noordoost-overijssel

Auteur: Magister Pagina 1 van 5

Praten met lantarenpalen

Kunt u, als u dit gelezen hebt, even naar buiten kijken? En dan met name naar de straatverlichting. Hebt u lantarenpalen die pas vervangen zijn door LED verlichting? Bij ons wel, maar wij hebben weer zo’n armzalig lampje (nou ja, het licht is volgens mij vanaf de maan te zien) en niet een LED-diode met allemaal lenzen. Er zijn steden waar ze die wel hebben. En die zijn er niet alleen om licht te geven maar ook om uw hersens te manipuleren. Dat heeft meneer Sven-Ake Hulleman zelf gezegd in zijn podcast Een Oorlog Reeds Verloren!

Er bestaat een patent uit 2001 van een Amerikaanse wetenschapper van Nederlandse oorsprong, Henk Loos, die in Delft aan de Technische Universiteit studeerde, om het zenuwstelsel te manipuleren met elektromagnetische velden.
Dat lijkt heel technisch en dat is het ook, maar het komt er op neer dat je met straatverlichting mensen willoos kunt maken. En wie wil dat? Onze overheid!

Eén van de volgelingen van Hulleman had hem uitgelegd dat een normale LED-lantarenpaal veel licht geeft terwijl je daarvoor maar weinig energie nodig hebt. Maar….. de nieuwste lantarenpalen gebruiken veel meer energie. Waar die extra energie voor nodig is? Om u en mij te manipuleren, zodat we willoos worden en precies doen wat de overheid wil. We laten ons massaal vaccineren tegen Covid-19 terwijl het maar een gewoon griepje is. En dat komt door die lantarenpalen.

Of in uw gemeente ook van die moderne internetlantarenpalen staan kunt u vragen bij uw lokale overheid, schrijft Sven-Ake Hulleman. Dien een WOB-verzoek in waarin u vraagt om een lijst met lantarenpalen, met informatie over 5G, internet of things, instructies die de burgemeester heeft gekregen van de Rijksoverheid om lantarenpalen te gebruiken voor communicatie etc.
En warempel, er zijn twee Hardenbergers die dat hebben gedaan: meneer Otten uit Lutten en mevrouw Vleems uit Dedemsvaart. Beiden hebben de voorbeeldbrief van Sven-Ake Hulleman keurig overgetypt, maar of ze wat hebben aan de antwoorden is maar de vraag. B&W hebben deze week netjes aan het verzoek voldaan en alles opgestuurd, behoudens de stukken die de wet verbiedt. En behoudens de stukken die er niet zijn, want volgens de gemeente bestaat er geen notitie over het gebruiken van lantarenpalen als communicatiemiddel en ook niet over instructies voor de burgemeester om de bevolking te controleren.

Waarschijnlijk gelover de twee volgelingen van sekteleider Hulleman dit niet en stappen ze naar de Commissie Bezwaarschriften. En als die niet helpt kunnen ze nog naar de rechter, tot aan de Raad van State. Kost wel een hoop geld, maar dan weet je zeker of je met lantarenpalen kunt praten of niet.

O ja, dat geld. Meneer Hulleman heeft op zijn website ook een verzoek staan: of u een bijdrage wilt leveren naar waardering en vermogen. Bijvoorbeeld door iets te kopen in zijn webshop of door zijn project te sponsoren of met een donatie in leven te houden. En waarschijnlijk moet u daarbij goed de tekst voor ogen houden die staat in 2 Korintiërs vers 9: “Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.”
Maar dat kan uw lantarenpaal u beter uitleggen.

Bofkonten

Wij zijn bofkonten. Wij wonen namelijk in het Vechtdal. En dat is niet zomaar een Vechtdal, dat is een fantastisch mooi Vechtdal. Dat heeft wethouder Alwin te Rietstap zelf gezegd in een filmpje van Ruimte voor de Vecht. En niet één keer, nee, hij wilde ons er echt van laten doordringen dat het hier geweldig is.

Dat is het ook, maar niet voor iedereen. En niet altijd. Voor de inwoners van Baalder bijvoorbeeld die via raadslid Bakker van OpKoers hebben geklaagd over de enorme vervuiling van het Kruserbrinkpark door ganzenpoep. Moeders die met hun kinderwagens en loslopend kroost een bezoekje aan het park brengen zijn na afloop minstens een half uur kwijt aan het reinigen van het vervoermiddel, het vullen van de wasmachine met de kleding van de peuters en het met behulp van groene zeep en staalborstel weer wat toonbaar maken van de kleintjes zelf.

