noordoost-overijssel

Categorie: Column Pagina 2 van 3

Protest

Dacht ik toch even dat ik een kans had laten schieten om te protesteren op de Markt in Hardenberg. Niet zoals die zes marsmannetje vorige week zaterdag, die als in trance op de tonen van een robotstem zich keerden tegen mondkapjes, vaccins en spertijd, nee, ik had kunnen protesteren tegen een wandelpad door de Rheezermaten, een groengebied tussen de wijk Hazenbos in Hardenberg en het dorpje Rheeze.

“Hardenbergers zien niets in langer wandelpad door Rheezermaten”, kopt de Stentor op haar website. Dat moeten er vast aardig wat zijn geweest, denk je dan, want anders spreek je niet van Hardenbergers en zet je dat niet vet in de kop. En ik was daar niet bij geweest!

De eerste regel in het verhaal leverde meteen een grote teleurstelling op: geen grote groepen rebellerende, met hooivorken, pek en veren uitgeruste Hardenbergers, maar slechts drie personen. Op een bevolking van 62.000 inwoners.

Zij waren naar de Raad van State getogen om met allerlei flauwekulopmerkingen de verlenging van een wandelpad tegen te houden. Flauwekulopmerkingen? Zeker, want ze brachten onder meer naar voren dat er een paar bomen gekapt moeten worden waardoor een buizerd stress of hoofdpijn zou kunnen krijgen. Valt wel mee, zei de ambtenaar van de gemeente, die in tegenstelling tot de klagers en hun advocaat wèl naar Den Haag was afgereisd om zijn verhaal te doen. De drie Hazenbossers zaten voor het beeldscherm thuis.

Maar dit terzijde. Valt wel mee, want het nieuwe pad komt op 36 meter afstand van het nest te liggen, terwijl het huidige pad op 22 meter afstand ligt.
Blijkbaar had de krantenredactie achteraf ook wel begrepen dat hun ‘lokaas-kop’ wat te veel van het goede was, want in de papieren editie stond boven het verhaal dat er weerstand was tegen een pad langs trilveen en een buizerd. Wat ook flauwekul was, want eigenlijk bedoelen de klagers: wij willen geen wandelaars zien als we naar buiten kijken. Maar daarmee win je het niet bij de Raad van State.

Nog meer groene avonturen deze week in Hardenberg. Het leek eerst even dat de politieke partij Leefbaar Hardenberg van raadslid Petra Baarslag als een Phoenix uit de as was herrezen, want op de website met die naam stond iets over onnodige bomenkap. Het was meteen duidelijk dat dit niet een wedergeboorte van de politieke partij kon zijn, want om een paar boompjes meer of minder die tegen de vlakte gaan had Baarslag zich niet druk gemaakt.
Het blijkt dat een van haar discipelen ooit de domeinnaam heeft vastgelegd en die in leven heeft gehouden. Toen ten dienste van de partij, nu ten dienste van hemzelf.

Wat is er aan de hand? De gemeente wil 20 bomen kappen. Navraag maakte duidelijk dat het om aangetaste bomen gaat: ziek of door schimmels op sterven na dood. Maar, zegt de man achter Leefbaar Hardenberg, in Baalderveld staan een paar waar ik vanuit mijn huis op uitkijk: een mooie bomenrij van 7 eiken langs een oud boerenpad die in prima conditie verkeren. We hebben veel voetbalkenners in ons land, bijna evenveel virologen maar blijkbaar ook nog eens een flink aantal boomspecialisten.

Leefbaar Hardenberg heeft protest aangetekend tegen de bomenkap. Een zienswijze ingediend, heet dat tegenwoordig. “Laat bomen groeien, CO2 opnemen en zuurstof produceren. Bescherm ze!”, schrijft de man in zijn zienswijze.
En hij ondertekent met: “Mede namens vele Hardenbergers.”

Die laatste woorden stuiten mij tegen de borst. Want hij heeft mij niet gevraagd, zodat ik weer een kans heb gemist om mijn stem te verheffen tegen de misstanden in de wereld. Twee keer niet kunnen protesteren in één week: ik heb wel eens betere tijden gekend.

