Het ging de afgelopen week onder meer over ‘het vergeten nieuws’: corona overdonderde alles en iedereen, waardoor veel andere, ook belangrijke zaken, onvoldoende aandacht kregen.
Maar volgens mij krijgt corona nog niet voldoende aandacht.

Ik zou namelijk wel eens willen weten waarom Hardenberg dag in dag uit negatieve koploper is wat betreft het aantal besmettingen in IJsselland. Wat gebeurt hier? Waar zijn brandhaarden? Waar hebben uitbraken plaatsgevonden? Je hoort of leest er niets over. Burgemeester Offinga verteld in zijn Oudjaarsboodschap dat hij trots is op de Hardenbergers, omdat ze zich aan de regels rondom de coronacrisis houden. Ik geloof er niks van. Als we zowel procentueel als absoluut gemeenten als Zwolle, Deventer, Zwartewaterland en zelfs Staphorst verslaan dan gaat het niet goed. Het zou prettig zijn als de gemeente of de GGD hier eens uitleg over gaven.

Maar goed, wat de laatste tijd een beetje naar de achtergrond is verdwenen is ‘de energiekwestie’, oftewel: waar komen windmolens in de gemeente Hardenberg.
RTV Oost bracht vorige week wel het bericht van de provincie Overijssel naar buiten, dat met het plaatsen van 3 windmolens in de gemeente Staphorst de provincie de doelstelling op het gebied van windenergie gaat halen. Mooi, zou je denken, want dan hoeven nergens meer windmolens geplaatst te worden. Alleen had men vergeten erbij te vermelden, dat het de doelstelling voor 2020 betrof. Maar over tien jaar moeten de elf gemeenten in West-Overijssel de helft van het energieverbruik duurzaam opwekken. En dat betekent dat er nog heel wat biovergisters, windmolens en zonnepanelen op daken en in zonneparken geplaatst moeten worden. De discussie zal komend jaar ongetwijfeld worden vervolgd.

Kleiner nieuws, maar tekenend voor de haperende aandacht voor ‘groen’: de gemeente Hardenberg gaat geen kerstbomen inzamelen, zoals dat in het verleden wel gebeurde. Wat te doen? Stop hem in de groencontainer, adviseert de gemeente. En als-ie daar niet in past (wat natuurlijk meestal het geval is) dan kan hij naar de vuilnisbelt het Bovenveld worden gebracht. Zie u dat gebeuren? Even een boompje van Sibculo, Gramsbergen of Balkbrug naar het Bovenveld brengen? Die gaat de fik in of belandt ergens stiekem in het bos of tussen de struiken.

Dan pakken ze het in Scheveningen beter aan. Daar zijn zes plekken waar je de kerstboom kunt inleveren. Bij inlevering van een kerstboom krijg je een lot en die loten zijn te gebruiken in de sponsorloterij, waarbij elke deelnemer kans maakt op mooie prijzen. Vooral populair onder jongeren. Volgend jaar in Hardenberg?