noordoost-overijssel

Auteur: Magister Pagina 2 van 6

Uiterwaarden en dorpsbewoners

Het is mooi weer om te werken aan de Baalder uiterwaarden, net ten noorden van Hardenberg, maar dat werk ligt stil. De afgelopen week stonden kippenboeren voor het hekje bij de Raad van State omdat ze uitstel en het liefst afstel van het werk willen hebben. Ze vrezen namelijk dat de kans op vogelgriep toeneemt als de uiterwaarden worden uitgegraven. Het nieuwe open water is een paradijs voor watervogels en die kunnen het virus verspreiden, zeggen ze. Even Wageningen bellen, zei de voorman van de kippenboeren, want die moeten maar eens onderzoeken wat er werkelijk gaat gebeuren als je begint met graven. De uitvoerders van het graafwerk hebben wel een onderzoek laten uitvoeren, maar dat deugt niet want die club is niet onpartijdig, vinden de kippenboeren.

O ja? vroegen de leden van de Raad van State aan de woordvoerder van de kippenboeren. Wat deugt dan niet? Hebben jullie zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het rapport van de tegenpartij aan alle kanten rammelt?
Dat hadden ze niet. Bovendien konden de uitgravers aantonen dat hun onderzoek was gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Wageningen. En daaruit bleek dat de nieuwe uiterwaarden weidevogels zullen aantrekken zoals de kievit en de grutto en geen watervogels als eenden en meerkoeten. Alleen die laatste groep kan het vogelgriepvirus overbrengen. Gezien de ernst van de zaak zal de Raad van State zo snel mogelijk een spoeduitspraak doen.

Overigens was het beter geweest als in de eerste regel Hardenberg-stad was getypt, in plaats van Hardenberg. Er zijn namelijk enkele mensen die in de war raken als ze Hardenberg zien staan: wordt de stad bedoeld (Kleinstadt, zouden de Duitsers zeggen) of de gemeente?

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad over het voorstel Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, waarin het toekomstbeeld van onze gemeente wordt geschetst, een blik op 2040.
Natuurlijk kwam daar commentaar op van enkele inwoners: waarom wordt niks geschreven over ziekmakende windmolens in Bergentheim, waarom wordt niet gesproken over nieuwe wandelpaden nu de coronapandemie mensen duidelijk heeft gemaakt dat wandelen goed is voor de gezondheid, waarom is er niet meer aandacht voor Slagharen dat met het Attractiepark binnen de dorpsgrenzen een belangrijke economische en toeristische trekker heeft?

Nu kun je wel zeggen dat het om een visie gaat en niet om de praktische uitvoering, en dat hij bedoeld is voor de hele gemeente, maar dat is tegen dovemansoren gezegd als hun eigen buurt niet expliciet wordt genoemd. Het liefst op elke bladzijde.

B&W hadden al aangegeven dat ze – waar nodig – Hardenberg zouden vervangen door gemeente Hardenberg, maar dat vond de raad niet genoeg. Er moest en zou een amendement worden aangenomen waarin de tekst “Het is het verhaal van ons allemaal” vervangen zou worden door “Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal.”

Op die manier zou geen enkele Calimero zich achtergesteld hoeven te voelen, want als inclusieve gemeente worden met deze tekstuitbreiding alle dorpen en gehuchten meegenomen. Bijkomend voordeel is dat de raadsleden niet meer bang hoeven te zijn dat ze met pek en veren de gemeente worden uitgegooid of dat de dorpelingen met hooivork en riek voor hun deur gaan staan.

En daar heeft de gemeenteraad zich de afgelopen week het meest druk om gemaakt.

Hoog gras en een blij ei

Ik ben door veel mensen benaderd met de vraag of ik iets kan doen tegen de heksenjacht op het gemeentelijk maaibeleid.
Dat lieg ik, maar dat kan niemand bewijzen. Bovendien is de vraag wat ik onder veel versta. Het is net zoiets als “ik en velen met mij vinden dat….” Zolang niemand vraagt naar ondertekende adhesiebetuigingen of andere vormen van schriftelijk bewijs lijkt het heel wat maar stelt het niets voor.

Politici maken vaak gebruik van deze truc om de ernst van een zaak te benadrukken. In de gemeente Twenterand klom onlangs de PVV in de pen. Nadat eerst alle groene marxisten verbaal waren neergemaaid en de ergernis over het modewoord biodiversiteit was uitgekotst kwam raadslid Erik Veltmeijer to the point: er is overlast door slecht maaibeleid.
“Veel inwoners klagen over verpauperde straten, slordige speelplekken voor kinderen en half gemaaide bermen”, beweerde hij in vragen aan het college.
Wie dan? Hoeveel dan? Waar dan? Tja, dat stond er niet bij.

