Had PvdA-raadslid Rein Jonkhans maar wat beter geluisterd naar zijn partijgenoot Jeroen Dijsselbloem, die in 2008 als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen concludeerde dat de politiek zich niet moest bemoeien met hoe onderwijs wordt gegeven in Nederland.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag diende Jonkhans een motie in, waarin B&W werden opgeroepen zomerscholen in het leven te roepen om de onderwijsachterstanden weg te werken die door corona waren ontstaan. Heel sympathiek, vond iedereen, want vooral kinderen uit achterstandsgebieden waren extra getroffen. Alleen was dit geen zaak van de lokale overheid, vonden de andere raadsleden, want de landelijke overheid had dit al geregeld. En het was maar de vraag of er onderwijsachterstanden waren. Jonkhans had directeuren gesproken die dit beaamden, Stelpstra (CU) had directeuren gesproken die dit niet beaamden en zo bleef het bij beweringen zonder bewijs.
Het zal u niet verwonderen dat de motie niet in stemming werd gebracht maar, zoals dat heet, werd aangehouden, wat zoveel betekent als: we horen er nooit meer iets van.

Hetzelfde gebeurde met een aangekondigde motie van CDA-raadslid Piet Cees van der Wel, waarin stond dat B&W een lobby moesten beginnen om de N36 vierbaans te maken. Vanwege de veiligheid, want de bevolking in onze gemeente groeit en daardoor zal er meer verkeer zijn met meer kans op ongelukken. O ja, en natuurlijk ook vanwege de mogelijke economische boost, zei hij, hoewel dat niet in de motie stond. Flauwekul, vond de rest, want we hebben net een half jaar geleden een amendement van de VVD aangenomen waarin staat dat de bevolking groeit, dat daardoor de N36 drukker en onveiliger wordt, dat de gemeente het aantrekkelijk moet maken om alternatieven voor de auto te gebruiken, maar….. als er meer asfalt nodig is dat dit dan maar moet. “We zijn wel gewend dat het CDA met andermans veren pronkt”, waren (bijna) letterlijk de woorden van de VVD-woordvoerder.

Diezelfde VVD’er maakte even later een curieuze opmerking over energie. Windmolens zijn nodig, begrijpen alle raadsleden, maar er moet wel draagvlak voor zijn. En als dat er niet is zou je eigenlijk moeten stoppen in dat gebied. Volgens CU-raadslid Simone Hof wordt er in de raad onder meer gesproken over droombeelden en vergezichten, “zoals die van meneer Gelling over een reactor voor kernfusie, maar tegen de tijd dat die er staat zijn we 30 jaar verder.”
Tja, dan had de ChristenUnie maar even de website van de VVD moeten napluizen, vond Gelling. Daar is veel lezenswaardig materiaal over kernfusie te vinden. Zo’n reactor is schoon, zo groot als een sporthal, binnen twee jaar klaar en hij levert voldoende energie op om heel Hardenberg te bedienen.
Wat als de CU de VVD-website nou wel had gelezen? Dan had men onder meer kunnen lezen “dat de klimaatdoelen van 2050 niet gehaald zullen worden met kernfusie, daarvoor is de techniek nog lang niet ver genoeg ontwikkeld. Kernfusie zal zeker de eerste dertig jaar geen stroom leveren.” Dus precies wat Simone Hof zei.

D66-raadslid Jacco Rodermond maakte het dinsdag nog bonter. Hij stemde als enige tegen een motie om een wandelpad in Bruchterveld aan te leggen, iets waar Plaatselijk Belang al een poos om vraagt. Nou kan het zijn dat hij per ongeluk tegen stemde, want Rodermond was regelmatig geestelijk afwezig, zodat andere raadsleden twee keer een vraag aan hem moesten stellen. “Sorry, ik was even niet aan het opletten door berichten van het thuisfront”, was zijn reactie. Toen hij later protesteerde omdat hij werd overgeslagen liet burgemeester Offinga hem fijntjes weten dat hij hem niet had willen storen, omdat hij dacht dat hij met het thuisfront bezig was.

Tot slot even een paar regels voor de nieuwere collegeleden over de mores in de Hardenberger raadzaal: als een wethouder een motie of amendement bespreekt wordt altijd aangegeven door die wethouder of de motie wordt omarmd (‘het steuntje in de rug’) of dat geadviseerd wordt de motie aan te houden of te verwerpen. De Hardenberger raadsleden zijn namelijk gek op adviezen van het college: dat scheelt een hoop denkwerk.