En wat was de reactie van de gemeente op de vragen van het raadslid?
Het college is bereid om wat vaker de paden te laten vegen. Wekelijks zelfs. Dat moet de grootste overlast tegengaan. Maar B&W zien geen aanleiding om actief het aantal ganzen op diervriendelijke manier terug te dringen.
Als ze nou nog hadden geschreven: “wij zien geen kans…” dan was het begrijpelijk geweest, want vergassen, vergiftigen of neerknallen zijn wel bruikbare middelen maar niet diervriendelijk. Maar nu ze schrijven: “wij zien geen aanleiding….” dan hebben ze het niet echt begrepen. Die aanleiding is er namelijk wel, namelijk een enorme berg ganzenpoep die je de lust ontneemt om door het park te lopen of de grasveldjes te betreden.
Het lijkt mij een goed idee voor de Wijkvereniging Baalder om bij een volgend bezoek van B&W aan Baalder het college een wandeling door het park te laten maken. Op sandalen.

Het Vechtdal is ook minder mooi voor enkele bezoekers van een camping aan de Grote Beltenweg. Daar heeft voor de tweede keer een zedendelict plaatsgevonden met een kind (en dat kan variëren van je piemel laten zien tot verkrachting). Verschrikkelijk voor alle betrokkenen: de kinderen, de ouders, de campingeigenaars. Gelukkig gooit De Stentor nog wat olie op het vuur door boven een artikel de kop te plaatsen: “Leegloop op camping na nieuw zedenincident in Rheeze?” De Engelse Daily Mirror en het Duitse Bild zouden er trots op zijn geweest.

Wél weer blij dat ze niet alleen in het Vechtdal wonen maar er ook aan de slag kunnen, is het waterschap Vechtstromen. Er moet gewerkt worden aan het noordelijk deel van het Vechtpark, de Baalder uiterwaarden. Bedoeld om de rivier wat meer ruimte te geven als er veel water uit Duitsland de grens passeert en je creëert meteen wat natte natuur, waar weidevogels hun lol op kunnen. De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) in de gordijnen, want er zouden ganzen en eenden kunnen komen die weer vatbaar zijn voor vogelgriep, wat weer gevaar kan opleveren voor de kippen van kippenboeren. Enfin, lang verhaal kort: de Raad van State besloot deze week dat het waterschap gewoon kan beginnen, want de NVP heeft niet kunnen aantonen dat de kippenboeren er last van zullen hebben. Bovendien zitten de bedrijven waar de kippen loslopen op meer dan 5 km afstand. Voordat het hoogwaterseizoen begint mag het waterschap aan de slag, besloot de rechter van de Raad van State, die toen nog niet kon weten dat op sommige plekken in ons land het hoogwaterseizoen al wat eerder en wat forser was begonnen.

Van dat laatste hebben we – in tegenstelling tot vroeger – in het Vechtdal geen last meer. En dus zijn we toch bofkonten, precies zoals Te Rietstap aangaf.

Uiterwaarden en dorpsbewoners

Het is mooi weer om te werken aan de Baalder uiterwaarden, net ten noorden van Hardenberg, maar dat werk ligt stil. De afgelopen week stonden kippenboeren voor het hekje bij de Raad van State omdat ze uitstel en het liefst afstel van het werk willen hebben. Ze vrezen namelijk dat de kans op vogelgriep toeneemt als de uiterwaarden worden uitgegraven. Het nieuwe open water is een paradijs voor watervogels en die kunnen het virus verspreiden, zeggen ze. Even Wageningen bellen, zei de voorman van de kippenboeren, want die moeten maar eens onderzoeken wat er werkelijk gaat gebeuren als je begint met graven. De uitvoerders van het graafwerk hebben wel een onderzoek laten uitvoeren, maar dat deugt niet want die club is niet onpartijdig, vinden de kippenboeren.

O ja? vroegen de leden van de Raad van State aan de woordvoerder van de kippenboeren. Wat deugt dan niet? Hebben jullie zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het rapport van de tegenpartij aan alle kanten rammelt?
Dat hadden ze niet. Bovendien konden de uitgravers aantonen dat hun onderzoek was gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Wageningen. En daaruit bleek dat de nieuwe uiterwaarden weidevogels zullen aantrekken zoals de kievit en de grutto en geen watervogels als eenden en meerkoeten. Alleen die laatste groep kan het vogelgriepvirus overbrengen. Gezien de ernst van de zaak zal de Raad van State zo snel mogelijk een spoeduitspraak doen.