In de gemeente Hardenberg is het niet anders. Vorige week klom CDA-raadslid Anita Vetker in de pen met vragen aan B&W.
“Het CDA heeft veel negatieve reacties en klachten ontvangen over het hoge gras in de bermen in onze gemeente,” beweert ze. En daarna volgt een hele rits problemen: onveilige verkeerssituaties op kruisingen, boze boeren die last hebben van ridderzuring, er wordt meer afval gedumpt maar door het hoge gras zie je dat niet, grotere kans op hooikoorts en tekenoverlast en grotere kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer (tip: kinderen, zieken en bejaarden doen het altijd goed in een verhaal).
Hoeveel negatieve reacties en klachten zijn dat dan? Van wie? En waar? Tja, dat stond er niet bij.

Beide raadsleden willen eigenlijk dat het maaibeleid weer wordt aangepast, zodat liefhebbers van crematoriumtuinen waarin alles kort, strak en van steen is, van ontroering hun tranen niet kunnen bedwingen. Maar ik en natuurlijk velen met mij (!) zijn blij met het maaibeleid waarbij een randje langs wegen en fietspaden wordt gemaaid en de rest het domein is van bijen, torren, kevers en prachtige bloemen. Waarbij trouwens wel wat sneller gereageerd mag worden als excessen worden gemeld, zoals meters hoog gras op speelveldjes en in speeltuinen.

Het gejeremieer roept ook tegenkrachten op. Drie provinciale blije eieren hebben een motie ingediend waarin ze Gedeputeerde Staten oproepen een Blije Berm Verkiezing te organiseren met een originele prijs voor de winnaar. Van provinciale bermen? Nee, van gemeentelijke bermen. Daar gaan ze dus niet over, maar alla. Een jury van deskundigen en inwoners moet die prijs vaststellen. Volgens Robert Jansen van GroenLinks, Renate van der Velde van de ChristenUnie en Sander Slots van de PvdA begint de provinciale subsidie voor gemeentelijk bermbeheer zijn vruchten af te werpen. Van groot belang voor flora en fauna. En mensen worden er blij van, vinden ze.

Dat laatste is maar ten dele waar, want het CDA en de PVV willen dus dat er weer als vanouds volop wordt gemaaid. Maar beide partijen krijgen er flink van langs in reacties van lezers van regionale kranten. Het duidelijkst was de reactie van Derk Espeldoorn:
“Mevrouw Vetker, wat een kulpraat. Landelijk en provinciaal ligt het CDA al in de goot, met dit soort nietszeggend geneuzel zal het CDA in Hardenberg helaas ook in verval raken.”

Slavernijonderzoek

Waarom heeft nog geen enkele politieke partij in de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar het slavernijverleden van Hardenberg? Anders zijn ze er altijd als de kippen bij om vragen te stellen als iets publicitair in de mode is, maar nu is het oorverdovend stil. Ja, de lokale PvdA heeft een berichtje van de landelijke politieke leidster herhaald, waarin gevraagd werd 1 juli uit te roepen als nationale feestdag, ter herdenking van de afschaffing van de slavernij, maar daarbij is het gebleven. Terwijl misschien wel een Hardenberger notabele een paar centen heeft belegd in een Surinaamse plantage. Of er was in het dorp een winkeltje als van kruidenier Grootgrut, handelaar in comestibles en fijnere kruidenierswaren. Als een van je voorouders daar vóór 1863 rietsuiker of specerijen heeft gekocht ben ook jij indirect profiteur van slavenarbeid.

Beetje opvallend dat diezelfde lokale PvdA niet de barricaden heeft bestormd om van 10 juli een nationale feestdag te maken, de dag in 1919 dat de Eerste Kamer een wet aannam waardoor vrouwen kiesrecht kregen. Ze hadden zich ook sterk kunnen maken om van 23 april een nationale feestdag te maken. In de Staatsregeling van 23 april 1798 werd in Nederland formeel de erfelijke horigheid en het lijfeigenschap afgeschaft.

