naastenliefde

Deze week is door de gemeenteraad een besluit genomen over nog 5 jaar azc in Hardenberg. Gelling (VVD) wilde dat het COA het aantal mensen uit veilige landen snel zou afbouwen en Van der Wel (CDA) wilde dat er vooral gezinnen zouden komen, “want het gezin is de hoeksteen van de samenleving”. Het zou een uitspraak van zijn opa kunnen zijn. Sinds de jaren ’60 is het gezin steeds minder de hoeksteen. Het traditionele gezin is namelijk steeds minder aanwezig. “De hoeksteen verkruimelt”, schreef HP De Tijd. In de woorden van de schrijver Gerrit Komrij: “Er hangt een geur van bolle appelwangen omheen, van sjoelbakken, steunzolen en moeder, vertel nog eens over de oorlog.”

Van der Wel was trots op Hardenberg. Rotterdam met zijn 630.000 inwoners herbergt 600 asielzoekers, de 20.000 van Hardenberg-stad geven onderdak aan 700 asielzoekers. Dat is de C van het CDA, de naastenliefde, het noaberschap. Maar wel selectieve noaberschap.

Dat noaberschap is een oud begrip, maar in onze contreien niet ouderwets. Dat was wel het verhaal van Van der Wel over het 3-jarig jongetje Alan Kurdi uit Syrië, verdronken tijdens een vlucht van het gezin naar Europa. Niet het zielige verhaal, passend bij het schilderij dat veel mensen in de jaren ’50 in hun kamer hadden hangen: een zigeunerkindje met een traan. Nee, de uitspraak over het verdronken jongetje: “Ik vertrouw erop dat hij het nu nog beter heeft dan hier.”

Doorredenerend moet Van der Wel het geweldig vinden dat er zoveel mensen tijdens de oversteek van Afrika en Azië naar Europa zijn verdronken, want die mensen gun je toch allemaal een beter leven dan hier?

Niet alleen het CDA ging in de fout met de ‘eis’ om gezinnen in het azc te huisvesten, dat ging de VVD ook. Fractievoorzitter Gelling wilde dat het aantal mensen uit veilige landen binnen een jaar tot nul zou zijn gereduceerd. “Dus ook de mensen uit veilige landen die terecht asiel vragen”, vroeg wethouder Luiten. Mensen die vanwege hun geloof, politieke overtuiging of geaardheid zijn gevlucht uit Egypte, Turkije of Oeganda.
Nee, dat bedoelde Gelling niet, het betrof veiligelanders die rotzooi trappen en eigenlijk geen kans hebben op een verblijfsvergunning.

De VVD-voorman begreep dat hij zichzelf te hulp kon schieten door in het amendement het woord ‘veiligelanders’ te vervangen door “…..mensen die structureel overlast geven”. Maar na een lange schorsing en overleg met CDA, OpKoers en 50Plus bleef de oorspronkelijke tekst staan en werd er zelfs nog aan toegevoegd: “… om bij voorkeur opvang te bieden aan gezinnen.”

Wat blijft hangen? Koppigheid van de VVD om de eigen tekstverbetering niet te gebruiken. En het CDA dat gradaties in naastenliefde kent: de veilige plek in de herberg is in eerste instantie voor gezinnen. Alleenstaanden moeten maar hopen dat ergens anders een barmhartige Samaritaan opstaat.

Het amendement werd aangenomen, ondanks dat het COA er zijn billen mee zal afvegen: het is namelijk niet werkbaar. Het verzoek om nog vijf jaar een azc te mogen vestigen in Hardenberg is overigens unaniem gehonoreerd.

Thema: Anders Norén