noordoost-overijssel

Maand: juli 2021

Contact

Hij heeft het toch gered, BMX-er Niek Kimmann uit Lutten. Goud op de Olympische Spelen in Tokio. En dat met verbrijzelde knieën! De concurrenten gooiden hier en daar nog wat Japanse officials op de baan, maar hij slalomde behendig tussen alle bejaarden door.

Aan het begin van de week was hij tijdens een trainingsrit gevallen. De organisatoren van de Spelen hadden enkele blinde senioren langs de baan geposteerd wegens gebrek aan voldoende jongeren. De corona-angst zit in Japan zó diep dat die het massaal lieten afweten. Dat gaf bij de BMX-ers wat problemen, toen een van de begeleiders niet oplette en het daardoor zo’n oude Japanner lukte het toilet op de verkeerde plaats te zoeken. Ook bij de tijdrit voor vrouwen gebeurde een incident, toen een official de Nederlandse Anna van der Breggen aanzag voor een loslopende hond en haar met zijn wandelstok van de fiets sloeg.

Kimmann had na zijn val eerst een gehavende knie, toen een scheurtje in de knie en tijdens de finalerit zelfs een scheur, volgens RTV Oost en Dagblad van het Noorden. De Stentor schreef zowaar dat hij had gereden met een gebroken knie!
En allemaal schreven ze over de 25-jarige Kimmann uit Lutten of ook wel uit Dedemsvaart, terwijl hij al een jaar in Zwitserland woont en daarvoor negen jaar op het trainingscomplex Papendal bij Arnhem.

Datzelfde gebeurde met een andere inwoonster van onze gemeente, wielrenster Chantal Beltman. Die woonde al lang en breed met haar vriend in Apeldoorn maar werd nog steeds Chantal Beltman uit Slagharen genoemd. Zij kreeg 21 jaar geleden trouwens nog een draagbare wereldontvanger van de gemeente Hardenberg, persoonlijk afgegeven door wethouder Rezina Ramaker vlak voor het vertrek naar de Olympische Spelen in Sydney. Voor het contact met Nederland.

Succes kent vele vaders, dus ze staan in de rij om de gouden medaille van Niek een beetje op onze gemeente en onze provincie te laten afstralen. En daar hoort een cadeau bij. Maar wat moet je zo’n jongen nou geven? Als globetrotter ontvangt de wereld hem, dus zo’n cadeau als Chantal kreeg is aan hem niet besteed. Misschien een abonnement op weekblad De Toren? Dan blijft hij toch nog een beetje op de hoogte van het leven dat hij al jaren geleden achter zich heeft gelaten.

Praten met lantarenpalen

Kunt u, als u dit gelezen hebt, even naar buiten kijken? En dan met name naar de straatverlichting. Hebt u lantarenpalen die pas vervangen zijn door LED verlichting? Bij ons wel, maar wij hebben weer zo’n armzalig lampje (nou ja, het licht is volgens mij vanaf de maan te zien) en niet een LED-diode met allemaal lenzen. Er zijn steden waar ze die wel hebben. En die zijn er niet alleen om licht te geven maar ook om uw hersens te manipuleren. Dat heeft meneer Sven-Ake Hulleman zelf gezegd in zijn podcast Een Oorlog Reeds Verloren!

Er bestaat een patent uit 2001 van een Amerikaanse wetenschapper van Nederlandse oorsprong, Henk Loos, die in Delft aan de Technische Universiteit studeerde, om het zenuwstelsel te manipuleren met elektromagnetische velden.
Dat lijkt heel technisch en dat is het ook, maar het komt er op neer dat je met straatverlichting mensen willoos kunt maken. En wie wil dat? Onze overheid!

Eén van de volgelingen van Hulleman had hem uitgelegd dat een normale LED-lantarenpaal veel licht geeft terwijl je daarvoor maar weinig energie nodig hebt. Maar….. de nieuwste lantarenpalen gebruiken veel meer energie. Waar die extra energie voor nodig is? Om u en mij te manipuleren, zodat we willoos worden en precies doen wat de overheid wil. We laten ons massaal vaccineren tegen Covid-19 terwijl het maar een gewoon griepje is. En dat komt door die lantarenpalen.

