noordoost-overijssel

Maand: juni 2021

Moties en mores

Had PvdA-raadslid Rein Jonkhans maar wat beter geluisterd naar zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem, die in 2008 als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen concludeerde dat de politiek zich niet moest bemoeien met hoe onderwijs wordt gegeven in Nederland.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende Jonkhans een motie in, waarin B&W werden opgeroepen zomerscholen in het leven te roepen om de onderwijsachterstanden weg te werken die door corona waren ontstaan. Heel sympathiek, vond iedereen, want vooral kinderen uit achterstandsgebieden waren extra getroffen. Alleen was dit geen zaak van de lokale overheid, vonden de andere raadsleden, want de landelijke overheid had dit al geregeld. En het was maar de vraag of er onderwijsachterstanden waren. Jonkhans had directeuren gesproken die dit beaamden, Stelpstra (CU) had directeuren gesproken die dit niet beaamden en zo bleef het bij beweringen zonder bewijs.
Het zal u niet verwonderen dat de motie niet in stemming werd gebracht maar, zoals dat heet, werd aangehouden, wat zoveel betekent als: we horen er nooit meer iets van.

Hetzelfde gebeurde met een aangekondigde motie van CDA-raadslid Piet Cees van der Wel, waarin stond dat B&W een lobby moesten beginnen om de N36 vierbaans te maken. Vanwege de veiligheid, want de bevolking in onze gemeente groeit en daardoor zal er meer verkeer zijn met meer kans op ongelukken. O ja, en natuurlijk ook vanwege de mogelijke economische boost, zei hij, hoewel dat niet in de motie stond. Flauwekul, vond de rest, want we hebben net een half jaar geleden een amendement van de VVD aangenomen waarin staat dat de bevolking groeit, dat daardoor de N36 drukker en onveiliger wordt, dat de gemeente het aantrekkelijk moet maken om alternatieven voor de auto te gebruiken, maar….. als er meer asfalt nodig is dat dit dan maar moet. “We zijn wel gewend dat het CDA met andermans veren pronkt”, waren (bijna) letterlijk de woorden van de VVD-woordvoerder.

Diezelfde VVD’er maakte even later een curieuze opmerking over energie. Windmolens zijn nodig, begrijpen alle raadsleden, maar er moet wel draagvlak voor zijn. En als dat er niet is zou je eigenlijk moeten stoppen in dat gebied. Volgens CU-raadslid Simone Hof wordt er in de raad onder meer gesproken over droombeelden en vergezichten, “zoals die van meneer Gelling over een reactor voor kernfusie, maar tegen de tijd dat die er staat zijn we 30 jaar verder.”
Tja, dan had de ChristenUnie maar even de website van de VVD moeten napluizen, vond Gelling. Daar is veel lezenswaardig materiaal over kernfusie te vinden. Zo’n reactor is schoon, zo groot als een sporthal, binnen twee jaar klaar en hij levert voldoende energie op om heel Hardenberg te bedienen.
Wat als de CU de VVD-website nou wel had gelezen? Dan had men onder meer kunnen lezen “dat de klimaatdoelen van 2050 niet gehaald zullen worden met kernfusie, daarvoor is de techniek nog lang niet ver genoeg ontwikkeld. Kernfusie zal zeker de eerste dertig jaar geen stroom leveren.” Dus precies wat Simone Hof zei.

D66-raadslid Jacco Rodermond maakte het dinsdag nog bonter. Hij stemde als enige tegen een motie om een wandelpad in Bruchterveld aan te leggen, iets waar Plaatselijk Belang al een poos om vraagt. Nou kan het zijn dat hij per ongeluk tegen stemde, want Rodermond was regelmatig geestelijk afwezig, zodat andere raadsleden twee keer een vraag aan hem moesten stellen. “Sorry, ik was even niet aan het opletten door berichten van het thuisfront”, was zijn reactie. Toen hij later protesteerde omdat hij werd overgeslagen liet burgemeester Offinga hem fijntjes weten dat hij hem niet had willen storen, omdat hij dacht dat hij met het thuisfront bezig was.

Tot slot even een paar regels voor de nieuwere collegeleden over de mores in de Hardenberger raadzaal: als een wethouder een motie of amendement bespreekt wordt altijd aangegeven door die wethouder of de motie wordt omarmd (‘het steuntje in de rug’) of dat geadviseerd wordt de motie aan te houden of te verwerpen. De Hardenberger raadsleden zijn namelijk gek op adviezen van het college: dat scheelt een hoop denkwerk.

Raad van State

Enkele inwoners van de gemeente Hardenberg hebben het er maar druk mee. De een loopt naar de Raad van State om woningbouw in Sibculo tegen te houden en de ander maakt dezelfde gang om het laatste deel van het Vechtpark te stoppen, de aanpak van de uiterwaarden bij Baalder. En er worden ook nog pogingen ondernomen om een illegale grindwasserij bij Sibculo te legaliseren.