God, I’m good

In de film A Knights Tale is er een rol voor de middeleeuwse schrijver Geoffrey Chaucer. Hij vergokt zijn hele hebben en houden, zelfs zijn kleren, maar wordt door een wannabe-ridder geholpen, indachtig de Werken van Barmhartigheid: kleed de naakten.
In ruil gebruikt Chaucer zijn retorische talenten om zijn ‘meester’ aan te kondigen tijdens toernooien. Bij een van die gelegenheden krijgt hij zoveel applaus, dat hij zelfvoldaan uitroept: God, I’m good.

Deze scene schoot mij dinsdag meteen te binnen toen de gemeenteraad een besluit nam over een nieuw amendement om het azc aan de Jachthuisweg in Hardenberg open te houden en tegelijkertijd de overlast van enkele ‘veiligelanders’ tegen te gaan.
In december was over deze zaak ook al een amendement aangenomen, maar dat stak zo knullig in elkaar dat daar niet mee te leven viel. Wettelijk niet toegestaan en in de uitvoering niet werkbaar.

Om het gezichtsverlies zoveel mogelijk te beperken werd opeens bedacht, dat de gemeenteraad nog maar eens met het COA moest praten over deze zaak. En zie, het wonder geschiedde, het COA zei dat het goed zijn best zou doen om vervelende jonge mannen uit landen als Marokko en Algerije te weren en een leuke plek te creëren voor gezinnen met kinderen, maar dat er, zoals de Romeinse senator Celsus in de 2e eeuw al zei, geen verplichting is het onmogelijke te doen.

En wat wordt er nu door een enkele fractievoorzitter gezegd? Wat hebben we dat als raad goed gedaan. Samen. En unaniem, hè. En onder strikte voorwaarden.

Unaniem? Natuurlijk, want wie durfde nu nog tegen te stemmen na zo’n tik over de vingers van het COA na het vorige amendement.
En wat die ‘strikte voorwaarden’ zijn?
Even meelezen: …. het COA spant zich in om de overlast terug te brengen….
En: …binnen uiterlijk 18 maanden met het COA af te spreken (dus nu hoeft die afspraak nog niet gemaakt te worden!) het aantal niet-kwetsbare asielzoekers terug te brengen naar nul of zoveel eerder of later als de sobere opvanglocaties gereed zijn.

Boterzachte voorwaarden en opnieuw knullig geformuleerd. God, I’m good.

Lezerspanel

Weekblad De Toren doet aan leeftijdsdiscriminatie! Mag dat zomaar?
In de huis-aan-huis krant wordt al enige tijd een oproep gedaan om in een lezerspanel mee te denken met het blad. Of het nu gaat om inhoudelijk nieuws, de uitstraling van de krant, het nieuws op de website of de advertentiecampagnes, overal mag je over meepraten. Tenminste: als je tussen de 25 en 40 jaar bent. Jonger dan 25, dan heb je waarschijnlijk de krant nog nooit gezien en ouder dan 40, dan ben je zo conservatief dat je niets wilt veranderen.

Bovendien moet je ook nog in een van de grotere kernen in onze gemeente wonen. Woon je in Lutten, Mariënberg, Balkbrug of Sibculo dan mag je niet deelnemen. Blijkbaar wonen daar geen mensen die zinnige dingen over het blad kunnen zeggen. Bijvoorbeeld dat je niet 1 op 1 de persberichten die je krijgt moet plaatsen. Die zijn in 100% van de gevallen te lang, voor buitenstaanders onleesbaar en bevatten bijna altijd meer reclame dan nieuws.

Om op de vraag terug te komen: Mag je aan leeftijdsdiscriminatie doen? Ja, dat mag. Alleen bij vacatures mag dat niet. Het is trouwens wel goed dat ze dit doen, heb ik persoonlijk gemerkt. Ook ik zit boven de doelgroep en ik heb het nieuws niet kritisch genoeg gevolgd. Bijvoorbeeld dat bericht over de bijstandsvrouw die boodschappen kreeg van haar moeder. Heel Nederland sprak er schande van, ik incluis. Word je als arme vrouw met hoge lasten geholpen door je moeder met een brood, pakje koffie en wat mariakaakjes, duikt de gemeente in je nek en moet je duizenden euro’s aan bijstand terugbetalen.

Bloedzuigers zijn het, goede daden worden afgestraft, de barmhartige Samaritaan krijgt een bekeuring omdat hij zijn ezel niet op de juiste plek heeft geparkeerd tijdens het geven van eerste hulp aan iemand die bruut is overvallen.
Nu zegt de gemeente waar ze woont dat de vrouw geld uitgaf aan een auto en motor, terwijl geld van de bijstand bedoeld is voor uitgaven voor levensonderhoud. Maar hierop kwam weer commentaar van de advocaat van de vrouw, die beweert dat het onzin is. Afijn, er blijkt telkens meer aan de hand te zijn dan je denkt.