Of in uw gemeente ook van die moderne internetlantarenpalen staan kunt u vragen bij uw lokale overheid, schrijft Sven-Ake Hulleman. Dien een WOB-verzoek in waarin u vraagt om een lijst met lantarenpalen, met informatie over 5G, internet of things, instructies die de burgemeester heeft gekregen van de Rijksoverheid om lantarenpalen te gebruiken voor communicatie etc.
En warempel, er zijn twee Hardenbergers die dat hebben gedaan: meneer Otten uit Lutten en mevrouw Vleems uit Dedemsvaart. Beiden hebben de voorbeeldbrief van Sven-Ake Hulleman keurig overgetypt, maar of ze wat hebben aan de antwoorden is maar de vraag. B&W hebben deze week netjes aan het verzoek voldaan en alles opgestuurd, behoudens de stukken die de wet verbiedt. En behoudens de stukken die er niet zijn, want volgens de gemeente bestaat er geen notitie over het gebruiken van lantarenpalen als communicatiemiddel en ook niet over instructies voor de burgemeester om de bevolking te controleren.

Waarschijnlijk gelover de twee volgelingen van sekteleider Hulleman dit niet en stappen ze naar de Commissie Bezwaarschriften. En als die niet helpt kunnen ze nog naar de rechter, tot aan de Raad van State. Kost wel een hoop geld, maar dan weet je zeker of je met lantarenpalen kunt praten of niet.

O ja, dat geld. Meneer Hulleman heeft op zijn website ook een verzoek staan: of u een bijdrage wilt leveren naar waardering en vermogen. Bijvoorbeeld door iets te kopen in zijn webshop of door zijn project te sponsoren of met een donatie in leven te houden. En waarschijnlijk moet u daarbij goed de tekst voor ogen houden die staat in 2 Korintiërs vers 9: “Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.”
Maar dat kan uw lantarenpaal u beter uitleggen.

Bofkonten

Wij zijn bofkonten. Wij wonen namelijk in het Vechtdal. En dat is niet zomaar een Vechtdal, dat is een fantastisch mooi Vechtdal. Dat heeft wethouder Alwin te Rietstap zelf gezegd in een filmpje van Ruimte voor de Vecht. En niet één keer, nee, hij wilde ons er echt van laten doordringen dat het hier geweldig is.

Dat is het ook, maar niet voor iedereen. En niet altijd. Voor de inwoners van Baalder bijvoorbeeld die via raadslid Bakker van OpKoers hebben geklaagd over de enorme vervuiling van het Kruserbrinkpark door ganzenpoep. Moeders die met hun kinderwagens en loslopend kroost een bezoekje aan het park brengen zijn na afloop minstens een half uur kwijt aan het reinigen van het vervoermiddel, het vullen van de wasmachine met de kleding van de peuters en het met behulp van groene zeep en staalborstel weer wat toonbaar maken van de kleintjes zelf.

En wat was de reactie van de gemeente op de vragen van het raadslid?
Het college is bereid om wat vaker de paden te laten vegen. Wekelijks zelfs. Dat moet de grootste overlast tegengaan. Maar B&W zien geen aanleiding om actief het aantal ganzen op diervriendelijke manier terug te dringen.
Als ze nou nog hadden geschreven: “wij zien geen kans…” dan was het begrijpelijk geweest, want vergassen, vergiftigen of neerknallen zijn wel bruikbare middelen maar niet diervriendelijk. Maar nu ze schrijven: “wij zien geen aanleiding….” dan hebben ze het niet echt begrepen. Die aanleiding is er namelijk wel, namelijk een enorme berg ganzenpoep die je de lust ontneemt om door het park te lopen of de grasveldjes te betreden.
Het lijkt mij een goed idee voor de Wijkvereniging Baalder om bij een volgend bezoek van B&W aan Baalder het college een wandeling door het park te laten maken. Op sandalen.

Het Vechtdal is ook minder mooi voor enkele bezoekers van een camping aan de Grote Beltenweg. Daar heeft voor de tweede keer een zedendelict plaatsgevonden met een kind (en dat kan variëren van je piemel laten zien tot verkrachting). Verschrikkelijk voor alle betrokkenen: de kinderen, de ouders, de campingeigenaars. Gelukkig gooit De Stentor nog wat olie op het vuur door boven een artikel de kop te plaatsen: “Leegloop op camping na nieuw zedenincident in Rheeze?” De Engelse Daily Mirror en het Duitse Bild zouden er trots op zijn geweest.