Met de afschaffing van de slavernij was ons land laat, maar bij de afschaffing van het lijfeigenschap zaten we in de middenmoot. Wel een stuk vroeger dan Zwitserland, waar zelfs tot halverwege de vorige eeuw het systeem van Verdingung werd gehanteerd, waarbij weeskinderen aan belangstellenden werden aangeboden. Velen kwamen terecht bij boerenfamilies waar ze dwangarbeid moesten verrichten en niet zelden geestelijk en fysiek werden misbruikt. Kindslaven dus.

Stel dat dit onderzoek alsnog wordt gehouden en uit dat onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld een Van Riemsdijk of een Van Foreest of een Van Raesfelt geld heeft verdiend aan slavernij en van dat geld zijn huizen gebouwd door Hardenberger aannemers, die dat geld hebben uitgegeven aan lokale middenstanders of ze hebben er hun stadsbelasting mee betaald, moet dan het huidige gemeentebestuur geen excuses aanbieden?

Maar onze arme voorouders dan, die in het veen of de textiel werden uitgebuit, voor een hongerloon moesten werken, aan gedwongen winkelnering moesten doen, moeten we voor het leed dat hun is aangedaan dan ook geen excuses aanbieden?

Whataboutisme noemen ze dat, een soort jij-bak. Waarom zou je geen rekening houden met het leed dat anderen voelen vanwege het leed dat hun voorouders is aangedaan? Ze hebben daar nu nog last van, zeggen ze. Zij wel, en wij, afstammelingen van arme keuterboertjes, veenarbeiders en textielarbeiders, niet.
Want hedendaags racisme is een rechtstreeks gevolg van het Nederlands slavernijverleden, vinden ze.

Wat dit laatste betreft: het opiniestuk van historicus Hans Helgers in het Brabants Dagblad* van 3 september 2020 is zowel verhelderend als verwarrend: wie moet aan wie excuses aanbieden? En als je dat al wilt, kun je dat dan misschien ook per provincie of per regio regelen? Holland wel maar Twente niet?
Ach, misschien maar beter ook dat de lokale partijen niet om een onderzoek vragen. En nationale feestdagen hebben we eigenlijk wel genoeg.

* Een premiumartikel, maar te omzeilen door de link in een incognietovenster te openen: https://bit.ly/bd-opinie

Moties en mores

Had PvdA-raadslid Rein Jonkhans maar wat beter geluisterd naar zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem, die in 2008 als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen concludeerde dat de politiek zich niet moest bemoeien met hoe onderwijs wordt gegeven in Nederland.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende Jonkhans een motie in, waarin B&W werden opgeroepen zomerscholen in het leven te roepen om de onderwijsachterstanden weg te werken die door corona waren ontstaan. Heel sympathiek, vond iedereen, want vooral kinderen uit achterstandsgebieden waren extra getroffen. Alleen was dit geen zaak van de lokale overheid, vonden de andere raadsleden, want de landelijke overheid had dit al geregeld. En het was maar de vraag of er onderwijsachterstanden waren. Jonkhans had directeuren gesproken die dit beaamden, Stelpstra (CU) had directeuren gesproken die dit niet beaamden en zo bleef het bij beweringen zonder bewijs.
Het zal u niet verwonderen dat de motie niet in stemming werd gebracht maar, zoals dat heet, werd aangehouden, wat zoveel betekent als: we horen er nooit meer iets van.

Hetzelfde gebeurde met een aangekondigde motie van CDA-raadslid Piet Cees van der Wel, waarin stond dat B&W een lobby moesten beginnen om de N36 vierbaans te maken. Vanwege de veiligheid, want de bevolking in onze gemeente groeit en daardoor zal er meer verkeer zijn met meer kans op ongelukken. O ja, en natuurlijk ook vanwege de mogelijke economische boost, zei hij, hoewel dat niet in de motie stond. Flauwekul, vond de rest, want we hebben net een half jaar geleden een amendement van de VVD aangenomen waarin staat dat de bevolking groeit, dat daardoor de N36 drukker en onveiliger wordt, dat de gemeente het aantrekkelijk moet maken om alternatieven voor de auto te gebruiken, maar….. als er meer asfalt nodig is dat dit dan maar moet. “We zijn wel gewend dat het CDA met andermans veren pronkt”, waren (bijna) letterlijk de woorden van de VVD-woordvoerder.