Ook ik reageer soms te snel, vooral op emotionele zaken. Niet geschikt dus voor het lezerspanel van De Toren. Zou raadslid Rein Jonkhans van de PvdA in Hardenberg dat wel zijn? Hij heeft vragen gesteld over bijstand, over fraude en over onterechte beschuldigingen. Het blijkt namelijk dat je, wanneer je bijstand krijgt, overal bonnetjes voor moet vragen. Heb je iemand een tientje voorgeschoten omdat hij bij de bakker zijn portemonnee had vergeten en je krijgt dat tientje een week later terug, dan kan je dat een boete opleveren als je geen bonnetje kunt tonen.

Om dit te voorkomen heeft een aantal gemeenten een vrijstelling voor dit soort bedragen, variërend van 300 tot 1200 euro per jaar. Jonkhans wil weten of Hardenberg zo’n regeling kent en zo niet, of die er dan niet kan komen. Niet om emotioneel te reageren op boodschappenfraude, maar om de mensen in de bijstand een klein beetje lucht te geven.
Jonkhans zou dus in het lezerspanel kunnen gaan zitten. Maar ja, afkomstig uit Radewijk en ook nog eens ouder dan 40. Afgeschreven dus.

Wonen in Hardenberg

De burgemeester van Hardenberg kan beter zijn naam veranderen. In twee krantenartikelen werd de afgelopen week Offringa geschreven in plaats van Offinga. Die vergissing is begrijpelijk. Als je op Google zoekt naar Offinga krijg je 21.000 hits, bij Offringa loopt de teller op tot ruim 500.000. Maar misschien is het ook een kwestie van wennen voor de Hardenberger schrijvers van artikelen in kranten en op websites

De burgemeester zal wel even vreemd hebben opgekeken toen hij de krant las. Niet over het foutje in zijn naam, maar over landelijke verhalen over de stijging van de woningprijzen in met name Hardenberg. Westerlingen die naar het stille oosten verkassen zouden afgelopen jaar voor een stijging van 20% hebben gezorgd. Dagblad de Telegraaf: “De huizenprijzen rijzen de pan uit. Dat heeft te maken met de nieuwe norm van thuiswerken. ‘Hier vinden ze het stukje rust dat ze in de grote stad missen’, legt makelaar Elmar Houdel uit.”

Onzin? Ja, natuurlijk onzin. Als rust gezocht werd waren Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek al veel eerder overspoeld door westerlingen. Woordvoerder Jeroen Hofstede van de Nederlandse Makelaarsvereniging weet waardoor het wél komt: “De kopers in Hardenberg zijn vooral mensen die er al wonen, die er vandaan komen en die er willen blijven wonen.”

Je hebt dus te weinig woningen, dat is het hele eiereten. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten. Er moeten dus nóg meer huizen worden gebouwd. En niet alleen flats langs de Vecht, voor senioren met centen. Het inwoneraantal van Hardenberg groeit nog steeds, als een van de weinige gemeenten langs de oostgrens. De andere kant van die grens mag voor Duitsers zo’n beetje Siberië zijn, deze kant is voor de autochtonen nog steeds in trek.

Dat dringt trouwens niet tot iedereen door. De besturen van middelbare scholen piepen over grote krimp, van tientallen docenten moet afscheid worden genomen, je houdt amper genoeg leerlingen over om een kleuterschooltje in leven te houden. Opmerkelijk is het dan, dat schoolbestuurder Brink van basisschoolkoepel Chrono in december tijdens een raadsvergadering zei, dat het leerlingenaantal van Chrono was gegroeid en dat op termijn slechts een lichte daling wordt verwacht.

De behoefte aan woningen zal dus nog wel even blijven. Mooi dat Vechtdal Wonen de kans krijgt ook in het centrum van Hardenberg te bouwen. De oude bibliotheek aan de Trompstraat, bij de bouw denigrerend een schoenendoos genoemd, maakt plaats voor 8 woningen, qua vorm beter passend bij de naastgelegen flats. En daarmee gaat een wens van enkele raadsleden uit de jaren ‘50 toch nog in vervulling. In Hardenberg gebeuren sommige zaken misschien wat later, ze gebeuren uiteindelijk wel.