Wél weer blij dat ze niet alleen in het Vechtdal wonen maar er ook aan de slag kunnen, is het waterschap Vechtstromen. Er moet gewerkt worden aan het noordelijk deel van het Vechtpark, de Baalder uiterwaarden. Bedoeld om de rivier wat meer ruimte te geven als er veel water uit Duitsland de grens passeert en je creëert meteen wat natte natuur, waar weidevogels hun lol op kunnen. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in de gordijnen, want er zouden ganzen en eenden kunnen komen die weer vatbaar zijn voor vogelgriep, wat weer gevaar kan opleveren voor de kippen van kippenboeren. Enfin, lang verhaal kort: de Raad van State besloot deze week dat het waterschap gewoon kan beginnen, want de NVP heeft niet kunnen aantonen dat de kippenboeren er last van zullen hebben. Bovendien zitten de bedrijven waar de kippen loslopen op meer dan 5 km afstand. Voordat het hoogwaterseizoen begint mag het waterschap aan de slag, besloot de rechter van de Raad van State, die toen nog niet kon weten dat op sommige plekken in ons land het hoogwaterseizoen al wat eerder en wat forser was begonnen.

Van dat laatste hebben we – in tegenstelling tot vroeger – in het Vechtdal geen last meer. En dus zijn we toch bofkonten, precies zoals Te Rietstap aangaf.

Uiterwaarden en dorpsbewoners

Het is mooi weer om te werken aan de Baalder uiterwaarden, net ten noorden van Hardenberg, maar dat werk ligt stil. De afgelopen week stonden kippenboeren voor het hekje bij de Raad van State omdat ze uitstel en het liefst afstel van het werk willen hebben. Ze vrezen namelijk dat de kans op vogelgriep toeneemt als de uiterwaarden worden uitgegraven. Het nieuwe open water is een paradijs voor watervogels en die kunnen het virus verspreiden, zeggen ze. Even Wageningen bellen, zei de voorman van de kippenboeren, want die moeten maar eens onderzoeken wat er werkelijk gaat gebeuren als je begint met graven. De uitvoerders van het graafwerk hebben wel een onderzoek laten uitvoeren, maar dat deugt niet want die club is niet onpartijdig, vinden de kippenboeren.

O ja? vroegen de leden van de Raad van State aan de woordvoerder van de kippenboeren. Wat deugt dan niet? Hebben jullie zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het rapport van de tegenpartij aan alle kanten rammelt?
Dat hadden ze niet. Bovendien konden de uitgravers aantonen dat hun onderzoek was gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Wageningen. En daaruit bleek dat de nieuwe uiterwaarden weidevogels zullen aantrekken zoals de kievit en de grutto en geen watervogels als eenden en meerkoeten. Alleen die laatste groep kan het vogelgriepvirus overbrengen. Gezien de ernst van de zaak zal de Raad van State zo snel mogelijk een spoeduitspraak doen.

Overigens was het beter geweest als in de eerste regel Hardenberg-stad was getypt, in plaats van Hardenberg. Er zijn namelijk enkele mensen die in de war raken als ze Hardenberg zien staan: wordt de stad bedoeld (Kleinstadt, zouden de Duitsers zeggen) of de gemeente?

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad over het voorstel Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, waarin het toekomstbeeld van onze gemeente wordt geschetst, een blik op 2040.
Natuurlijk kwam daar commentaar op van enkele inwoners: waarom wordt niks geschreven over ziekmakende windmolens in Bergentheim, waarom wordt niet gesproken over nieuwe wandelpaden nu de coronapandemie mensen duidelijk heeft gemaakt dat wandelen goed is voor de gezondheid, waarom is er niet meer aandacht voor Slagharen dat met het Attractiepark binnen de dorpsgrenzen een belangrijke economische en toeristische trekker heeft?

