noordoost-overijssel

Maand: januari 2021

God, I’m good

In de film A Knights Tale is er een rol voor de middeleeuwse schrijver Geoffrey Chaucer. Hij vergokt zijn hele hebben en houden, zelfs zijn kleren, maar wordt door een wannabe-ridder geholpen, indachtig de Werken van Barmhartigheid: kleed de naakten.
In ruil gebruikt Chaucer zijn retorische talenten om zijn ‘meester’ aan te kondigen tijdens toernooien. Bij een van die gelegenheden krijgt hij zoveel applaus, dat hij zelfvoldaan uitroept: God, I’m good.

Deze scene schoot mij dinsdag meteen te binnen toen de gemeenteraad een besluit nam over een nieuw amendement om het azc aan de Jachthuisweg in Hardenberg open te houden en tegelijkertijd de overlast van enkele ‘veiligelanders’ tegen te gaan.
In december was over deze zaak ook al een amendement aangenomen, maar dat stak zo knullig in elkaar dat daar niet mee te leven viel. Wettelijk niet toegestaan en in de uitvoering niet werkbaar.

Om het gezichtsverlies zoveel mogelijk te beperken werd opeens bedacht, dat de gemeenteraad nog maar eens met het COA moest praten over deze zaak. En zie, het wonder geschiedde, het COA zei dat het goed zijn best zou doen om vervelende jonge mannen uit landen als Marokko en Algerije te weren en een leuke plek te creëren voor gezinnen met kinderen, maar dat er, zoals de Romeinse senator Celsus in de 2e eeuw al zei, geen verplichting is het onmogelijke te doen.

En wat wordt er nu door een enkele fractievoorzitter gezegd? Wat hebben we dat als raad goed gedaan. Samen. En unaniem, hè. En onder strikte voorwaarden.

Unaniem? Natuurlijk, want wie durfde nu nog tegen te stemmen na zo’n tik over de vingers van het COA na het vorige amendement.
En wat die ‘strikte voorwaarden’ zijn?
Even meelezen: …. het COA spant zich in om de overlast terug te brengen….
En: …binnen uiterlijk 18 maanden met het COA af te spreken (dus nu hoeft die afspraak nog niet gemaakt te worden!) het aantal niet-kwetsbare asielzoekers terug te brengen naar nul of zoveel eerder of later als de sobere opvanglocaties gereed zijn.

Boterzachte voorwaarden en opnieuw knullig geformuleerd. God, I’m good.

Lezerspanel

Weekblad De Toren doet aan leeftijdsdiscriminatie! Mag dat zomaar?
In de huis-aan-huis krant wordt al enige tijd een oproep gedaan om in een lezerspanel mee te denken met het blad. Of het nu gaat om inhoudelijk nieuws, de uitstraling van de krant, het nieuws op de website of de advertentiecampagnes, overal mag je over meepraten. Tenminste: als je tussen de 25 en 40 jaar bent. Jonger dan 25, dan heb je waarschijnlijk de krant nog nooit gezien en ouder dan 40, dan ben je zo conservatief dat je niets wilt veranderen.

Bovendien moet je ook nog in een van de grotere kernen in onze gemeente wonen. Woon je in Lutten, Mariënberg, Balkbrug of Sibculo dan mag je niet deelnemen. Blijkbaar wonen daar geen mensen die zinnige dingen over het blad kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat je niet 1 op 1 de persberichten die je krijgt moet plaatsen. Die zijn in 100% van de gevallen te lang, voor buitenstaanders onleesbaar en bevatten bijna altijd meer reclame dan nieuws.

Om op de vraag terug te komen: Mag je aan leeftijdsdiscriminatie doen? Ja, dat mag. Alleen bij vacatures mag dat niet. Het is trouwens wel goed dat ze dit doen, heb ik persoonlijk gemerkt. Ook ik zit boven de doelgroep en ik heb het nieuws niet kritisch genoeg gevolgd. Bijvoorbeeld dat bericht over de bijstandsvrouw die boodschappen kreeg van haar moeder. Heel Nederland sprak er schande van, ik incluis. Word je als arme vrouw met hoge lasten geholpen door je moeder met een brood, pakje koffie en wat mariakaakjes, duikt de gemeente in je nek en moet je duizenden euro’s aan bijstand terugbetalen.

Bloedzuigers zijn het, goede daden worden afgestraft, de barmhartige Samaritaan krijgt een bekeuring omdat hij zijn ezel niet op de juiste plek heeft geparkeerd tijdens het geven van eerste hulp aan iemand die bruut is overvallen.
Nu zegt de gemeente waar ze woont dat de vrouw geld uitgaf aan een auto en motor, terwijl geld van de bijstand bedoeld is voor uitgaven voor levensonderhoud. Maar hierop kwam weer commentaar van de advocaat van de vrouw, die beweert dat het onzin is. Afijn, er blijkt telkens meer aan de hand te zijn dan je denkt.