Wat betekent de C van het CDA

“Dat is de C van het CDA”, vertelde fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel in december toen gestemd werd over de vraag of het AZC Hardenberg nog vijf jaar mag blijven.

Hij was er trots op dat Hardenberg met zijn 60.000 inwoners maar liefst 700 asielzoekers herbergt en Rotterdam, tien keer zo groot, ‘slechts’ 600.
Verrassend was het wel dat hij meestemde met het amendement van VVD’er Bert Gelling, die alle asielzoekers uit veilige landen wil wegwerken. Of ze nou vervolgde christenen uit Turkije zijn, bedreigde homo’s uit Marokko of als oppositielid op een dodenlijst staan in Egypte, dat maakt Gelling niks uit: wegwezen dat volk.

Deze week bleek wat hier vijf weken geleden al is geschreven: het COA zal zijn billen afvegen met de plannen van Gelling en Van der Wel, omdat ze niet werkbaar zijn. In de eerste plaats, schreef de COA-chef, omdat het wettelijk niet mag en in de tweede plaats omdat het COA zo niet wil werken. Er zijn namelijk mensen uit veilige landen die wél een verblijfsvergunning mogen hebben. De beide Hardenbergse politici geloven trouwens niet zomaar wat de COA-chef zegt. Volgens de Stentor gaan ze wel even in Den Haag navragen of je echt niet mag selecteren op nationaliteit.

B&W hebben beide recalcitrante belhamels een handreiking geboden, door het COA te vragen of deze instelling zo snel mogelijk de asielzoekers wil wegwerken die overlast geven (voor de VVD’ers) en daarnaast te vragen of vooral gezinnen met kinderen in Hardenberg geplaatst kunnen worden (voor de CDA’ers).

Dinsdag 12 januari moet het CDA laten zien wat de C echt waard is, want van de VVD kunnen de asielzoekers geen heil verwachten. De handreiking van B&W is Bert Gelling namelijk al in december geboden, maar toen vond hij dat niet stoer genoeg. Mocht een raadsmeerderheid tóch weigeren het amendement aan te passen, dan zal het asielzoekerscentrum dit jaar nog verdwijnen uit Hardenberg, tegen de zin van een meerderheid van de inwoners. Het COA heeft namelijk laten weten dat ingaan op de eisen van VVD en CDA geen optie is.

Kerstbomen en corona

Het ging de afgelopen week onder meer over ‘het vergeten nieuws’: corona overdonderde alles en iedereen, waardoor veel andere, ook belangrijke zaken, onvoldoende aandacht kregen.
Maar volgens mij krijgt corona nog niet voldoende aandacht.

Ik zou namelijk wel eens willen weten waarom Hardenberg dag in dag uit negatieve koploper is wat betreft het aantal besmettingen in IJsselland. Wat gebeurt hier? Waar zijn brandhaarden? Waar hebben uitbraken plaatsgevonden? Je hoort of leest er niets over. Burgemeester Offinga verteld in zijn Oudjaarsboodschap dat hij trots is op de Hardenbergers, omdat ze zich aan de regels rondom de coronacrisis houden. Ik geloof er niks van. Als we zowel procentueel als absoluut gemeenten als Zwolle, Deventer, Zwartewaterland en zelfs Staphorst verslaan dan gaat het niet goed. Het zou prettig zijn als de gemeente of de GGD hier eens uitleg over gaven.

Maar goed, wat de laatste tijd een beetje naar de achtergrond is verdwenen is ‘de energiekwestie’, oftewel: waar komen windmolens in de gemeente Hardenberg.
RTV Oost bracht vorige week wel het bericht van de provincie Overijssel naar buiten, dat met het plaatsen van 3 windmolens in de gemeente Staphorst de provincie de doelstelling op het gebied van windenergie gaat halen. Mooi, zou je denken, want dan hoeven nergens meer windmolens geplaatst te worden. Alleen had men vergeten erbij te vermelden, dat het de doelstelling voor 2020 betrof. Maar over tien jaar moeten de elf gemeenten in West-Overijssel de helft van het energieverbruik duurzaam opwekken. En dat betekent dat er nog heel wat biovergisters, windmolens en zonnepanelen op daken en in zonneparken geplaatst moeten worden. De discussie zal komend jaar ongetwijfeld worden vervolgd.