Nu kun je wel zeggen dat het om een visie gaat en niet om de praktische uitvoering, en dat hij bedoeld is voor de hele gemeente, maar dat is tegen dovemansoren gezegd als hun eigen buurt niet expliciet wordt genoemd. Het liefst op elke bladzijde.

B&W hadden al aangegeven dat ze – waar nodig – Hardenberg zouden vervangen door gemeente Hardenberg, maar dat vond de raad niet genoeg. Er moest en zou een amendement worden aangenomen waarin de tekst “Het is het verhaal van ons allemaal” vervangen zou worden door “Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal.”

Op die manier zou geen enkele Calimero zich achtergesteld hoeven te voelen, want als inclusieve gemeente worden met deze tekstuitbreiding alle dorpen en gehuchten meegenomen. Bijkomend voordeel is dat de raadsleden niet meer bang hoeven te zijn dat ze met pek en veren de gemeente worden uitgegooid of dat de dorpelingen met hooivork en riek voor hun deur gaan staan.

En daar heeft de gemeenteraad zich de afgelopen week het meest druk om gemaakt.

Hoog gras en een blij ei

Ik ben door veel mensen benaderd met de vraag of ik iets kan doen tegen de heksenjacht op het gemeentelijk maaibeleid.
Dat lieg ik, maar dat kan niemand bewijzen. Bovendien is de vraag wat ik onder veel versta. Het is net zoiets als “ik en velen met mij vinden dat….” Zolang niemand vraagt naar ondertekende adhesiebetuigingen of andere vormen van schriftelijk bewijs lijkt het heel wat maar stelt het niets voor.

Politici maken vaak gebruik van deze truc om de ernst van een zaak te benadrukken. In de gemeente Twenterand klom onlangs de PVV in de pen. Nadat eerst alle groene marxisten verbaal waren neergemaaid en de ergernis over het modewoord biodiversiteit was uitgekotst kwam raadslid Erik Veltmeijer to the point: er is overlast door slecht maaibeleid.
“Veel inwoners klagen over verpauperde straten, slordige speelplekken voor kinderen en half gemaaide bermen”, beweerde hij in vragen aan het college.
Wie dan? Hoeveel dan? Waar dan? Tja, dat stond er niet bij.

In de gemeente Hardenberg is het niet anders. Vorige week klom CDA-raadslid Anita Vetker in de pen met vragen aan B&W.
“Het CDA heeft veel negatieve reacties en klachten ontvangen over het hoge gras in de bermen in onze gemeente,” beweert ze. En daarna volgt een hele rits problemen: onveilige verkeerssituaties op kruisingen, boze boeren die last hebben van ridderzuring, er wordt meer afval gedumpt maar door het hoge gras zie je dat niet, grotere kans op hooikoorts en tekenoverlast en grotere kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer (tip: kinderen, zieken en bejaarden doen het altijd goed in een verhaal).
Hoeveel negatieve reacties en klachten zijn dat dan? Van wie? En waar? Tja, dat stond er niet bij.

Beide raadsleden willen eigenlijk dat het maaibeleid weer wordt aangepast, zodat liefhebbers van crematoriumtuinen waarin alles kort, strak en van steen is, van ontroering hun tranen niet kunnen bedwingen. Maar ik en natuurlijk velen met mij (!) zijn blij met het maaibeleid waarbij een randje langs wegen en fietspaden wordt gemaaid en de rest het domein is van bijen, torren, kevers en prachtige bloemen. Waarbij trouwens wel wat sneller gereageerd mag worden als excessen worden gemeld, zoals meters hoog gras op speelveldjes en in speeltuinen.

Het gejeremieer roept ook tegenkrachten op. Drie provinciale blije eieren hebben een motie ingediend waarin ze Gedeputeerde Staten oproepen een Blije Berm Verkiezing te organiseren met een originele prijs voor de winnaar. Van provinciale bermen? Nee, van gemeentelijke bermen. Daar gaan ze dus niet over, maar alla. Een jury van deskundigen en inwoners moet die prijs vaststellen. Volgens Robert Jansen van GroenLinks, Renate van der Velde van de ChristenUnie en Sander Slots van de PvdA begint de provinciale subsidie voor gemeentelijk bermbeheer zijn vruchten af te werpen. Van groot belang voor flora en fauna. En mensen worden er blij van, vinden ze.