Ook ik reageer soms te snel, vooral op emotionele zaken. Niet geschikt dus voor het lezerspanel van De Toren. Zou raadslid Rein Jonkhans van de PvdA in Hardenberg dat wel zijn? Hij heeft vragen gesteld over bijstand, over fraude en over onterechte beschuldigingen. Het blijkt namelijk dat je, wanneer je bijstand krijgt, overal bonnetjes voor moet vragen. Heb je iemand een tientje voorgeschoten omdat hij bij de bakker zijn portemonnee had vergeten en je krijgt dat tientje een week later terug, dan kan je dat een boete opleveren als je geen bonnetje kunt tonen.

Om dit te voorkomen heeft een aantal gemeenten een vrijstelling voor dit soort bedragen, variërend van 300 tot 1200 euro per jaar. Jonkhans wil weten of Hardenberg zo’n regeling kent en zo niet, of die er dan niet kan komen. Niet om emotioneel te reageren op boodschappenfraude, maar om de mensen in de bijstand een klein beetje lucht te geven.
Jonkhans zou dus in het lezerspanel kunnen gaan zitten. Maar ja, afkomstig uit Radewijk en ook nog eens ouder dan 40. Afgeschreven dus.

Wonen in Hardenberg

De burgemeester van Hardenberg kan beter zijn naam veranderen. In twee krantenartikelen werd de afgelopen week Offringa geschreven in plaats van Offinga. Die vergissing is begrijpelijk. Als je op Google zoekt naar Offinga krijg je 21.000 hits, bij Offringa loopt de teller op tot ruim 500.000. Maar misschien is het ook een kwestie van wennen voor de Hardenberger schrijvers van artikelen in kranten en op websites

De burgemeester zal wel even vreemd hebben opgekeken toen hij de krant las. Niet over het foutje in zijn naam, maar over landelijke verhalen over de stijging van de woningprijzen in met name Hardenberg. Westerlingen die naar het stille oosten verkassen zouden afgelopen jaar voor een stijging van 20% hebben gezorgd. Dagblad de Telegraaf: “De huizenprijzen rijzen de pan uit. Dat heeft te maken met de nieuwe norm van thuiswerken. ‘Hier vinden ze het stukje rust dat ze in de grote stad missen’, legt makelaar Elmar Houdel uit.”

Onzin? Ja, natuurlijk onzin. Als rust gezocht werd waren Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek al veel eerder overspoeld door westerlingen. Woordvoerder Jeroen Hofstede van de Nederlandse Makelaarsvereniging weet waardoor het wél komt: “De kopers in Hardenberg zijn vooral mensen die er al wonen, die er vandaan komen en die er willen blijven wonen.”

Je hebt dus te weinig woningen, dat is het hele eiereten. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten. Er moeten dus nóg meer huizen worden gebouwd. En niet alleen flats langs de Vecht, voor senioren met centen. Het inwoneraantal van Hardenberg groeit nog steeds, als een van de weinige gemeenten langs de oostgrens. De andere kant van die grens mag voor Duitsers zo’n beetje Siberië zijn, deze kant is voor de autochtonen nog steeds in trek.

Dat dringt trouwens niet tot iedereen door. De besturen van middelbare scholen piepen over grote krimp, van tientallen docenten moet afscheid worden genomen, je houdt amper genoeg leerlingen over om een kleuterschooltje in leven te houden. Opmerkelijk is het dan, dat schoolbestuurder Brink van basisschoolkoepel Chrono in december tijdens een raadsvergadering zei, dat het leerlingenaantal van Chrono was gegroeid en dat op termijn slechts een lichte daling wordt verwacht.

De behoefte aan woningen zal dus nog wel even blijven. Mooi dat Vechtdal Wonen de kans krijgt ook in het centrum van Hardenberg te bouwen. De oude bibliotheek aan de Trompstraat, bij de bouw denigrerend een schoenendoos genoemd, maakt plaats voor 8 woningen, qua vorm beter passend bij de naastgelegen flats. En daarmee gaat een wens van enkele raadsleden uit de jaren ‘50 toch nog in vervulling. In Hardenberg gebeuren sommige zaken misschien wat later, ze gebeuren uiteindelijk wel.

Wat betekent de C van het CDA

“Dat is de C van het CDA”, vertelde fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel in december toen gestemd werd over de vraag of het AZC Hardenberg nog vijf jaar mag blijven.

Hij was er trots op dat Hardenberg met zijn 60.000 inwoners maar liefst 700 asielzoekers herbergt en Rotterdam, tien keer zo groot, ‘slechts’ 600.
Verrassend was het wel dat hij meestemde met het amendement van VVD’er Bert Gelling, die alle asielzoekers uit veilige landen wil wegwerken. Of ze nou vervolgde christenen uit Turkije zijn, bedreigde homo’s uit Marokko of als oppositielid op een dodenlijst staan in Egypte, dat maakt Gelling niks uit: wegwezen dat volk.