Om met dat laatste te beginnen: de firma Slaat doet iets wat niet mag, zodat de gemeenteraad van Hardenberg geen stempel wilde zetten op het stuk ‘geen bezwaar’. Je zou denken dat de raadsleden geleerd hadden van het gedoe rond de grindwasserij bij Balkbrug, toen de gemeente van de Raad van State een flinke tik over de vingers heeft gekregen. Omwonenden in Sibculo hebben al vier jaar geleden de zaak aangekaart, maar de gemeente zegt tot nu toe alleen maar ‘foei’ en er gebeurt niets.

Nu zou dus afgelopen dinsdag de aanvraag voor een vergunning officieel door de raad worden geweigerd (want de provincie wil het ook niet). Maar zie, na een mailtje van Slaat waarin hij beloofde minder grind te wassen en minder geluid te maken besloot de raad tot uitstel. Vooral de mededeling van Slaat dat anders de helft van de 25 personeelsleden op straat komt te staan (waarvan de helft uit de gemeente Hardenberg komt) zal toch veel indruk hebben gemaakt. Na wat rekenwerk kom je tot de conclusie dat koning Salomo maar weer eens van stal gehaald moet worden, want met halve en kwart personeelsleden kun je niet werken. Afijn, de raad geeft zich wat extra tijd om een definitief besluit te nemen en ook de provincie kijkt nog eens naar de regels.

Even verderop, in Sibculo zelf, worden pogingen ondernomen om de bouw van huizen op het voormalige kloosterterrein tegen te houden. Geen Sibculoër wist het, maar er wonen zeldzame dieren als de grote bosmuis en de veldspitsmuis in een bosje waar niemand ooit naar omkeek en dat er verwilderd uitzag, maar dat nu opeens een waardevol natuurgebiedje is geworden dat met provinciale toestemming grotendeels is gekapt.

Of de Raad van State daar iets tegen kan doen, hebben een paar omwonenden gevraagd. Maar die wil dat niet, want de bomenkap is een zaak van de provincie. Wat ze wel doet is kijken of de regels voor ruimtelijke ordening goed zijn toegepast. Je mag van de ambtenaren in Hardenberg verwachten dat dit correct is gebeurd, zodat de kans op succes voor de buren niet erg groot zal zijn.

Waarom mensen tegen de plannen van het Vechtpark zijn, is niet bekend. Alleen dat ze naar de Raad van State zijn gegaan en dat daardoor de werkzaamheden niet in juni kunnen beginnen, zoals de bedoeling was. Misschien zijn er zeldzame torretjes, vlinders of bloemen ontdekt? Wil OpKoers op deze manier afdwingen dat er toch een wandelpad naar de Vecht wordt aangelegd? Zijn enkele kippenboeren in het geweer gekomen omdat ze vinden dat de kans op vogelgriep toeneemt als meer watervogels een plekje in de Baalder uiterwaarden zoeken?
Over enkele weken zal ons dit geopenbaard worden. Met als verwacht resultaat onnodig uitstel. Maar zo zijn de regels in ons land. En dat is soms maar goed ook. Want anders zat Balkbrug nu nog steeds met stank, lawaai en vervuiling door een grindwasserij.

Volksvertegenwoordigers

Twee jaar geleden is Hardenberg gekroond tot Meest toegankelijke gemeente. Waarvan? Louis van Gaal zou zeggen: van Noord-Holland, van Friesland, van Utrecht, Limburg, Zeeland. En zelfs van de Regio Zwolle. Het heeft ons indirect nog een ministerspost opgeleverd, die van Minister van Gehandicaptenzaken. En nog meer, want voormalig raadslid en oud-minister Rick Brink is nu zelfs opgeklommen tot goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

Maar we hebben nog meer raadsleden met een beperking. Die hebben we trouwens altijd al gehad: de groep doofstommen. Toen ik die term enkele jaren geleden gebruikte klom meteen iemand in de pen die van zijn tenen tot zijn kruin rood was aangelopen: doofstom is ouderwets, politiek incorrect, zelfs beledigend, want men zou kunnen denken dat zo iemand dom is. EN DAT IS-IE NIET! Ik vond dat nogal beledigend van die beste man, want de lezers zijn niet dom, die weten best dat doofstom niet hetzelfde is als doofdom.

Helemaal zeker weten of die groep raadsleden niet kan praten doen we niet, dat weten alleen hun fractiegenoten. En die houden dat naar goed gebruik angstvallig geheim. Nee, zeggen ze, ze treden niet zo op de voorgrond maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.

