Is onze gemeenteraad een beetje dom?
Een deel wel. Af en toe. Afgelopen dinsdag bijvoorbeeld. Dat deel was het gezegde “Een ezel stoot zich in ’t gemeen niet twee keer aan dezelfde steen” helemaal vergeten.

Enkele maanden geleden moest de raad een besluit nemen over verlenging van de overeenkomst met het COA over het AZC aan de Jachthuisweg. Wij willen wel, maar we willen geen ‘veiligelanders’, zei de raad. Dat bleek niet te kunnen, want het COA bepaalt wie of wat er komt. In de nieuwe overeenkomst konden wel afspraken worden gemaakt over het afbouwen van het aantal verkeerde sujetten en de groei van het aantal kwetsbaren, maar 100% garantie dat binnen een paar weken aan het verzoek zou worden voldaan kon het COA niet geven.

Dinsdag hadden 50+ en de CU een motie klaar liggen om te onderzoeken of in de gemeente Hardenberg plek is om Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Die motie kon eigenlijk niet door de beugel, want je kunt het COA niet vragen om Afghanen, Syriërs of Irakezen te leveren. Dat hadden 50+ en de CU moeten en kunnen weten. Voor Samaritaan willen spelen vertroebelt blijkbaar het geheugen. Daarnaast was de motie eigenlijk overbodig, want B&W hadden al met het COA, het AZC en de buurt overlegd of een deel van de bufferopvang gebruikt kon worden. Voor 25 personen. Waarschijnlijk zou die buffer voor Afghanen zijn, maar dat was niet zeker. De buurt zei ‘ja’. En dat is best bewonderenswaardig.

Het COA zei natuurlijk ook ‘ja’, hoewel die eigenlijk een draai om de oren had moeten krijgen. De instelling zit zó omhoog met een te groot aanbod van vluchtelingen en een te gering aanbod van plekken voor de asielzoekers, dat werd gedreigd een bus met 50 vluchtelingen naar Hardenberg te sturen, om zonder overleg de bufferplaatsen te gaan vullen. B&W hebben de COA’ers wel even duidelijk gemaakt dat zoiets niet kan.

De andere politieke partijen prezen B&W voor het snelle handelen en vonden dat Hardenberg goed bezig was. De motie was eigenlijk niet nodig. “Dan houden we de motie twee weken aan”, zei de 50+ voorman, “en ondertussen kunnen B&W zoeken naar andere plekken.”
Wethouder Mary Looman vond dat geen goed idee. “Zoeken naar plekken op campings, in sporthallen en leegstaande gebouwen zorgt alleen maar voor onrust. Hardenberg doet al meer dan de meeste andere gemeenten.” Dat vonden de woordvoerders van VVD en CDA ook. Met name de VVD’ers waren sterk gekant tegen de motie. Hardenberg heeft lang gepraat over verlenging van de overeenkomst, er zijn na vele debatten duidelijke afspraken gemaakt en dan moet je niet kort daarna weer liggen te rommelen, was de strekking van het betoog.
Bovendien: de motie aanhouden en B&W laten zoeken naar mogelijke plekken om asielzoekers onder te brengen betekent eigenlijk dat B&W de motie moeten uitvoeren, had de VVD’er bedacht. En dat was natuurlijk ook zo.

De 50+ voorman mompelde nog iets over “dat is uw mening, wij denken daar anders over”, maar daar trapte natuurlijk niemand in. Ook niet in het verhaal van de CU’er, dat een ‘onderzoek’ niet te groot gemaakt moest worden. Hij wilde weten wat B&W hadden gedaan en waarom ze dat hadden gedaan, want dat zou de motie wellicht overbodig maken.
Dat was hij toch al, want het besluit dat B&W hadden genomen past binnen de afspraken die met de raad en het COA zijn gemaakt. Zijn gedraai van ‘ga onderzoeken’ naar ‘wat heeft u onderzocht om tot dit besluit te komen’ was tenenkrommend.

“Ik vind dat we er niet meer woorden aan moeten besteden”, was de slotzin van de CU-woordvoerder. Dat had hij beter wat eerder kunnen bedenken.