De gemeente Hardenberg gaat u niet helpen in uw strijd tegen klimaatproblemen. U krijgt geen regenton met subsidie, u krijgt geen financiële hulp bij het maken van een groen dak, u krijgt geen gratis boom als u tegels uit uw tuin haalt. Dat waren B&W wel van plan, als eerste stap om ook op particuliere grond iets te doen tegen wateroverlast. En het zou de burger niks extra’s kosten, want in het Gemeentelijk Rioleringsplan zit nog 165.000 euro dat hiervoor gebruikt zou kunnen worden. Maar de raad stemde in meerderheid tegen.

Niet GroenLinks, want die steunde het plan. Maar die partij is blijkbaar niet écht groen. Er brandde tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag namelijk een strijd los om te kijken wie nog groener is of eigenlijk: het groenst.

De VVD vond dat het plan ambitieuzer moest, op de lange termijn gericht. “Maak een nieuw plan, eentje dat inspireert tot groter denken. Met deze maatregelen redden we het niet”, zei het verse raadslid Baan.
PvdA-raadslid Jonkhans was zwaar teleurgesteld. Het voorstel richtte zich te veel op de mensen in de steden en dorpen, terwijl de meeste grond in bezit is van agrariërs. Hij zag ook te weinig ambitie.
En het CDA vroeg zich bij monde van raadslid Roelofs af of de voorstellen wel 165.000 euro waard waren, of dit nou was waar de burgers op zaten te wachten.

En de andere partijen? 50+ was tevreden. Zelfs meer dan dat. “Wij zijn blij met het stuk. Goed dat de inwoners worden meegenomen, alle beetjes helpen”, zei raadslid Verschuur.
Rodermond van D66 snapte de vragen van CDA en PvdA, maar hij zag mooie perspectieven. Boshove van GroenLinks toonde zich tevreden over het plan. “Voldoende uitgewerkt, hier worden wij enthousiast van, een goede manier om burgers te stimuleren. Natuurlijk hebben agrariërs ook een taak maar dat staat los van dit plan.”

Het CU was blij met de stimuleringsregeling, raadslid Stelpstra snapte niet dat andere partijen tegen waren en begreep helemaal niet dat ze dan niet met alternatieven kwamen. “Het is een klein onderdeel van de duurzaamheidsagenda. De inwoners worden erbij betrokken. Het plan stimuleert hen om ook iets te doen.”

Wethouder Te Rietstap kon de tegenstanders niet overtuigen. Taak voor agrariërs? Ja, maar daar gaat het waterschap over. Wij gaan over het stedelijk gebied.
Zitten de mensen hierop te wachten? In Zwolle, Asten en Eindhoven werkt het. Daar hebben ze geld te kort omdat de regeling zo populair is. In Hardenberg zijn aanvragen voor sedumdaken, maar daar hebben we geen regeling voor.
Het is een stimuleringsregeling voor particulieren en meer nog niet, zei Te Rietstap.

Zijn oproep was aan dovemansoren gericht. Het gevolg is dat u geen subsidie krijgt voor een regenton, dat u geen boom krijgt als u tegels uit uw tuin haalt, dat u dat sedumdak op uw buik kunt schrijven. Zelfs zo’n eerste kleine stap zetten was voor de raadsmeerderheid te moeilijk. Of misschien was het hele voorstel wel te moeilijk.