Diezelfde VVD’er maakte even later een curieuze opmerking over energie. Windmolens zijn nodig, begrijpen alle raadsleden, maar er moet wel draagvlak voor zijn. En als dat er niet is zou je eigenlijk moeten stoppen in dat gebied. Volgens CU-raadslid Simone Hof wordt er in de raad onder meer gesproken over droombeelden en vergezichten, “zoals die van meneer Gelling over een reactor voor kernfusie, maar tegen de tijd dat die er staat zijn we 30 jaar verder.”
Tja, dan had de ChristenUnie maar even de website van de VVD moeten napluizen, vond Gelling. Daar is veel lezenswaardig materiaal over kernfusie te vinden. Zo’n reactor is schoon, zo groot als een sporthal, binnen twee jaar klaar en hij levert voldoende energie op om heel Hardenberg te bedienen.
Wat als de CU de VVD-website nou wel had gelezen? Dan had men onder meer kunnen lezen “dat de klimaatdoelen van 2050 niet gehaald zullen worden met kernfusie, daarvoor is de techniek nog lang niet ver genoeg ontwikkeld. Kernfusie zal zeker de eerste dertig jaar geen stroom leveren.” Dus precies wat Simone Hof zei.

D66-raadslid Jacco Rodermond maakte het dinsdag nog bonter. Hij stemde als enige tegen een motie om een wandelpad in Bruchterveld aan te leggen, iets waar Plaatselijk Belang al een poos om vraagt. Nou kan het zijn dat hij per ongeluk tegen stemde, want Rodermond was regelmatig geestelijk afwezig, zodat andere raadsleden twee keer een vraag aan hem moesten stellen. “Sorry, ik was even niet aan het opletten door berichten van het thuisfront”, was zijn reactie. Toen hij later protesteerde omdat hij werd overgeslagen liet burgemeester Offinga hem fijntjes weten dat hij hem niet had willen storen, omdat hij dacht dat hij met het thuisfront bezig was.

Tot slot even een paar regels voor de nieuwere collegeleden over de mores in de Hardenberger raadzaal: als een wethouder een motie of amendement bespreekt wordt altijd aangegeven door die wethouder of de motie wordt omarmd (‘het steuntje in de rug’) of dat geadviseerd wordt de motie aan te houden of te verwerpen. De Hardenberger raadsleden zijn namelijk gek op adviezen van het college: dat scheelt een hoop denkwerk.

Raad van State

Enkele inwoners van de gemeente Hardenberg hebben het er maar druk mee. De een loopt naar de Raad van State om woningbouw in Sibculo tegen te houden en de ander maakt dezelfde gang om het laatste deel van het Vechtpark te stoppen, de aanpak van de uiterwaarden bij Baalder. En er worden ook nog pogingen ondernomen om een illegale grindwasserij bij Sibculo te legaliseren.

Om met dat laatste te beginnen: de firma Slaat doet iets wat niet mag, zodat de gemeenteraad van Hardenberg geen stempel wilde zetten op het stuk ‘geen bezwaar’. Je zou denken dat de raadsleden geleerd hadden van het gedoe rond de grindwasserij bij Balkbrug, toen de gemeente van de Raad van State een flinke tik over de vingers heeft gekregen. Omwonenden in Sibculo hebben al vier jaar geleden de zaak aangekaart, maar de gemeente zegt tot nu toe alleen maar ‘foei’ en er gebeurt niets.

Nu zou dus afgelopen dinsdag de aanvraag voor een vergunning officieel door de raad worden geweigerd (want de provincie wil het ook niet). Maar zie, na een mailtje van Slaat waarin hij beloofde minder grind te wassen en minder geluid te maken besloot de raad tot uitstel. Vooral de mededeling van Slaat dat anders de helft van de 25 personeelsleden op straat komt te staan (waarvan de helft uit de gemeente Hardenberg komt) zal toch veel indruk hebben gemaakt. Na wat rekenwerk kom je tot de conclusie dat koning Salomo maar weer eens van stal gehaald moet worden, want met halve en kwart personeelsleden kun je niet werken. Afijn, de raad geeft zich wat extra tijd om een definitief besluit te nemen en ook de provincie kijkt nog eens naar de regels.

Even verderop, in Sibculo zelf, worden pogingen ondernomen om de bouw van huizen op het voormalige kloosterterrein tegen te houden. Geen Sibculoër wist het, maar er wonen zeldzame dieren als de grote bosmuis en de veldspitsmuis in een bosje waar niemand ooit naar omkeek en dat er verwilderd uitzag, maar dat nu opeens een waardevol natuurgebiedje is geworden dat met provinciale toestemming grotendeels is gekapt.

