De digitale postbode had het de afgelopen week erg druk met het bezorgen van mails, tweets en facebookberichten van mensen die huilen omdat het huisje van schoenmaker Breukelman niet weer uit de as herrijst.
Even voor de gemeentelijke communicatiemedewerkers: het huisje stond op de hoek Hessenweg-Haardijk en niet de Twenteweg. En het moest plaatsmaken voor een toegangsweg naar het kantoor van de Rabobank en niet naar een verzamelgebouw, dat is het pas jaren later geworden. Misschien handig om even het archief een beetje bij te werken.

Ook reacties in de trant van: Jammer, er is al veel te veel afgebroken. Die wisten waarschijnlijk niet dat het huisje al negen jaar geleden is gesloopt. In het boek Monumenten in de gemeente Hardenberg staat de geschiedenis van het boerderijtje en de bewoners vermeld. Over de eerste bewoner, kleermaker Jan Breukelman, over bakker Koop Zweers van de Bruchterweg die de woning liet verbouwen en opknappen en over de laatste eigenaar, bouwbedrijf Zweers uit Ane, die het tot de afbraak heeft verhuurd. Een woning met eensteensmuren, die nu niet meer gebouwd zou mogen worden.

Dat is ook een van de redenen dat de woning niet herbouwd kan worden, zegt de gemeente. Bovendien zou je, als je in de stijl van het huisje iets nieuws zou bouwen, nooit meer de oude vorm, de oude bomen, de oude uitstraling terugkrijgen. Blijven vragen om herbouw is als Don Quichot die tegen windmolens vecht. Of is er nog hoop?

Erfgoedstrijder Jan Wendt had de afgelopen jaren de raadsleden aan zijn zijde en het college van B&W heeft in een mail van 16 april 2019 erkend dat het huisje herbouwd moet worden onder de voorwaarde dat het moet lijken op het huisje zoals dat eruit heeft gezien. De verschijningsvorm heet dat, dus de buitenkant. In de mail, ondertekend door alle acht fractievoorzitters, staat letterlijk: Wij verwachten van het college dat erop zal worden toegezien dat herbouw zo spoedig mogelijk na deze datum (= 30 november 2021) zal plaatsvinden.

Dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat wethouder Breukelman zegt: “Het herbouwen van het schoenmakershuisje is binnen de huidige bouwregels simpelweg niet mogelijk.“ Op de vraag welke bouwregels herbouw in de weg staan is nog geen antwoord ontvangen, maar dat heb je wel nodig om duidelijk te maken wat het échte probleem is (naast kosten, nut, onwil van eigenaar of iets dergelijks).

Wat zijn de woorden van de fractievoorzitters, wat is hun handtekening waard? Dat moet dinsdag blijken als Jan Wendt tijdens de raadsvergadering een Dies irea laat horen voor het gestorven huisje. Thuis te horen via https://hardenberg.notubiz.nl/live