Overigens was het beter geweest als in de eerste regel Hardenberg-stad was getypt, in plaats van Hardenberg. Er zijn namelijk enkele mensen die in de war raken als ze Hardenberg zien staan: wordt de stad bedoeld (Kleinstadt, zouden de Duitsers zeggen) of de gemeente?

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad over het voorstel Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, waarin het toekomstbeeld van onze gemeente wordt geschetst, een blik op 2040.
Natuurlijk kwam daar commentaar op van enkele inwoners: waarom wordt niks geschreven over ziekmakende windmolens in Bergentheim, waarom wordt niet gesproken over nieuwe wandelpaden nu de coronapandemie mensen duidelijk heeft gemaakt dat wandelen goed is voor de gezondheid, waarom is er niet meer aandacht voor Slagharen dat met het Attractiepark binnen de dorpsgrenzen een belangrijke economische en toeristische trekker heeft?

Nu kun je wel zeggen dat het om een visie gaat en niet om de praktische uitvoering, en dat hij bedoeld is voor de hele gemeente, maar dat is tegen dovemansoren gezegd als hun eigen buurt niet expliciet wordt genoemd. Het liefst op elke bladzijde.

B&W hadden al aangegeven dat ze – waar nodig – Hardenberg zouden vervangen door gemeente Hardenberg, maar dat vond de raad niet genoeg. Er moest en zou een amendement worden aangenomen waarin de tekst “Het is het verhaal van ons allemaal” vervangen zou worden door “Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal.”

Op die manier zou geen enkele Calimero zich achtergesteld hoeven te voelen, want als inclusieve gemeente worden met deze tekstuitbreiding alle dorpen en gehuchten meegenomen. Bijkomend voordeel is dat de raadsleden niet meer bang hoeven te zijn dat ze met pek en veren de gemeente worden uitgegooid of dat de dorpelingen met hooivork en riek voor hun deur gaan staan.

En daar heeft de gemeenteraad zich de afgelopen week het meest druk om gemaakt.

Hoog gras en een blij ei

Ik ben door veel mensen benaderd met de vraag of ik iets kan doen tegen de heksenjacht op het gemeentelijk maaibeleid.
Dat lieg ik, maar dat kan niemand bewijzen. Bovendien is de vraag wat ik onder veel versta. Het is net zoiets als “ik en velen met mij vinden dat….” Zolang niemand vraagt naar ondertekende adhesiebetuigingen of andere vormen van schriftelijk bewijs lijkt het heel wat maar stelt het niets voor.

Politici maken vaak gebruik van deze truc om de ernst van een zaak te benadrukken. In de gemeente Twenterand klom onlangs de PVV in de pen. Nadat eerst alle groene marxisten verbaal waren neergemaaid en de ergernis over het modewoord biodiversiteit was uitgekotst kwam raadslid Erik Veltmeijer to he point: er is overlast door slecht maaibeleid.
“Veel inwoners klagen over verpauperde straten, slordige speelplekken voor kinderen en half gemaaide bermen”, beweerde hij in vragen aan het college.
Wie dan? Hoeveel dan? Waar dan? Tja, dat stond er niet bij.

In de gemeente Hardenberg is het niet anders. Vorige week klom CDA-raadslid Anita Vetker in de pen met vragen aan B&W.
“Het CDA heeft veel negatieve reacties en klachten ontvangen over het hoge gras in de bermen in onze gemeente,” beweert ze. En daarna volgt een hele rits problemen: onveilige verkeerssituaties op kruisingen, boze boeren die last hebben van ridderzuring, er wordt meer afval gedumpt maar door het hoge gras zie je dat niet, grotere kans op hooikoorts en tekenoverlast en grotere kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer (tip: kinderen, zieken en bejaarden doen het altijd goed in een verhaal).
Hoeveel negatieve reacties en klachten zijn dat dan? Van wie? En waar? Tja, dat stond er niet bij.

Beide raadsleden willen eigenlijk dat het maaibeleid weer wordt aangepast, zodat liefhebbers van crematoriumtuinen waarin alles kort, strak en van steen is, van ontroering hun tranen niet kunnen bedwingen. Maar ik en natuurlijk velen met mij (!) zijn blij met het maaibeleid waarbij een randje langs wegen en fietspaden wordt gemaaid en de rest het domein is van bijen, torren, kevers en prachtige bloemen. Waarbij trouwens wel wat sneller gereageerd mag worden als excessen worden gemeld, zoals meters hoog gras op speelveldjes en in speeltuinen.