Of de Raad van State daar iets tegen kan doen, hebben een paar omwonenden gevraagd. Maar die wil dat niet, want de bomenkap is een zaak van de provincie. Wat ze wel doet is kijken of de regels voor ruimtelijke ordening goed zijn toegepast. Je mag van de ambtenaren in Hardenberg verwachten dat dit correct is gebeurd, zodat de kans op succes voor de buren niet erg groot zal zijn.

Waarom mensen tegen de plannen van het Vechtpark zijn, is niet bekend. Alleen dat ze naar de Raad van State zijn gegaan en dat daardoor de werkzaamheden niet in juni kunnen beginnen, zoals de bedoeling was. Misschien zijn er zeldzame torretjes, vlinders of bloemen ontdekt? Wil OpKoers op deze manier afdwingen dat er toch een wandelpad naar de Vecht wordt aangelegd? Zijn enkele kippenboeren in het geweer gekomen omdat ze vinden dat de kans op vogelgriep toeneemt als meer watervogels een plekje in de Baalder uiterwaarden zoeken?
Over enkele weken zal ons dit geopenbaard worden. Met als verwacht resultaat onnodig uitstel. Maar zo zijn de regels in ons land. En dat is soms maar goed ook. Want anders zat Balkbrug nu nog steeds met stank, lawaai en vervuiling door een grindwasserij.

Volksvertegenwoordigers

Twee jaar geleden is Hardenberg gekroond tot Meest toegankelijke gemeente. Waarvan? Louis van Gaal zou zeggen: van Noord-Holland, van Friesland, van Utrecht, Limburg, Zeeland. En zelfs van de Regio Zwolle. Het heeft ons indirect nog een ministerspost opgeleverd, die van Minister van Gehandicaptenzaken. En nog meer, want voormalig raadslid en oud-minister Rick Brink is nu zelfs opgeklommen tot goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

Maar we hebben nog meer raadsleden met een beperking. Die hebben we trouwens altijd al gehad: de groep doofstommen. Toen ik die term enkele jaren geleden gebruikte klom meteen iemand in de pen die van zijn tenen tot zijn kruin rood was aangelopen: doofstom is ouderwets, politiek incorrect, zelfs beledigend, want men zou kunnen denken dat zo iemand dom is. EN DAT IS-IE NIET! Ik vond dat nogal beledigend van die beste man, want de lezers zijn niet dom, die weten best dat doofstom niet hetzelfde is als doofdom.

Helemaal zeker weten of die groep raadsleden niet kan praten doen we niet, dat weten alleen hun fractiegenoten. En die houden dat naar goed gebruik angstvallig geheim. Nee, zeggen ze, ze treden niet zo op de voorgrond maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.

Er zijn ook andere raadsleden. Die hoor je te pas en te onpas. En er zijn er die zich vooral laten horen als hun eigen buurt aan de beurt is. Die tonen zich niet alleen controleur van B&W, maar zijn ook volksvertegenwoordiger. En ik heb het geluk dat er een stuk of wat wonen in de Hardenberger wijk waar ik ook woon. Van OpKoers kwam deze week de vraag of het aantal ganzen in het Kruserbrinkpark niet gedecimeerd kan worden. Poep aan je schoen, aan je rolstoel, aan je skateboard, aan je picknickmand. De ganzen vergassen of afschieten was niet meteen nodig, vond het raadslid, het mocht ook op een diervriendelijke manier. Maar de pil en het condoom voor ganzen bestaan volgens mij niet dus is het inschakelen van de naastgelegen schietclub toch een optie. Kunnen de schutters eens een keer op bewegende doelen schieten in plaats van op een kartonnen schijf. Dat heet nou volgens mij een win-win situatie.

Een ander OpKoers-lid trok aan de bel omdat je over het water van de vijvers in de wijk kon lopen. Niet vanwege spirituele krachten maar omdat het stikte van de dode vissen. Die hadden door de wolkbreuken van vorige week langdurig gebrek aan zuurstof gekregen. En omdat fish lives matter (T-shirt te koop bij Amazon) hebben het waterschap, de gemeente en enkele leden van hengelsportvereniging De Dobber actie ondernomen, waardoor zo’n 700 kilo vis kon worden gevangen en overgezet naar het zuurstofrijke water van de Vecht. Het raadslid weet inmiddels ook wat het probleem is (er kan geen vers water naar de vijvers stromen) en wat de oplossing is (vers water naar de vijvers laten stromen).

