Als je goed luistert hoor je het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag nog brommen. Elk jaar hield de gemeente Hardenberg geld over op de jaarrekening, waarna werd gedaan alsof er een wonder was geschied. Of voor de minder gelovige broeders en zusters: alsof bestuurders en ambtenaren een bovenmenselijke prestatie hadden verricht. Baarslag was niet altijd even makkelijk te verstaan, maar zoveel werd telkens wel duidelijk dat hij vond dat B&W bange rekenmeesters waren, die best wat scherper hadden kunnen begroten. Hij zou dit jaar waarschijnlijk niet anders hebben gereageerd.

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de gemeente gezond is, dat de financiële positie solide en stabiel is, want er is naar verwachting het afgelopen jaar 6 miljoen euro overgehouden. “Een mooi bedrag om te investeren in onze samenleving en in een sterke economie”, schreven B&W. Baarslag zou hebben gezegd: “Dat had je allang kunnen doen want je wist zoals altijd dat je te behoudend hebt gecalculeerd.”

Maar goed, er is geld te besteden. Door de huidige en de nieuwe gemeenteraad, jaargang 2022. Tenminste, als ze bij de pinken zijn, want meestal hebben B&W al mooie plannetjes voor het overschot bedacht. Mochten ze echter echt niks weten dan wil ik ze nog wel een tip geven: Klimaataanpassing. Wethouder Alwin te Rietstap is hiervoor verantwoordelijk en hij had dinsdag 9 februari een mooi plan bedacht. B&W wilden ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht zou komen, maar bijvoorbeeld door de inwoners van onze gemeente wordt opgevangen in een regenton. Met nog een paar andere kleine maatregelen, gericht op de inwoners van het stedelijk gebied, zou wat gedaan kunnen worden aan de toenemende wateroverlast en er zou water beschikbaar zijn voor droge tijden. Mooi plan, nuttig, iedereen snapt dat je hier niet tegen kunt zijn en toch werd het afgeserveerd.

Maar Te Rietstap is niet voor één gat te vangen en nu komt het onderwerp terug. De gemeenten in Zuidoost-Drenthe plus Hardenberg en Ommen, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben deze week namelijk een bestuursakkoord ondertekend, om samen iets te doen aan het thema Klimaataanpassing. Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan.

Eén van de onderdelen van het plan is inwoners bewust maken van de effecten van klimaatverandering en ze zo ver zien te krijgen dat ze zelf maatregelen nemen in de eigen tuin. Hoe? Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een paar tegels te vervangen door planten. Met weinig geld kun je de inwoners en de dieren die in tuinen leven helpen. Als eerste stap naar meer en grotere maatregelen.

Bij de stemming in februari waren 12 leden van CU, Opkoers.nu, GroenLinks, D66 en 50Plus voor. De 17 tegenstemmers kwamen van CDA en de PvdA, nota bene de partijen van het rentmeesterschap en de sociale, groene samenleving. En van de VVD, want die vond de voorstellen niet ver genoeg gaan en had liever een lege dop dan een half ei.

Misschien moeten B&W eerst de raad bewust maken van de effecten van klimaatverandering en pas daarna de inwoners. Met de wateroverlast van afgelopen week – Hardenberg was zelfs landelijk nieuws – wordt het tijd voor geen woorden maar daden.