Het gejeremieer roept ook tegenkrachten op. Drie provinciale blije eieren hebben een motie ingediend waarin ze Gedeputeerde Staten oproepen een Blije Berm Verkiezing te organiseren met een originele prijs voor de winnaar. Van provinciale bermen? Nee, van gemeentelijke bermen. Daar gaan ze dus niet over, maar alla. Een jury van deskundigen en inwoners moet die prijs vaststellen. Volgens Robert Jansen van GroenLinks, Renate van der Velde van de ChristenUnie en Sander Slots van de PvdA begint de provinciale subsidie voor gemeentelijk bermbeheer zijn vruchten af te werpen. Van groot belang voor flora en fauna. En mensen worden er blij van, vinden ze.

Dat laatste is maar ten dele waar, want het CDA en de PVV willen dus dat er weer als vanouds volop wordt gemaaid. Maar beide partijen krijgen er flink van langs in reacties van lezers van regionale kranten. Het duidelijkst was de reactie van Derk Espeldoorn:
“Mevrouw Vetker, wat een kulpraat. Landelijk en provinciaal ligt het CDA al in de goot, met dit soort nietszeggend geneuzel zal het CDA in Hardenberg helaas ook in verval raken.”

Slavernijonderzoek

Waarom heeft nog geen enkele politieke partij in de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar het slavernijverleden van Hardenberg? Anders zijn ze er altijd als de kippen bij om vragen te stellen als iets publicitair in de mode is, maar nu is het oorverdovend stil. Ja, de lokale PvdA heeft een berichtje van de landelijke politieke leidster herhaald, waarin gevraagd werd 1 juli uit te roepen als nationale feestdag, ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, maar daarbij is het gebleven. Terwijl misschien wel een Hardenberger notabele een paar centen heeft belegd in een Surinaamse plantage. Of er was in het dorp een winkeltje als van kruidenier Grootgrut, handelaar in comestibles en fijnere kruidenierswaren. Als een van je voorouders daar vóór 1863 rietsuiker of specerijen heeft gekocht ben ook jij indirect profiteur van slavenarbeid.

Beetje opvallend dat diezelfde lokale PvdA niet de barricaden heeft bestormd om van 10 juli een nationale feestdag te maken, de dag in 1919 dat de Eerste Kamer een wet aannam waardoor vrouwen kiesrecht kregen. Ze hadden zich ook sterk kunnen maken om van 23 april een nationale feestdag te maken. In de Staatsregeling van 23 april 1798 werd in Nederland formeel de erfelijke horigheid en het lijfeigenschap afgeschaft.

Met de afschaffing van de slavernij was ons land laat, maar bij de afschaffing van het lijfeigenschap zaten we in de middenmoot. Wel een stuk vroeger dan Zwitserland, waar zelfs tot halverwege de vorige eeuw het systeem van Verdingung werd gehanteerd, waarbij weeskinderen aan belangstellenden werden aangeboden. Velen kwamen terecht bij boerenfamilies waar ze dwangarbeid moesten verrichten en niet zelden geestelijk en fysiek werden misbruikt. Kindslaven dus.

Stel dat dit onderzoek alsnog wordt gehouden en uit dat onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld een Van Riemsdijk of een Van Foreest of een Van Raesfelt geld heeft verdiend aan slavernij en van dat geld zijn huizen gebouwd door Hardenberger aannemers, die dat geld hebben uitgegeven aan lokale middenstanders of ze hebben er hun stadsbelasting mee betaald, moet dan het huidige gemeentebestuur geen excuses aanbieden?

Maar onze arme voorouders dan, die in het veen of de textiel werden uitgebuit, voor een hongerloon moesten werken, aan gedwongen winkelnering moesten doen, moeten we voor het leed dat hun is aangedaan dan ook geen excuses aanbieden?

Whataboutisme noemen ze dat, een soort jij-bak. Waarom zou je geen rekening houden met het leed dat anderen voelen vanwege het leed dat hun voorouders is aangedaan? Ze hebben daar nu nog last van, zeggen ze. Zij wel, en wij, afstammelingen van arme keuterboertjes, veenarbeiders en textielarbeiders, niet.
Want hedendaags racisme is een rechtstreeks gevolg van het Nederlands slavernijverleden, vinden ze.