Of de gemeente de doorgangen vrij wil maken en fonteinen wil plaatsen, is de vraag van het raadslid. Want bij een volgende wolkbreuk leggen ook de laatsten der geschubde Mohikanen het loodje. Ik steun hem van harte, want de aanblik van al die naar adem snakkende vissen is hartverscheurend. En de stank van dode vissen niet te harden.

Geld voor groen

Als je goed luistert hoor je het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag nog brommen. Elk jaar hield de gemeente Hardenberg geld over op de jaarrekening, waarna werd gedaan alsof er een wonder was geschied. Of voor de minder gelovige broeders en zusters: alsof bestuurders en ambtenaren een bovenmenselijke prestatie hadden verricht. Baarslag was niet altijd even makkelijk te verstaan, maar zoveel werd telkens wel duidelijk dat hij vond dat B&W bange rekenmeesters waren, die best wat scherper hadden kunnen begroten. Hij zou dit jaar waarschijnlijk niet anders hebben gereageerd.

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de gemeente gezond is, dat de financiële positie solide en stabiel is, want er is naar verwachting het afgelopen jaar 6 miljoen euro overgehouden. “Een mooi bedrag om te investeren in onze samenleving en in een sterke economie”, schreven B&W. Baarslag zou hebben gezegd: “Dat had je allang kunnen doen want je wist zoals altijd dat je te behoudend hebt gecalculeerd.”

Maar goed, er is geld te besteden. Door de huidige en de nieuwe gemeenteraad, jaargang 2022. Tenminste, als ze bij de pinken zijn, want meestal hebben B&W al mooie plannetjes voor het overschot bedacht. Mochten ze echter echt niks weten dan wil ik ze nog wel een tip geven: Klimaataanpassing. Wethouder Alwin te Rietstap is hiervoor verantwoordelijk en hij had dinsdag 9 februari een mooi plan bedacht. B&W wilden ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht zou komen, maar bijvoorbeeld door de inwoners van onze gemeente wordt opgevangen in een regenton. Met nog een paar andere kleine maatregelen, gericht op de inwoners van het stedelijk gebied, zou wat gedaan kunnen worden aan de toenemende wateroverlast en er zou water beschikbaar zijn voor droge tijden. Mooi plan, nuttig, iedereen snapt dat je hier niet tegen kunt zijn en toch werd het afgeserveerd.

Maar Te Rietstap is niet voor één gat te vangen en nu komt het onderwerp terug. De gemeenten in Zuidoost-Drenthe plus Hardenberg en Ommen, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben deze week namelijk een bestuursakkoord ondertekend, om samen iets te doen aan het thema Klimaataanpassing. Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan.

Eén van de onderdelen van het plan is inwoners bewust maken van de effecten van klimaatverandering en ze zo ver zien te krijgen dat ze zelf maatregelen nemen in de eigen tuin. Hoe? Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een paar tegels te vervangen door planten. Met weinig geld kun je de inwoners en de dieren die in tuinen leven helpen. Als eerste stap naar meer en grotere maatregelen.

Bij de stemming in februari waren 12 leden van CU, Opkoers.nu, GroenLinks, D66 en 50Plus voor. De 17 tegenstemmers kwamen van CDA en de PvdA, nota bene de partijen van het rentmeesterschap en de sociale, groene samenleving. En van de VVD, want die vond de voorstellen niet ver genoeg gaan en had liever een lege dop dan een half ei.

Misschien moeten B&W eerst de raad bewust maken van de effecten van klimaatverandering en pas daarna de inwoners. Met de wateroverlast van afgelopen week – Hardenberg was zelfs landelijk nieuws – wordt het tijd voor geen woorden maar daden.

Vriendjes

Simon Carmiggelt heeft ooit een verhaal geschreven over een man die de vriendjes van z’n dochter onder de loep nam. Overigens door Wim Sonneveld voortreffelijk in een cabaretvoorstelling op het toneel gebracht. Ene Harry vond hij ‘een gluiperd van het zuiverste water’. Daar kwam hij op een mooie manier vanaf, namelijk door hem te prijzen. Harry was geweldig, Harry was vriendelijk, Harry was behulpzaam, enfin, zijn dochter dumpte het vriendje onmiddellijk.

Ik verwacht dat de CU-fractievoorzitter binnenkort hetzelfde gaat zeggen over de VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. Die deed dinsdagavond iets wat hij wel vaker doet, namelijk spelen op de man in plaats van reageren op de inhoud. Dat was bij de bespreking van de raadsbrief over de inkoop van jeugdzorg.

