Het wachten is op excuses van PostNL, was de eerste gedachte toen deze week in het nieuws kwam dat 2600 brieven waren geopend die in de 17e eeuw niet waren bezorgd. Je moet tegenwoordig voor alle misstanden uit het verleden je verontschuldigingen aanbieden: slavenvervoer door de West-Indische Compagnie, gedwongen landbouw door de Oost-Indische Compagnie, sociale onderdrukking door Twentse textielbaronnen en Drentse veenbazen, de lijst is eindeloos. Het niet bezorgen van de post, vier eeuwen geleden, kan daar ook nog wel bij.

Totdat duidelijk werd dat in die tijd niet betaald werd voor het versturen van post, maar voor het ontvangen. En als je een brief van iemand kreeg waar je liever geen contact mee had, dan nam je de post niet in ontvangst. Vandaar die honderden brieven die postmeester Simon de Brienne in een kist had opgeslagen.

De roep om excuses zou naadloos gepast hebben in de gekkigheid van de afgelopen maanden om alles wat maar riekt naar incorrectheid, zelfs van eeuwen geleden, te veroordelen en te veranderen. Zwarte Piet afschaffen, de Coentunnel hernoemen, de term Gouden Eeuw uitvegen, rossige blanken veranderen in wit, de namen negerzoen en moorkop verwijderen: de bedrijven en instellingen buitelen over elkaar heen in hun haast om zo neutraal mogelijk over te komen.
De nieuwste malligheid is bedacht in Zevenaar, waar een school het carnavalsfeest heeft omgedoopt tot verkleedfeest, omdat carnaval te veel doet denken aan katholieken en dat kan op een openbare school niet, heeft de oudervereniging bedacht. Daarbij vergetend dat het Sinterklaasfeest dat ze vieren net als het Kerstfeest ook zijn wortels heeft in de katholieke cultuur.
Consequent zijn is blijkbaar niet hun sterkste kant.

De vermeende invloed van religie moet daar beperkt worden. In Hardenberg gaat het de andere kant op. Hier is deze week een website voor (bijna) alle kerken in gebruik genomen. Onder meer bedoeld om elkaar op de hoogte te houden van kerkelijke activiteiten en om toeristen van dienst te zijn.
Kerken zijn van belang, vertelde wethouder Te Rietstap bij de lancering van de website. Volgens hem zijn van de bijna 20.000 inwoners van Hardenberg-stad zo’n 15.000 aangesloten bij een kerkgemeenschap.

Dat aantal lijkt nogal overdreven. De meeste kerken geven op hun eigen website aan hoeveel leden ze hebben en als je die bij elkaar optelt kom je veel lager uit. Een aantal dat elk jaar daalt. De tanende belangstelling is ook te lezen in de beleidsstukken van de kerken. Predikantsplaatsen die na een vertrek niet of maar gedeeltelijk worden opgevuld en plannen om bijvoorbeeld de Stephanuskerk in Hardenberg of de Hessenwegkerk in Heemse af te stoten, omdat de uitgaven de inkomsten te boven gaan en de reserves uitgeput raken.
Kerken worden steeds minder ‘een kracht in de samenleving’.
Straks heb je alleen nog enkele Gideonsbendes over, maar is er bijna niemand meer die nog de oorsprong van deze term kan uitleggen.