noordoost-overijssel

Maand: maart 2021

Kiezen voor vogels

“Poffers boort inwoners Baalder voetpad naar de Vecht door de neus.”
Het zou een kop kunnen zijn in het AD of de Telegraaf. Misschien zelfs van de Stentor.
Zeker van de Stentor, want daar houden ze van drama. En het is een regionaal onderwerp: de vernatting van de uiterwaarden langs de Vecht in Hardenberg-Baalder.

Er zit een kern van waarheid in deze niet-bestaande krantenkop. Afgelopen dinsdag werd het onderwerp besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. De Vecht moet wat ruimte krijgen, er moeten wat natte gebieden ontstaan en op bepaalde stukken moet ook landbouw mogelijk zijn.

Raadslid Wim Kloekhorst had een motie voorbereid waarbij hij B&W vroeg te onderzoeken, of er een onverhard pad aangelegd kan worden van Baalder naar de Vecht. Precies tussen het landbouwgebied en het natuurterrein. Dat zei hij niet zomaar, want hij woont in Baalder en weet dat in zomerse perioden mensen dwars door de weilanden naar de rivier lopen.

Natuurman Johan Poffers had even daarvoor, als betrokken burger, zijn zegje mogen doen. Hij vond het voorstel niks. Van juli tot eind april verblijven zo’n 250 tot 500 wulpen in de Baalder uiterwaarden. Ongeveer, want hij kijkt niet op een paar honderd exemplaren meer of minder. De wulp en andere weidevogels krijgen er een mooi foerageergebied bij en zo’n onverhard pad verstoort de rust. Er komt straks een heel eind verderop misschien een pad, de N34 zit in de buurt, de Kellerlaan loopt langs het gebied, de Vecht wordt steeds drukker bevaren nu het haventje in Hardenberg bijna klaar is, maar een zandpad met een paar inwoners van Baalder die naar de Vecht lopen verstoort de rust.

Wat kan dan wel? Zet er fruitbomen neer en een uitkijktoren, opperde Poffers. Raadslid Jonkhans viel bijna in katzwijm van dit voorstel: geweldig, fantastisch, als Kloekhorst het pad wilde inwisselen voor een toren kreeg hij Jonkhans mee.
De rest van de raad wist niet zo goed wat ze met het idee moest doen. De een gaf toe dat hij niet wist wat een wulp was, de ander vroeg of je wel een besluit kon nemen over andermans grond (die had de motie niet goed gelezen want daarin werd gevraagd bij het waterschap aan te dringen op aanleg) en weer een ander had er geen verstand van maar vond dat je Poffers als natuurkenner maar moest geloven.

En Kloekhorst dan, omarmde hij het idee van Poffers? “De afstand van Baalder naar de Vecht wordt er niet anders door als je fruitbomen en een uitkijktoren plaats”, gaf hij terecht aan. De inwoners van Baalder willen de Vecht beleven en niet vanuit een torentje naar wulpen en kieviten koekeloeren. De raadsleden begrepen het verschil niet. Wel wilde wethouder Te Rietstap kijken of ergens buiten het plangebied nog een pad aangelegd kan worden. Maar dat is surrogaat. En dus zullen de Baalder jongeren zomers weer door weilanden en de vogelgebieden naar de Vecht banjeren. Met dank aan Poffers en aan raadsleden die waarschijnlijk nog nooit een stap in de uiterwaarden van Baalder hebben gezet.

Verkiezingskaters

“Heel bijzonder. De gemeente Hardenberg is misschien wel de hofleverancier van nieuwe Tweede Kamerleden. Maar liefst vijf kandidaten staan op de verschillende kieslijsten”, liet burgemeester Offinga begin deze week weten. Allemaal in de achterhoede, dat wel.

Geen van allen wist een plek te veroveren. Sterker nog, het bleken allemaal kandidaten van verliezers: GroenLinks, CDA, 50+ en (procentueel) de ChristenUnie.

Nog voor de Tweede Kamerverkiezingen zocht PvdA-fractievoorzitter Rein Jonkhans met een komische opmerking het nieuws. Hij stelde Mary Looman voor als beoogd opvolger van wethouder Gitta Luiten. Ze wordt hooguit 1 jaar wethouder, “want we willen de handen vrij hebben voor het geval de PvdA weer in een volgend college zitting kan nemen”, vertelde Jonkhans.
Hij doet er beter aan morgen, wat zeg ik: vandaag te starten met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en tegelijkertijd de fusiebesprekingen te beginnen met GroenLinks en de SP, want anders wordt amper een zetel gehaald, laat staan een wethouderszetel.