Die inkoop gebeurt regionaal, maar Hardenberg wil kijken of dat ook lokaal kan. “Zou het een motivatie kunnen zijn om lokaal in te kopen, om meer aansluiting te vinden bij bepaalde gezindten, passend bij de achterban van wethouder Te Rietstap?”, vroeg de VVD’er.
Mooie woorden, waarmee hij bedoelde of Te Rietstap soms lokaal wilde inkopen om ervoor te zorgen, dat meer gereformeerd-vrijgemaakte hulpverleners aan het werk gezet konden worden.

Geen gekke gedachte voor een VVD’er, want die past wel bij deze partij, die landelijk koploper is op het gebied van vriendjespolitiek, het overtreden van regels en het plegen van fraude, zoals bleek uit de jaarlijkse Politieke Integriteitsindex in 2020. En dat al acht jaar op rij.

De CU-fractievoorzitter zal waarschijnlijk de VVD-fractievoorzitter binnenkort prijzen als het beste wat de partij is overkomen, dat hij zo’n aimabele man is, zo goed zaken en personen van elkaar kan scheiden. En hem dan per ongeluk Harry noemen.

Gepruts op de vierkante meter

Het wordt steeds duidelijker waarom de twee wethouders Luiten en Ten Kate vlak na elkaar Hardenberg hebben verlaten. Niet vanwege ‘nieuwe uitdagingen’, of ‘die prachtige baan die voorbijkwam’, maar omdat ze anders gillend gek werden van het gestuntel en gepruts van de Hardenberger raadsleden. Afgelopen dinsdag was weer een goed voorbeeld. En het had te maken met sport.

Wat eraan voorafging: in november 2020 diende het CDA een motie in waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of de sportvelden van voetbal en korfbal in Dedemsvaart niet verplaatst konden worden naar Kotermeer-zuid. Dat was een tip van de sportverenigingen geweest. Het college wilde het oude sportpark De Boekweit opknappen, maar het CDA vond een eventuele verhuizing beter, want dan konden op De Boekweit mooi woningen worden gebouwd, “omdat er een nijpend tekort op de woningmarkt is”. Het voorstel van het CDA viel in goede aarde en alle partijen steunden de motie.

De vergadering was amper afgelopen of de eerste verontruste mailtjes en telefoontjes bereikten de lokale politici. Kotermeer-zuid kwam in het geweer omdat het bij hen te druk zou worden, te veel lawaai, vreemd volk langs de deur etc. U kent dat wel: iedereen is voor duurzame energie en windmolens en zonneparken zijn geen probleem, maar dan wel geplaatst bij de buren. Hier was het niet anders.

Ook Plaatselijk Belang bemoeide zich ermee zodat alle partijen raadsleden naar Dedemsvaart stuurden om poolshoogte te nemen. Het gevolg was dat de VVD een motie aankondigde in de regionale krant om nog een onderzoek in te stellen naar andere locaties en de PvdA zo’n beetje alle letters van de VVD-motie gebruikte om zelf eentje te maken, met steun van de coalitiepartijen CDA, CU en OpKoers. Zonder de oppositie, hoewel ze in november nog zo eensgezind waren. Sorry, even niet aan gedacht, zei de PvdA-woordvoerder.

Ondertussen was het rapport klaar waarom de raad had gevraagd, maar het werd zonder commentaar of advies naar de raadsleden gestuurd. “Waarom zeggen jullie niet wat jullie ervan vinden?” riep de VVD vertwijfeld uit. “Anders doen jullie dat altijd wel.”
Even tussendoor: daaraan merk je dat de VVD’ers nog weinig politieke ervaring hebben, want wethouder Breukelman is gekke Henkie niet. Hij wilde De Boekweit opknappen maar de raad wilde onderzoeken of verhuizing mogelijk was. Welnu, dan moet de raad uiteraard ook maar zeggen wat ze met de uitkomst van het onderzoek wil doen.

Dinsdag kwam dus een nieuwe motie aan de orde, waarin werd gevraagd om nog een paar plekken te onderzoeken (en de uitkomst eerst stiekem met de raad te bespreken en dan pas het gewone volk hierover te vertellen), want het was wel duidelijk geworden dat verhuizing van de sportvelden naar Kotermeer-zuid op geen enkel draagvlak kon rekenen en dat het handenvol geld zou kosten. O ja, en of het nieuwe onderzoek even voor de begrotingsbehandeling in dit najaar klaar kon zijn.