Er zijn ook andere raadsleden. Die hoor je te pas en te onpas. En er zijn er die zich vooral laten horen als hun eigen buurt aan de beurt is. Die tonen zich niet alleen controleur van B&W, maar zijn ook volksvertegenwoordiger. En ik heb het geluk dat er een stuk of wat wonen in de Hardenberger wijk waar ik ook woon. Van OpKoers kwam deze week de vraag of het aantal ganzen in het Kruserbrinkpark niet gedecimeerd kan worden. Poep aan je schoen, aan je rolstoel, aan je skateboard, aan je picknickmand. De ganzen vergassen of afschieten was niet meteen nodig, vond het raadslid, het mocht ook op een diervriendelijke manier. Maar de pil en het condoom voor ganzen bestaan volgens mij niet dus is het inschakelen van de naastgelegen schietclub toch een optie. Kunnen de schutters eens een keer op bewegende doelen schieten in plaats van op een kartonnen schijf. Dat heet nou volgens mij een win-win situatie.

Een ander OpKoers-lid trok aan de bel omdat je over het water van de vijvers in de wijk kon lopen. Niet vanwege spirituele krachten maar omdat het stikte van de dode vissen. Die hadden door de wolkbreuken van vorige week langdurig gebrek aan zuurstof gekregen. En omdat fish lives matter (T-shirt te koop bij Amazon) hebben het waterschap, de gemeente en enkele leden van hengelsportvereniging De Dobber actie ondernomen, waardoor zo’n 700 kilo vis kon worden gevangen en overgezet naar het zuurstofrijke water van de Vecht. Het raadslid weet inmiddels ook wat het probleem is (er kan geen vers water naar de vijvers stromen) en wat de oplossing is (vers water naar de vijvers laten stromen).

Of de gemeente de doorgangen vrij wil maken en fonteinen wil plaatsen, is de vraag van het raadslid. Want bij een volgende wolkbreuk leggen ook de laatsten der geschubde Mohikanen het loodje. Ik steun hem van harte, want de aanblik van al die naar adem snakkende vissen is hartverscheurend. En de stank van dode vissen niet te harden.

Geld voor groen

Als je goed luistert hoor je het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag nog brommen. Elk jaar hield de gemeente Hardenberg geld over op de jaarrekening, waarna werd gedaan alsof er een wonder was geschied. Of voor de minder gelovige broeders en zusters: alsof bestuurders en ambtenaren een bovenmenselijke prestatie hadden verricht. Baarslag was niet altijd even makkelijk te verstaan, maar zoveel werd telkens wel duidelijk dat hij vond dat B&W bange rekenmeesters waren, die best wat scherper hadden kunnen begroten. Hij zou dit jaar waarschijnlijk niet anders hebben gereageerd.

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de gemeente gezond is, dat de financiële positie solide en stabiel is, want er is naar verwachting het afgelopen jaar 6 miljoen euro overgehouden. “Een mooi bedrag om te investeren in onze samenleving en in een sterke economie”, schreven B&W. Baarslag zou hebben gezegd: “Dat had je allang kunnen doen want je wist zoals altijd dat je te behoudend hebt gecalculeerd.”

Maar goed, er is geld te besteden. Door de huidige en de nieuwe gemeenteraad, jaargang 2022. Tenminste, als ze bij de pinken zijn, want meestal hebben B&W al mooie plannetjes voor het overschot bedacht. Mochten ze echter echt niks weten dan wil ik ze nog wel een tip geven: Klimaataanpassing. Wethouder Alwin te Rietstap is hiervoor verantwoordelijk en hij had dinsdag 9 februari een mooi plan bedacht. B&W wilden ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht zou komen, maar bijvoorbeeld door de inwoners van onze gemeente wordt opgevangen in een regenton. Met nog een paar andere kleine maatregelen, gericht op de inwoners van het stedelijk gebied, zou wat gedaan kunnen worden aan de toenemende wateroverlast en er zou water beschikbaar zijn voor droge tijden. Mooi plan, nuttig, iedereen snapt dat je hier niet tegen kunt zijn en toch werd het afgeserveerd.

Maar Te Rietstap is niet voor één gat te vangen en nu komt het onderwerp terug. De gemeenten in Zuidoost-Drenthe plus Hardenberg en Ommen, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben deze week namelijk een bestuursakkoord ondertekend, om samen iets te doen aan het thema Klimaataanpassing. Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan.

Eén van de onderdelen van het plan is inwoners bewust maken van de effecten van klimaatverandering en ze zo ver zien te krijgen dat ze zelf maatregelen nemen in de eigen tuin. Hoe? Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een paar tegels te vervangen door planten. Met weinig geld kun je de inwoners en de dieren die in tuinen leven helpen. Als eerste stap naar meer en grotere maatregelen.

Bij de stemming in februari waren 12 leden van CU, Opkoers.nu, GroenLinks, D66 en 50Plus voor. De 17 tegenstemmers kwamen van CDA en de PvdA, nota bene de partijen van het rentmeesterschap en de sociale, groene samenleving. En van de VVD, want die vond de voorstellen niet ver genoeg gaan en had liever een lege dop dan een half ei.

Misschien moeten B&W eerst de raad bewust maken van de effecten van klimaatverandering en pas daarna de inwoners. Met de wateroverlast van afgelopen week – Hardenberg was zelfs landelijk nieuws – wordt het tijd voor geen woorden maar daden.

Thema: Anders Norén