Wat dit laatste betreft: het opiniestuk van historicus Hans Helgers in het Brabants Dagblad* van 3 september 2020 is zowel verhelderend als verwarrend: wie moet aan wie excuses aanbieden? En als je dat al wilt, kun je dat dan misschien ook per provincie of per regio regelen? Holland wel maar Twente niet?
Ach, misschien maar beter ook dat de lokale partijen niet om een onderzoek vragen. En nationale feestdagen hebben we eigenlijk wel genoeg.

* Een premiumartikel, maar te omzeilen door de link in een incognietovenster te openen: https://bit.ly/bd-opinie

Moties en mores

Had PvdA-raadslid Rein Jonkhans maar wat beter geluisterd naar zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem, die in 2008 als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen concludeerde dat de politiek zich niet moest bemoeien met hoe onderwijs wordt gegeven in Nederland.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende Jonkhans een motie in, waarin B&W werden opgeroepen zomerscholen in het leven te roepen om de onderwijsachterstanden weg te werken die door corona waren ontstaan. Heel sympathiek, vond iedereen, want vooral kinderen uit achterstandsgebieden waren extra getroffen. Alleen was dit geen zaak van de lokale overheid, vonden de andere raadsleden, want de landelijke overheid had dit al geregeld. En het was maar de vraag of er onderwijsachterstanden waren. Jonkhans had directeuren gesproken die dit beaamden, Stelpstra (CU) had directeuren gesproken die dit niet beaamden en zo bleef het bij beweringen zonder bewijs.
Het zal u niet verwonderen dat de motie niet in stemming werd gebracht maar, zoals dat heet, werd aangehouden, wat zoveel betekent als: we horen er nooit meer iets van.

Hetzelfde gebeurde met een aangekondigde motie van CDA-raadslid Piet Cees van der Wel, waarin stond dat B&W een lobby moesten beginnen om de N36 vierbaans te maken. Vanwege de veiligheid, want de bevolking in onze gemeente groeit en daardoor zal er meer verkeer zijn met meer kans op ongelukken. O ja, en natuurlijk ook vanwege de mogelijke economische boost, zei hij, hoewel dat niet in de motie stond. Flauwekul, vond de rest, want we hebben net een half jaar geleden een amendement van de VVD aangenomen waarin staat dat de bevolking groeit, dat daardoor de N36 drukker en onveiliger wordt, dat de gemeente het aantrekkelijk moet maken om alternatieven voor de auto te gebruiken, maar….. als er meer asfalt nodig is dat dit dan maar moet. “We zijn wel gewend dat het CDA met andermans veren pronkt”, waren (bijna) letterlijk de woorden van de VVD-woordvoerder.

Diezelfde VVD’er maakte even later een curieuze opmerking over energie. Windmolens zijn nodig, begrijpen alle raadsleden, maar er moet wel draagvlak voor zijn. En als dat er niet is zou je eigenlijk moeten stoppen in dat gebied. Volgens CU-raadslid Simone Hof wordt er in de raad onder meer gesproken over droombeelden en vergezichten, “zoals die van meneer Gelling over een reactor voor kernfusie, maar tegen de tijd dat die er staat zijn we 30 jaar verder.”
Tja, dan had de ChristenUnie maar even de website van de VVD moeten napluizen, vond Gelling. Daar is veel lezenswaardig materiaal over kernfusie te vinden. Zo’n reactor is schoon, zo groot als een sporthal, binnen twee jaar klaar en hij levert voldoende energie op om heel Hardenberg te bedienen.
Wat als de CU de VVD-website nou wel had gelezen? Dan had men onder meer kunnen lezen “dat de klimaatdoelen van 2050 niet gehaald zullen worden met kernfusie, daarvoor is de techniek nog lang niet ver genoeg ontwikkeld. Kernfusie zal zeker de eerste dertig jaar geen stroom leveren.” Dus precies wat Simone Hof zei.

D66-raadslid Jacco Rodermond maakte het dinsdag nog bonter. Hij stemde als enige tegen een motie om een wandelpad in Bruchterveld aan te leggen, iets waar Plaatselijk Belang al een poos om vraagt. Nou kan het zijn dat hij per ongeluk tegen stemde, want Rodermond was regelmatig geestelijk afwezig, zodat andere raadsleden twee keer een vraag aan hem moesten stellen. “Sorry, ik was even niet aan het opletten door berichten van het thuisfront”, was zijn reactie. Toen hij later protesteerde omdat hij werd overgeslagen liet burgemeester Offinga hem fijntjes weten dat hij hem niet had willen storen, omdat hij dacht dat hij met het thuisfront bezig was.