Hoe die neergang is te verklaren? Geen idee. Je weet dat het aantal mensen dat een beroep op de voedselbank doet groeit, dat er meer armoede is dan we doorhebben, dat de zorg te duur is en de collectieve voorzieningen zijn afgekalfd. En toch is ‘links’ geen schim meer van wat het was. Misschien is er gebeurd wat Nijmegen laat zien, tot voor kort Havanna aan de Waal genoemd. De GroenLinkse studenten dachten dat anderen wel op hun partij zouden stemmen en kozen zelf voor D66, waarna ze verbaasd waren dat GroenLinks enorme klappen had gekregen.

Of het progressieve blok in navolging van D66 op zoek moet naar een blonde dame met een grote mond is maar de vraag. Landelijk werkte dat wel, maar in Hardenberg scoorde deze partij niet echt geweldig. Misschien dat ze hier meer houden van een boerin-met-volume, want BBB kwam binnen met stip: ruim 5% van de stemmen. Vanwege de inhoud van het programma zal het niet zijn, want als je alleen al de onderwijsparagraaf leest denk je dat je in de Sovjet-Unie van jaren ‘50 terecht bent gekomen.

Wie ook meteen met de gemeenteraadscampagne aan de slag moet is de VVD. Als ze hun kiezers nog een jaar kunnen vasthouden kan niemand meer om een VVD-wethouder heen en dus moeten ze al op zoek naar een geschikte kandidaat. Het leek er trouwens deze week even op dat de VVD de meeste stemmen zou trekken in Hardenberg, maar toen moesten de stemmen van maandag en dinsdag plus de briefstemmen nog geteld worden. Voornamelijk afkomstig van ouderen, de laatsten der confessionele Mohikanen en dus bleef het CDA nipt de grootste partij.

En 50+? Het lijkt mij verstandig dat de Hardenberger raadsleden Gijs Schuurman en Linda Verschuur alvast op zoek gaan naar een andere hobby. Zowel landelijk als lokaal geminimaliseerd. Zoveel ruzies als deze club heeft gekend overleeft geen enkele partij.

Vrouwen

Een vrouw die actief is met zaken die als typisch vrouwelijk worden gezien (zorg, hulp aan zwakkeren) is maandag 8 maart verkozen tot Vrouw van het Jaar van de gemeente Hardenberg.

Aan de ene kant verwonderlijk, omdat er ook vrouwen waren genomineerd die geen binding hebben met kerk, asielzoekers of sociaal zwakkeren, maar die zich staande houden in een mannenwereld omdat ze goed zijn en durf hebben. Een voorbeeld voor andere vrouwen, die hun talenten willen ontwikkelen en hun droom willen najagen.
Aan de andere kant niet verwonderlijk, omdat de organisatie deels in handen was van vrouwen die een sterke binding hebben met godsdienst, vluchtelingen en minder bedeelden.

De vertrekkende wethouder Gitta Luiten was ook aanwezig bij het evenement waar de winnares werd bekendgemaakt, een live-uitzending vanuit een leeg theater De Voorveghter.
Zij wees er nog eens op dat alles staat of valt met onderwijs en dat meisjes daarbij nog steeds op achterstand worden gezet, omdat ze volgens hun ouders/gezin/familie toch geen studie nodig hebben.

Dat is misschien het geval bij niet-westerse ‘nieuwe Nederlanders’, maar voor anderen is dit grotendeels een achterhaald verhaal. Onder de jongere generaties is het aandeel hbo- en wo-gediplomeerden onder vrouwen groter dan onder mannen. En dat verschil is nogal fors. Het is dus een kwestie van tijd of bedrijven en politieke partijen moeten wel meer vrouwen aanstellen, omdat ze gewoon de intellectuele meerderheid vormen en de mannen hebben overvleugeld.