Deze week bleek wat hier vijf weken geleden al is geschreven: het COA zal zijn billen afvegen met de plannen van Gelling en Van der Wel, omdat ze niet werkbaar zijn. In de eerste plaats, schreef de COA-chef, omdat het wettelijk niet mag en in de tweede plaats omdat het COA zo niet wil werken. Er zijn namelijk mensen uit veilige landen die wél een verblijfsvergunning mogen hebben. De beide Hardenbergse politici geloven trouwens niet zomaar wat de COA-chef zegt. Volgens de Stentor gaan ze wel even in Den Haag navragen of je echt niet mag selecteren op nationaliteit.

B&W hebben beide recalcitrante belhamels een handreiking geboden, door het COA te vragen of deze instelling zo snel mogelijk de asielzoekers wil wegwerken die overlast geven (voor de VVD’ers) en daarnaast te vragen of vooral gezinnen met kinderen in Hardenberg geplaatst kunnen worden (voor de CDA’ers).

Dinsdag 12 januari moet het CDA laten zien wat de C echt waard is, want van de VVD kunnen de asielzoekers geen heil verwachten. De handreiking van B&W is Bert Gelling namelijk al in december geboden, maar toen vond hij dat niet stoer genoeg. Mocht een raadsmeerderheid tóch weigeren het amendement aan te passen, dan zal het asielzoekerscentrum dit jaar nog verdwijnen uit Hardenberg, tegen de zin van een meerderheid van de inwoners. Het COA heeft namelijk laten weten dat ingaan op de eisen van VVD en CDA geen optie is.

Kerstbomen en corona

Het ging de afgelopen week onder meer over ‘het vergeten nieuws’: corona overdonderde alles en iedereen, waardoor veel andere, ook belangrijke zaken, onvoldoende aandacht kregen.
Maar volgens mij krijgt corona nog niet voldoende aandacht.

Ik zou namelijk wel eens willen weten waarom Hardenberg dag in dag uit negatieve koploper is wat betreft het aantal besmettingen in IJsselland. Wat gebeurt hier? Waar zijn brandhaarden? Waar hebben uitbraken plaatsgevonden? Je hoort of leest er niets over. Burgemeester Offinga verteld in zijn Oudjaarsboodschap dat hij trots is op de Hardenbergers, omdat ze zich aan de regels rondom de coronacrisis houden. Ik geloof er niks van. Als we zowel procentueel als absoluut gemeenten als Zwolle, Deventer, Zwartewaterland en zelfs Staphorst verslaan dan gaat het niet goed. Het zou prettig zijn als de gemeente of de GGD hier eens uitleg over gaven.

Maar goed, wat de laatste tijd een beetje naar de achtergrond is verdwenen is ‘de energiekwestie’, oftewel: waar komen windmolens in de gemeente Hardenberg.
RTV Oost bracht vorige week wel het bericht van de provincie Overijssel naar buiten, dat met het plaatsen van 3 windmolens in de gemeente Staphorst de provincie de doelstelling op het gebied van windenergie gaat halen. Mooi, zou je denken, want dan hoeven nergens meer windmolens geplaatst te worden. Alleen had men vergeten erbij te vermelden, dat het de doelstelling voor 2020 betrof. Maar over tien jaar moeten de elf gemeenten in West-Overijssel de helft van het energieverbruik duurzaam opwekken. En dat betekent dat er nog heel wat biovergisters, windmolens en zonnepanelen op daken en in zonneparken geplaatst moeten worden. De discussie zal komend jaar ongetwijfeld worden vervolgd.

Kleiner nieuws, maar tekenend voor de haperende aandacht voor ‘groen’: de gemeente Hardenberg gaat geen kerstbomen inzamelen, zoals dat in het verleden wel gebeurde. Wat te doen? Stop hem in de groencontainer, adviseert de gemeente. En als-ie daar niet in past (wat natuurlijk meestal het geval is) dan kan hij naar de vuilnisbelt het Bovenveld worden gebracht. Zie u dat gebeuren? Even een boompje van Sibculo, Gramsbergen of Balkbrug naar het Bovenveld brengen? Die gaat de fik in of belandt ergens stiekem in het bos of tussen de struiken.

Dan pakken ze het in Scheveningen beter aan. Daar zijn zes plekken waar je de kerstboom kunt inleveren. Bij inlevering van een kerstboom krijg je een lot en die loten zijn te gebruiken in de sponsorloterij, waarbij elke deelnemer kans maakt op mooie prijzen. Vooral populair onder jongeren. Volgend jaar in Hardenberg?

Thema: Anders Norén