Tot slot even een paar regels voor de nieuwere collegeleden over de mores in de Hardenberger raadzaal: als een wethouder een motie of amendement bespreekt wordt altijd aangegeven door die wethouder of de motie wordt omarmd (‘het steuntje in de rug’) of dat geadviseerd wordt de motie aan te houden of te verwerpen. De Hardenberger raadsleden zijn namelijk gek op adviezen van het college: dat scheelt een hoop denkwerk.

Raad van State

Enkele inwoners van de gemeente Hardenberg hebben het er maar druk mee. De een loopt naar de Raad van State om woningbouw in Sibculo tegen te houden en de ander maakt dezelfde gang om het laatste deel van het Vechtpark te stoppen, de aanpak van de uiterwaarden bij Baalder. En er worden ook nog pogingen ondernomen om een illegale grindwasserij bij Sibculo te legaliseren.

Om met dat laatste te beginnen: de firma Slaat doet iets wat niet mag, zodat de gemeenteraad van Hardenberg geen stempel wilde zetten op het stuk ‘geen bezwaar’. Je zou denken dat de raadsleden geleerd hadden van het gedoe rond de grindwasserij bij Balkbrug, toen de gemeente van de Raad van State een flinke tik over de vingers heeft gekregen. Omwonenden in Sibculo hebben al vier jaar geleden de zaak aangekaart, maar de gemeente zegt tot nu toe alleen maar ‘foei’ en er gebeurt niets.

Nu zou dus afgelopen dinsdag de aanvraag voor een vergunning officieel door de raad worden geweigerd (want de provincie wil het ook niet). Maar zie, na een mailtje van Slaat waarin hij beloofde minder grind te wassen en minder geluid te maken besloot de raad tot uitstel. Vooral de mededeling van Slaat dat anders de helft van de 25 personeelsleden op straat komt te staan (waarvan de helft uit de gemeente Hardenberg komt) zal toch veel indruk hebben gemaakt. Na wat rekenwerk kom je tot de conclusie dat koning Salomo maar weer eens van stal gehaald moet worden, want met halve en kwart personeelsleden kun je niet werken. Afijn, de raad geeft zich wat extra tijd om een definitief besluit te nemen en ook de provincie kijkt nog eens naar de regels.

Even verderop, in Sibculo zelf, worden pogingen ondernomen om de bouw van huizen op het voormalige kloosterterrein tegen te houden. Geen Sibculoër wist het, maar er wonen zeldzame dieren als de grote bosmuis en de veldspitsmuis in een bosje waar niemand ooit naar omkeek en dat er verwilderd uitzag, maar dat nu opeens een waardevol natuurgebiedje is geworden dat met provinciale toestemming grotendeels is gekapt.

Of de Raad van State daar iets tegen kan doen, hebben een paar omwonenden gevraagd. Maar die wil dat niet, want de bomenkap is een zaak van de provincie. Wat ze wel doet is kijken of de regels voor ruimtelijke ordening goed zijn toegepast. Je mag van de ambtenaren in Hardenberg verwachten dat dit correct is gebeurd, zodat de kans op succes voor de buren niet erg groot zal zijn.

Waarom mensen tegen de plannen van het Vechtpark zijn, is niet bekend. Alleen dat ze naar de Raad van State zijn gegaan en dat daardoor de werkzaamheden niet in juni kunnen beginnen, zoals de bedoeling was. Misschien zijn er zeldzame torretjes, vlinders of bloemen ontdekt? Wil OpKoers op deze manier afdwingen dat er toch een wandelpad naar de Vecht wordt aangelegd? Zijn enkele kippenboeren in het geweer gekomen omdat ze vinden dat de kans op vogelgriep toeneemt als meer watervogels een plekje in de Baalder uiterwaarden zoeken?
Over enkele weken zal ons dit geopenbaard worden. Met als verwacht resultaat onnodig uitstel. Maar zo zijn de regels in ons land. En dat is soms maar goed ook. Want anders zat Balkbrug nu nog steeds met stank, lawaai en vervuiling door een grindwasserij.