Weet u trouwens wat elk jaar op 8 maart een populaire zoekzin is op Google? “Wanneer is het Internationale Mannendag.”
Grappenmakers zeggen dan van 9 t/m 7 maart, maar hij bestaat echt, namelijk 19 november. Dat er weinig van is te merken komt volgens vrouwen omdat mannen er geen behoefte aan hebben, dat ze niet de saamhorigheid kunnen opbrengen om er iets van te maken of – en dat kon wel eens de belangrijkste reden zijn – omdat ze wachten totdat vrouwen het voor hen regelen.

Wel windmolens, maar niet bij mij

Als je een weekje buiten de regio verblijft en je leest wat lokale media, dan zie je dat er weinig verschil is tussen wat mensen écht bezighoudt: inkomen, woning, werk en klimaat zijn toppers. Ook landelijk, waarbij nogal eens wordt gedaan of burgers niet goed snik zijn door ze alleen simpele oplossingen te bieden voor ingewikkelde problemen. (Mag je trouwens spreken van burgers? Oud-wethouder Douwe Prinsse zei altijd dat er maar één soort burger is en dat is een hamburger. En dat is ook zo. Inwoners zijn we, buurtbewoners, wijkbewoners. Maar geen abstracte burgers.)

De inwoners van ons land wordt voorgehouden dat er een groot klimaatprobleem is, terwijl anderen zeggen dat dit probleem minimaal is. De een zoekt het in windmolens en zonneparken, anderen in kernenergie. In Nederland moeten we van het gas af, vlak over de grens krijg je subsidie als je overschakelt op aardgas. In Amsterdam zijn GroenLinks-inwoners van IJburg voorstander van windmolens, totdat er plannen op tafel komen om die dingen bij hen voor de deur te plaatsen.

Dat laatste laat het probleem echt zien. Dat zie je in Bergentheim en in Wijk bij Duurstede, las ik op vakantie. In heel Nederland wordt gezocht naar de beste plekken voor molens, zonneparken, biovergisters en andere energieopwekkers. Dat gebeurt in regionaal verband, waarbij gemeenten, netbeheerders, inwoners en bedrijfsleven samen werken aan een RES, een regionale energiestrategie.

Wijk bij Duurstede is uit de RES Kromme Rijnstreek gestapt. Er worden voorlopig geen nieuwe zoekgebieden aangewezen voor windmolens en zonneparken, “want de participatie heeft niet gewerkt”, zei de verantwoordelijk wethouder. Daarmee wordt bedoeld dat het betrekken van inwoners geen zin had. Mensen uit Wijk bij Duurstede willen wel windmolens, maar in Bunnik. En mensen uit Bunnik willen ook wel windmolens, maar dan in Wijk bij Duurstede. Allemaal willen ze energie ontvangen, allemaal vinden ze dat fossiele brandstoffen moeten verdwijnen, allemaal begrijpen ze dat er windmolens en zonneparken moeten komen, samen met andere maatregelen zoals windparken op zee en zonnepanelen op daken, maar niet bij hun in de buurt.

In Bergentheim zie je hetzelfde. Een groep die zich Realistisch Duurzaam Bergentheim noemt is deze week nogal tekeer gegaan tegen de lokale overheid. De windmolens in het gebied tussen Bergentheim en Kloosterhaar worden de mensen door de strot geduwd, er komt een flutbedragje voor een fonds om in het gebied wat leuke dingen voor de mensen te doen, bewoners van het gebied die te dicht bij de windmolens wonen krijgen een verwaarloosbare vergoeding, allemaal omkoopgeld om draagvlak te krijgen. Volgens de rebellen – die alleen de Telegraaf lezen en een draaikont als Ronald Plasterk in de armen sluiten, de oud-minister die alle heil ziet in kernenergie – ligt het plan voor windmolens al klaar, is er geen inspraak geweest en laat de gemeente zich bij de poot nemen door bedrijven die geld willen verdienen aan de windenergie.

Deze groep zou je inderdaad burgers kunnen noemen in plaats van inwoners. Een groep die zelf afstand schept tot de eigen lokale bestuurders. Maar er zijn ook andere geluiden, want op het door-de-strot-duw-verhaal reageert een Bergentheimer met de opmerking dat het verstandiger is de overheid te overtuigen met argumenten, en ze niet weg te zetten als een stel oplichters, want dat helpt niet als je een goede oplossing voor het probleem zoekt.
En dat is natuurlijk iets dat uiteindelijk alle partijen willen.

Thema: Anders Norén