Kleiner nieuws, maar tekenend voor de haperende aandacht voor ‘groen’: de gemeente Hardenberg gaat geen kerstbomen inzamelen, zoals dat in het verleden wel gebeurde. Wat te doen? Stop hem in de groencontainer, adviseert de gemeente. En als-ie daar niet in past (wat natuurlijk meestal het geval is) dan kan hij naar de vuilnisbelt het Bovenveld worden gebracht. Zie u dat gebeuren? Even een boompje van Sibculo, Gramsbergen of Balkbrug naar het Bovenveld brengen? Die gaat de fik in of belandt ergens stiekem in het bos of tussen de struiken.

Dan pakken ze het in Scheveningen beter aan. Daar zijn zes plekken waar je de kerstboom kunt inleveren. Bij inlevering van een kerstboom krijg je een lot en die loten zijn te gebruiken in de sponsorloterij, waarbij elke deelnemer kans maakt op mooie prijzen. Vooral populair onder jongeren. Volgend jaar in Hardenberg?

Verkeerde kampioen

Is Hardenberg een christelijke gemeente? Als je kijkt naar het aantal raadsleden van christelijke partijen zou je dat wel denken, namelijk 17 van de 33. En bij die overige 16 zullen ook wel christenen zitten, maar die vinden dat het geloof geen basis is om politiek te bedrijven. Denk ik.

Woensdag concludeerde het RIVM dat negen van de tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten zijn. Daar kan Hardenberg niet toe behoren, want hier luisteren de kerken naar de wereldse overheid en zijn kerkdiensten alleen te volgen op YouTube en via Kerkdienstgemist.nl.

Als je die website bezoekt kom je nog wel eens interessante dingen tegen. Bijvoorbeeld dat ze in Heerlen elke dag eerst 20 minuten een Lauden houden, een ochtendgebed, en daarna een Heilige mis. Dat kwam in de jaren ‘50 nog vaak voor in katholiek Nederland maar is nu een uitzondering.

Maar terug naar Hardenberg. Het blijkt namelijk dat hier iets niet klopt. De coronacijfers lopen op. Als je die van woensdag bekijkt, zie je dat Hardenberg meer besmettingen telt dan bijvoorbeeld Almelo, Hengelo en Zwolle. Alleen Enschede en Deventer hebben nog meer. En ook de dagen daarna zat Hardenberg in de top-3. Er gaat dus iets fout, maar wat?
De scholen zijn gesloten, er zijn geen kerkdiensten, de winkels zijn dicht en de weekmarkt is vrijwel verdwenen. En naar de buren in Duitsland gaan was al afgeraden, maar is ook nog eens moeilijker gemaakt door de avondklok in de Grafschaft Bentheim.

Bij een bericht daarover van de gemeente stond een reactie van iemand die te beroerd was om zelf de coronacijfers van Hardenberg op te zoeken. En die daarom de gemeente maar een veeg uit de pan gaf.
“Gemeente Hardenberg, hoe zit het met de besmettingen in de gemeente. Als enigste gemeente in Overijssel wordt daar geen enkele openheid over gegeven.”
Wel kwekken op Facebook maar zelf geen poot uitsteken. Gelukkig zijn er dan behulpzame dorpsgenoten die aanwijzen waar je de gegevens met één klik kunt vinden.

Het geeft op kleine schaal wel aan waar het aan schort: aan zelfdiscipline, aan eigen verantwoordelijkheid. Misschien zorgen die negatieve eigenschappen wel voor de vele besmettingen in de gemeente Hardenberg.

Waar draait het om

Het aantal kapsters bij mijn vaste knipinstelling was maandagavond verdubbeld. Er waren drie extra dames ingevlogen om het reguliere team te versterken, want Hardenberg moest op de valreep nog even worden geknipt. Nederland in lockdown.

Wat is het ergste dat ons kan overkomen? Dat we niet op 1 januari in de Noordzee kunnen duiken, misschien. Maar daar heeft Unox wat op gevonden.
Als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed tot de berg komen. In dit geval: als de duikers niet naar de zee kunnen rennen, komt het water naar je toe. In soepblik. Maar liefst 25.000 blikken heeft de soepverkoper gevuld en binnen 24 uur waren ze op.
Op 1 januari om 12.00 uur allemaal op je balkon of in je tuin een blik water over jezelf uitgieten en het nieuwe jaar kan beginnen.