Volksvertegenwoordigers

Twee jaar geleden is Hardenberg gekroond tot Meest toegankelijke gemeente. Waarvan? Louis van Gaal zou zeggen: van Noord-Holland, van Friesland, van Utrecht, Limburg, Zeeland. En zelfs van de Regio Zwolle. Het heeft ons indirect nog een ministerspost opgeleverd, die van Minister van Gehandicaptenzaken. En nog meer, want voormalig raadslid en oud-minister Rick Brink is nu zelfs opgeklommen tot goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

Maar we hebben nog meer raadsleden met een beperking. Die hebben we trouwens altijd al gehad: de groep doofstommen. Toen ik die term enkele jaren geleden gebruikte klom meteen iemand in de pen die van zijn tenen tot zijn kruin rood was aangelopen: doofstom is ouderwets, politiek incorrect, zelfs beledigend, want men zou kunnen denken dat zo iemand dom is. EN DAT IS-IE NIET! Ik vond dat nogal beledigend van die beste man, want de lezers zijn niet dom, die weten best dat doofstom niet hetzelfde is als doofdom.

Helemaal zeker weten of die groep raadsleden niet kan praten doen we niet, dat weten alleen hun fractiegenoten. En die houden dat naar goed gebruik angstvallig geheim. Nee, zeggen ze, ze treden niet zo op de voorgrond maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.

Er zijn ook andere raadsleden. Die hoor je te pas en te onpas. En er zijn er die zich vooral laten horen als hun eigen buurt aan de beurt is. Die tonen zich niet alleen controleur van B&W, maar zijn ook volksvertegenwoordiger. En ik heb het geluk dat er een stuk of wat wonen in de Hardenberger wijk waar ik ook woon. Van OpKoers kwam deze week de vraag of het aantal ganzen in het Kruserbrinkpark niet gedecimeerd kan worden. Poep aan je schoen, aan je rolstoel, aan je skateboard, aan je picknickmand. De ganzen vergassen of afschieten was niet meteen nodig, vond het raadslid, het mocht ook op een diervriendelijke manier. Maar de pil en het condoom voor ganzen bestaan volgens mij niet dus is het inschakelen van de naastgelegen schietclub toch een optie. Kunnen de schutters eens een keer op bewegende doelen schieten in plaats van op een kartonnen schijf. Dat heet nou volgens mij een win-win situatie.

Een ander OpKoers-lid trok aan de bel omdat je over het water van de vijvers in de wijk kon lopen. Niet vanwege spirituele krachten maar omdat het stikte van de dode vissen. Die hadden door de wolkbreuken van vorige week langdurig gebrek aan zuurstof gekregen. En omdat fish lives matter (T-shirt te koop bij Amazon) hebben het waterschap, de gemeente en enkele leden van hengelsportvereniging De Dobber actie ondernomen, waardoor zo’n 700 kilo vis kon worden gevangen en overgezet naar het zuurstofrijke water van de Vecht. Het raadslid weet inmiddels ook wat het probleem is (er kan geen vers water naar de vijvers stromen) en wat de oplossing is (vers water naar de vijvers laten stromen).

Of de gemeente de doorgangen vrij wil maken en fonteinen wil plaatsen, is de vraag van het raadslid. Want bij een volgende wolkbreuk leggen ook de laatsten der geschubde Mohikanen het loodje. Ik steun hem van harte, want de aanblik van al die naar adem snakkende vissen is hartverscheurend. En de stank van dode vissen niet te harden.

Geld voor groen

Als je goed luistert hoor je het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag nog brommen. Elk jaar hield de gemeente Hardenberg geld over op de jaarrekening, waarna werd gedaan alsof er een wonder was geschied. Of voor de minder gelovige broeders en zusters: alsof bestuurders en ambtenaren een bovenmenselijke prestatie hadden verricht. Baarslag was niet altijd even makkelijk te verstaan, maar zoveel werd telkens wel duidelijk dat hij vond dat B&W bange rekenmeesters waren, die best wat scherper hadden kunnen begroten. Hij zou dit jaar waarschijnlijk niet anders hebben gereageerd.

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de gemeente gezond is, dat de financiële positie solide en stabiel is, want er is naar verwachting het afgelopen jaar 6 miljoen euro overgehouden. “Een mooi bedrag om te investeren in onze samenleving en in een sterke economie”, schreven B&W. Baarslag zou hebben gezegd: “Dat had je allang kunnen doen want je wist zoals altijd dat je te behoudend hebt gecalculeerd.”