Dat kon het niet, vertelde wethouder Breukelman, die uitlegde dat geschikte plekken zoeken, met de buurt praten, de kosten uitrekenen en dat verwerken in een rapport weer lang zal duren en veel geld zal kosten. “Terwijl het helemaal niet ging om andere plekken zoeken of woningen bouwen maar om het opknappen van sportpark De Boekweit”, zei Breukelman.

Enfin, uiteindelijk werd geadviseerd even pas op de plaats te maken en het eerste rapport maar eens goed te bespreken. De motie verdween dan ook van tafel. Voorlopig, maar als ze slim zijn voorgoed. Want de oplossing is niet zo moeilijk: ga De Boekweit opknappen want de sportclubs wachten daar al lang op en het is ook nog eens de minst dure oplossing.

Humoristen

Staphorst krijgt een burgemeester met humor. Onlangs keek Jan ten Kate op de voorpagina van weekblad De Toren terug op zijn periode als wethouder in Hardenberg (zoiets als die Tempo-Teameclame: “Het waren twee fantastische dagen”) en daarin toonde hij zich volop van zijn grappige kant.

Ten Kate is als wethouder van OpKoers binnengehaald en één van hoofdthema’s van het verkiezingsprogramma van deze partij was, dat het parkeren in Hardenberg gratis moest worden.
“En dat is gelukt”, zei Ten Kate, “want je kunt straks drie uur gratis parkeren in de parkeergarages onder het gemeentehuis en het LOC.” Dat is zoiets als: “Wij willen meer betaalbare woningen bouwen in de gemeente Hardenberg” en dan pochen dat dit is gelukt nu er drie hondenhokken en twee paardenstallen in Radewijk worden gebouwd.

De realiteit is altijd anders dan je wenst. Dat merkt OpKoers nu deze club deel uitmaakt van de lokale regering. De partij is behalve tegen betaald parkeren ook tegen hoge windmolens in het landschap, maar die komen er wel want anders haalt de gemeenteraad haar eigen doelstellingen niet. En de hondenbelasting moet worden afgeschaft, was een stokpaardje van OpKoers, maar er moet nog altijd 45 euro voor de eerste hond worden betaald en als je twee dwergpoedels hebt moet er zo’n 120 euro worden afgerekend.

Gelukkig blijven er na het vertrek van Ten Kate nog wel enkele komieken over. Gijs Schuurman bijvoorbeeld, van 50+, die tijdens een vorige raadsvergadering opperde om het voormalig ziekenhuis op de lijst met beeldbepalende panden te zetten. Hij wilde niet dat de sloopkogel gehanteerd zou worden, maar dat de gemeente er appartementen in zou maken. Schuurman had echter 2 dingen vergeten: een plek op de lijst wil niet zeggen dat de eigenaar niet kan slopen en het oude ziekenhuis is niet van de gemeente maar van de Saxenburgh Groep. Die heeft het nieuwe ziekenhuis op de oude parkeerplaats gebouwd en wil nu een nieuwe parkeerplaats op de plek van het oude ziekenhuis aanleggen. Logisch. Maar niet voor Schuurman. En ook niet voor VVD’er Gelling. Hij ‘doet iets’ in vastgoed en had een vrindje een mooie tekening laten maken van woningen in het ziekenhuis. Met bovenin een restaurant.

De ietwat kakkineuze smulpaap wil natuurlijk niet dat het snackbarvolk daar komt, want, zo laat hij weten, er moet wel iets anders op het menu staan dan hamburgers en spareribs. Het moet een beetje exquise tent worden en dat valt te begrijpen van iemand die regelmatig als hobbyist in de pannen van restaurant De Bokkepruik mocht roeren.

De appartementen met restaurant komen er niet, dat is Gelling wel duidelijk geworden, “want het ontbreekt aan visie.” Waarom hij dan een tekening laat maken en vervolgens niets doet is wat vreemd. Hij heeft een vastgoedbedrijf en dan heb je natuurlijk ook connecties om het plan te laten uitvoeren. Maar ja, het is makkelijker om zelf op je handen te gaan zitten en dan tegen anderen gaan roepen dat ze niks doen.

En wij, inwoners van de gemeente Hardenberg en volgers van de gemeenteraad? Wij kunnen nog minstens een jaar genieten van zowel Schuurman als Gelling, dus het verlies van Ten Kate is wel smartelijk, maar niet onoverkomelijk.

Pagina 2 van 6

Thema: Anders Norén