Dat zou in Hardenberg ook kunnen, met water uit de Oldemeijer, waar jaarlijks de duik wordt gehouden. Maar om dat te organiseren was er geen tijd. Wij moesten namelijk winkelen.
Vrijdag werd ik op weg naar de stad ingehaald door de dood. De begrafenisauto van Vasse was de middelste in een lange rij. Waarschijnlijk de enige die geen winkels bezocht, tenzij de chauffeur ook nog kerstinkopen moest doen. Officieel verboden maar daar hebben we lak aan.

In verschillende plaatsen zag je dat winkeliers hun etalages hadden volgestouwd met goederen. Je hoefde maar even te bellen of te mailen om je keuze door te geven en het spul werd thuisbezorgd. Dat er dan alsnog tientallen mensen door de winkelstraten liepen was de middenstanders even ontgaan.
Het kan ook zijn dat de kooplustigen naar de slijter gingen, want dat is tenslotte een essentiële winkel. De boekhandel niet, de patatzaak weer wel.

Ook een chaos op Schiphol. Wat er ook gebeurt, er zal en moet gevlogen worden. En niemand reisde voor de lol. Iedereen had opeens een ziekelijke tante, een oom die bijkans op sterven lag, vrouw en kinderen die al zes maanden niet waren bezocht. En natuurlijk: “Ik reis altijd in december naar Curaçao. Dus.” Allemaal dringende redenen.

Wat nou als een bom op Schiphol zou vallen nadat iedereen op tijd een veilig heenkomen had gezocht? Zeker 30.000 werklozen erbij. Is dat erg? Voor die mensen wel natuurlijk. Maar we hebben het beëindigen van de turfwinning overleefd, de textielsluiting in Brabant en Twente zijn we te boven gekomen en we hebben het gered na de sluiting van de Limburgse mijnen.

Schiphol alleen voor vracht en voor essentiële vluchten. Toch zit dat er niet in. Ziekte overkomt altijd anderen, ellende is ver van mijn bed. De eigen winkel, de eigen reizen, de eigen genoegens. Daar draait het tenslotte om.

Ondertussen maakt Drenthe zich druk om het Drentse Woord van het Jaar: wordt het mieghummel, prugeltie of fedusie? Een Drents woord voor egoïsme bestaat niet, anders had dat zeker gewonnen.

Duidelijke taal

Het dagelijks bestuur van de gemeente Hardenberg heeft onlangs op de kop gehad van de Rekenkamer. Die heeft een Gronings bureau laten onderzoeken waarom zo vaak over de communicatie wordt geklaagd bij projecten die met ruimtelijke ordening te maken hebben. Burgers te laat geïnformeerd, niet duidelijk gemaakt of ze echt mogen meepraten en te moeilijk taalgebruik zodat geen mens er wat van snapt.

Tja, wij Hardenbergers zijn geen praters maar doeners. Beetje regelen bij een kop koffie, want we kennen mekaar toch zo goed. Geen woorden maar daden, leve Hardenberg-1.

Alleen… dat kan niet meer. Heeft eigenlijk nooit gekund, maar we lieten een beetje over ons heen lopen: wat de overheid doet is welgedaan. Voortaan wordt echter duidelijke taal gesproken. Of beter: geschreven. Hardenberg heeft zich afgelopen winter bij het landelijke project Duidelijke Taal aangesloten, ambtenaren zijn op cursus gestuurd en communicatiemedewerkers hebben zich aangemeld voor webinars over Duidelijk communiceren.

Heeft dat een beetje geholpen? Afgelopen week stond op de gemeentepagina in de Toren onder meer “De inclusieve samenleving is bij uitstek een beleidsdomein die vraagt om een integrale benadering.” Daar zal Jan-met-de-pet niet meteen warm van worden. Bovendien is het taalkundig fout: het is ….. een beleidsdomein dat…..

Ook op deze pagina: participatieladder (niet te koop bij de Gamma), adequaat en actoren. En in dezelfde krant, op de pagina Kijk op Hardenberg: Bbz-aanvragen, BIZ-belasting, MKB-Nederland en VNO-NCW. Zonder uitleg of toelichting.

Ja maar, reageren B&W, wij zijn al bezig met verschillende vormen van participatie en co-creatie. En we werken steeds vaker met de methode van het strategisch communicatie frame, een methode met aandacht voor de in- en externe context.