Dat laatste is maar ten dele waar, want het CDA en de PVV willen dus dat er weer als vanouds volop wordt gemaaid. Maar beide partijen krijgen er flink van langs in reacties van lezers van regionale kranten. Het duidelijkst was de reactie van Derk Espeldoorn:
“Mevrouw Vetker, wat een kulpraat. Landelijk en provinciaal ligt het CDA al in de goot, met dit soort nietszeggend geneuzel zal het CDA in Hardenberg helaas ook in verval raken.”

Slavernijonderzoek

Waarom heeft nog geen enkele politieke partij in de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar het slavernijverleden van Hardenberg? Anders zijn ze er altijd als de kippen bij om vragen te stellen als iets publicitair in de mode is, maar nu is het oorverdovend stil. Ja, de lokale PvdA heeft een berichtje van de landelijke politieke leidster herhaald, waarin gevraagd werd 1 juli uit te roepen als nationale feestdag, ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, maar daarbij is het gebleven. Terwijl misschien wel een Hardenberger notabele een paar centen heeft belegd in een Surinaamse plantage. Of er was in het dorp een winkeltje als van kruidenier Grootgrut, handelaar in comestibles en fijnere kruidenierswaren. Als een van je voorouders daar vóór 1863 rietsuiker of specerijen heeft gekocht ben ook jij indirect profiteur van slavenarbeid.

Beetje opvallend dat diezelfde lokale PvdA niet de barricaden heeft bestormd om van 10 juli een nationale feestdag te maken, de dag in 1919 dat de Eerste Kamer een wet aannam waardoor vrouwen kiesrecht kregen. Ze hadden zich ook sterk kunnen maken om van 23 april een nationale feestdag te maken. In de Staatsregeling van 23 april 1798 werd in Nederland formeel de erfelijke horigheid en het lijfeigenschap afgeschaft.

Met de afschaffing van de slavernij was ons land laat, maar bij de afschaffing van het lijfeigenschap zaten we in de middenmoot. Wel een stuk vroeger dan Zwitserland, waar zelfs tot halverwege de vorige eeuw het systeem van Verdingung werd gehanteerd, waarbij weeskinderen aan belangstellenden werden aangeboden. Velen kwamen terecht bij boerenfamilies waar ze dwangarbeid moesten verrichten en niet zelden geestelijk en fysiek werden misbruikt. Kindslaven dus.

Stel dat dit onderzoek alsnog wordt gehouden en uit dat onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld een Van Riemsdijk of een Van Foreest of een Van Raesfelt geld heeft verdiend aan slavernij en van dat geld zijn huizen gebouwd door Hardenberger aannemers, die dat geld hebben uitgegeven aan lokale middenstanders of ze hebben er hun stadsbelasting mee betaald, moet dan het huidige gemeentebestuur geen excuses aanbieden?

Maar onze arme voorouders dan, die in het veen of de textiel werden uitgebuit, voor een hongerloon moesten werken, aan gedwongen winkelnering moesten doen, moeten we voor het leed dat hun is aangedaan dan ook geen excuses aanbieden?

Whataboutisme noemen ze dat, een soort jij-bak. Waarom zou je geen rekening houden met het leed dat anderen voelen vanwege het leed dat hun voorouders is aangedaan? Ze hebben daar nu nog last van, zeggen ze. Zij wel, en wij, afstammelingen van arme keuterboertjes, veenarbeiders en textielarbeiders, niet.
Want hedendaags racisme is een rechtstreeks gevolg van het Nederlands slavernijverleden, vinden ze.

Wat dit laatste betreft: het opiniestuk van historicus Hans Helgers in het Brabants Dagblad* van 3 september 2020 is zowel verhelderend als verwarrend: wie moet aan wie excuses aanbieden? En als je dat al wilt, kun je dat dan misschien ook per provincie of per regio regelen? Holland wel maar Twente niet?
Ach, misschien maar beter ook dat de lokale partijen niet om een onderzoek vragen. En nationale feestdagen hebben we eigenlijk wel genoeg.

* Een premiumartikel, maar te omzeilen door de link in een incognietovenster te openen: https://bit.ly/bd-opinie

Thema: Anders Norén