Maar goed, er is geld te besteden. Door de huidige en de nieuwe gemeenteraad, jaargang 2022. Tenminste, als ze bij de pinken zijn, want meestal hebben B&W al mooie plannetjes voor het overschot bedacht. Mochten ze echter echt niks weten dan wil ik ze nog wel een tip geven: Klimaataanpassing. Wethouder Alwin te Rietstap is hiervoor verantwoordelijk en hij had dinsdag 9 februari een mooi plan bedacht. B&W wilden ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht zou komen, maar bijvoorbeeld door de inwoners van onze gemeente wordt opgevangen in een regenton. Met nog een paar andere kleine maatregelen, gericht op de inwoners van het stedelijk gebied, zou wat gedaan kunnen worden aan de toenemende wateroverlast en er zou water beschikbaar zijn voor droge tijden. Mooi plan, nuttig, iedereen snapt dat je hier niet tegen kunt zijn en toch werd het afgeserveerd.

Maar Te Rietstap is niet voor één gat te vangen en nu komt het onderwerp terug. De gemeenten in Zuidoost-Drenthe plus Hardenberg en Ommen, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben deze week namelijk een bestuursakkoord ondertekend, om samen iets te doen aan het thema Klimaataanpassing. Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan.

Eén van de onderdelen van het plan is inwoners bewust maken van de effecten van klimaatverandering en ze zo ver zien te krijgen dat ze zelf maatregelen nemen in de eigen tuin. Hoe? Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een paar tegels te vervangen door planten. Met weinig geld kun je de inwoners en de dieren die in tuinen leven helpen. Als eerste stap naar meer en grotere maatregelen.

Bij de stemming in februari waren 12 leden van CU, Opkoers.nu, GroenLinks, D66 en 50Plus voor. De 17 tegenstemmers kwamen van CDA en de PvdA, nota bene de partijen van het rentmeesterschap en de sociale, groene samenleving. En van de VVD, want die vond de voorstellen niet ver genoeg gaan en had liever een lege dop dan een half ei.

Misschien moeten B&W eerst de raad bewust maken van de effecten van klimaatverandering en pas daarna de inwoners. Met de wateroverlast van afgelopen week – Hardenberg was zelfs landelijk nieuws – wordt het tijd voor geen woorden maar daden.

Vriendjes

Simon Carmiggelt heeft ooit een verhaal geschreven over een man die de vriendjes van z’n dochter onder de loep nam. Overigens door Wim Sonneveld voortreffelijk in een cabaretvoorstelling op het toneel gebracht. Ene Harry vond hij ‘een gluiperd van het zuiverste water’. Daar kwam hij op een mooie manier vanaf, namelijk door hem te prijzen. Harry was geweldig, Harry was vriendelijk, Harry was behulpzaam, enfin, zijn dochter dumpte het vriendje onmiddellijk.

Ik verwacht dat de CU-fractievoorzitter binnenkort hetzelfde gaat zeggen over de VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. Die deed dinsdagavond iets wat hij wel vaker doet, namelijk spelen op de man in plaats van reageren op de inhoud. Dat was bij de bespreking van de raadsbrief over de inkoop van jeugdzorg.

Die inkoop gebeurt regionaal, maar Hardenberg wil kijken of dat ook lokaal kan. “Zou het een motivatie kunnen zijn om lokaal in te kopen, om meer aansluiting te vinden bij bepaalde gezindten, passend bij de achterban van wethouder Te Rietstap?”, vroeg de VVD’er.
Mooie woorden, waarmee hij bedoelde of Te Rietstap soms lokaal wilde inkopen om ervoor te zorgen, dat meer gereformeerd-vrijgemaakte hulpverleners aan het werk gezet konden worden.

Geen gekke gedachte voor een VVD’er, want die past wel bij deze partij, die landelijk koploper is op het gebied van vriendjespolitiek, het overtreden van regels en het plegen van fraude, zoals bleek uit de jaarlijkse Politieke Integriteitsindex in 2020. En dat al acht jaar op rij.

De CU-fractievoorzitter zal waarschijnlijk de VVD-fractievoorzitter binnenkort prijzen als het beste wat de partij is overkomen, dat hij zo’n aimabele man is, zo goed zaken en personen van elkaar kan scheiden. En hem dan per ongeluk Harry noemen.

Pagina 1 van 5

Thema: Anders Norén