Afijn, u begrijpt het wel, de gemeentelijke brieven, artikelen, memo’s en notities zijn niet bedoeld om door de inwoners begrepen te worden. Slechts de incrowd, pardon: de ingewijden, kunnen zo’n stuk lezen zonder steeds te moeten googelen om de betekenis op te zoeken.

Duidelijke taal, duidelijk communiceren: het lijkt er niet op. Heeft er nog nooit op geleken, hoewel al jaren wordt geroepen dat het anders moet. Al sinds gemeentesecretaris Wouco Rebergen een jaar of vijftien geleden vroeg voor een doos sigaren en een fles wijn de ambtenaren taalkundige mores te leren.

De gemeenteraad mag volgende week een keer foei! roepen en dat was het dan. Schrijven met de lezer voor ogen? Dacht het niet.

Selectieve naastenliefde

Deze week is door de gemeenteraad een besluit genomen over nog 5 jaar azc in Hardenberg. Gelling (VVD) wilde dat het COA het aantal mensen uit veilige landen snel zou afbouwen en Van der Wel (CDA) wilde dat er vooral gezinnen zouden komen, “want het gezin is de hoeksteen van de samenleving”. Het zou een uitspraak van zijn opa kunnen zijn. Sinds de jaren ’60 is het gezin steeds minder de hoeksteen. Het traditionele gezin is namelijk steeds minder aanwezig. “De hoeksteen verkruimelt”, schreef HP De Tijd. In de woorden van de schrijver Gerrit Komrij: “Er hangt een geur van bolle appelwangen omheen, van sjoelbakken, steunzolen en moeder, vertel nog eens over de oorlog.”

Van der Wel was trots op Hardenberg. Rotterdam met zijn 630.000 inwoners herbergt 600 asielzoekers, de 20.000 van Hardenberg-stad geven onderdak aan 700 asielzoekers. Dat is de C van het CDA, de naastenliefde, het noaberschap. Maar wel selectieve noaberschap.

Dat noaberschap is een oud begrip, maar in onze contreien niet ouderwets. Dat was wel het verhaal van Van der Wel over het 3-jarig jongetje Alan Kurdi uit Syrië, verdronken tijdens een vlucht van het gezin naar Europa. Niet het zielige verhaal, passend bij het schilderij dat veel mensen in de jaren ’50 in hun kamer hadden hangen: een zigeunerkindje met een traan. Nee, de uitspraak over het verdronken jongetje: “Ik vertrouw erop dat hij het nu nog beter heeft dan hier.”

Doorredenerend moet Van der Wel het geweldig vinden dat er zoveel mensen tijdens de oversteek van Afrika en Azië naar Europa zijn verdronken, want die mensen gun je toch allemaal een beter leven dan hier?

Niet alleen het CDA ging in de fout met de ‘eis’ om gezinnen in het azc te huisvesten, dat ging de VVD ook. Fractievoorzitter Gelling wilde dat het aantal mensen uit veilige landen binnen een jaar tot nul zou zijn gereduceerd. “Dus ook de mensen uit veilige landen die terecht asiel vragen”, vroeg wethouder Luiten. Mensen die vanwege hun geloof, politieke overtuiging of geaardheid zijn gevlucht uit Egypte, Turkije of Oeganda.
Nee, dat bedoelde Gelling niet, het betrof veiligelanders die rotzooi trappen en eigenlijk geen kans hebben op een verblijfsvergunning.

De VVD-voorman begreep dat hij zichzelf te hulp kon schieten door in het amendement het woord ‘veiligelanders’ te vervangen door “…..mensen die structureel overlast geven”. Maar na een lange schorsing en overleg met CDA, OpKoers en 50Plus bleef de oorspronkelijke tekst staan en werd er zelfs nog aan toegevoegd: “… om bij voorkeur opvang te bieden aan gezinnen.”

Wat blijft hangen? Koppigheid van de VVD om de eigen tekstverbetering niet te gebruiken. En het CDA dat gradaties in naastenliefde kent: de veilige plek in de herberg is in eerste instantie voor gezinnen. Alleenstaanden moeten maar hopen dat ergens anders een barmhartige Samaritaan opstaat.

Het amendement werd aangenomen, ondanks dat het COA er zijn billen mee zal afvegen: het is namelijk niet werkbaar. Het verzoek om nog vijf jaar een azc te mogen vestigen in Hardenberg is overigens unaniem gehonoreerd.

Pagina 2 van 3

Thema: Anders Norén