De buitendienst van de gemeente Hardenberg mag blij zijn dat een moderne smartphone veel kan, maar nog niet alles. Hij is een rekenmachine, muziekspeler, fototoestel, typemachine en o ja, je kunt er ook mee bellen. Maar nog niet ruiken. Kon hij dat wel dan werd Gemeentewerken overstelpt met geur-appjes over gedroogd bermmaaisel. In de Hardenberger wijk Baalder bijvoorbeeld ligt al wekenlang een berg hooi te rotten. Wel gemaaid en gedroogd maar niet opgehaald. Net als andere jaren trouwens.

Het maaibeleid is al enige tijd onderwerp van discussie onder de bevolking. Niet alleen wordt via raadsleden kritiek geuit, ook op sociale media krijgt de lokale overheid er van langs. Gelukkig zit daar wel een hoog Calimero-gehalte bij. Zo van: wij, Gramsbergen, zijn klein en zij, Hardenberg, zijn groot. En dat is niet eerlijk. Er wordt namelijk gedacht dat er expres achter het ambtenarenbureau in Hardenberg is bedacht dat het park bij multifunctioneel centrum De Binder in ongemaaide toestand moet blijven.

Dankzij die opmerkingen kan er wel geconcludeerd worden dat de fusie tussen Avereest, Gramsbergen en Hardenberg na 20 jaar eindelijk is voltooid. Vroeger was er enorme animositeit tussen Gramsbergen en De Krim, maar die is verdwenen nu er een gezamenlijke vijand is. Voor Hardenberg maakt dat niets uit, omdat men gewend was dat de buitendorpen altijd klaagden dat bij hun niks kon en in Hardenberg wel.

Je kunt ook merken dat de onlustgevoelens over de fusie verdwenen zijn omdat je niets meer hoort over de negatieve verwachtingen die in de aanloop naar 2001 de boventoon voerden. Gramsbergen zou zijn zwembad kwijtraken en ook de bibliotheek had de langste tijd de Gramsbergers van de nodige ontspanning en informatie voorzien.
Er bleek niets van te kloppen.

Maar hoe zit het dan met dat maaibeleid? Misschien nog maar eens uitgelegd, zonder bla-bla verhalen over biodiversiteit en duurzaamheid, waarom de bermen er niet uitzien als een Engels cricketveld. De voorlichters hebben tenslotte niet voor niets de taalcursus Direct Duidelijk gevolgd.