Enkele inwoners van de gemeente Hardenberg hebben het er maar druk mee. De een loopt naar de Raad van State om woningbouw in Sibculo tegen te houden en de ander maakt dezelfde gang om het laatste deel van het Vechtpark te stoppen, de aanpak van de uiterwaarden bij Baalder. En er worden ook nog pogingen ondernomen om een illegale grindwasserij bij Sibculo te legaliseren.

Om met dat laatste te beginnen: de firma Slaat doet iets wat niet mag, zodat de gemeenteraad van Hardenberg geen stempel wilde zetten op het stuk ‘geen bezwaar’. Je zou denken dat de raadsleden geleerd hadden van het gedoe rond de grindwasserij bij Balkbrug, toen de gemeente van de Raad van State een flinke tik over de vingers heeft gekregen. Omwonenden in Sibculo hebben al vier jaar geleden de zaak aangekaart, maar de gemeente zegt tot nu toe alleen maar ‘foei’ en er gebeurt niets.

Nu zou dus afgelopen dinsdag de aanvraag voor een vergunning officieel door de raad worden geweigerd (want de provincie wil het ook niet). Maar zie, na een mailtje van Slaat waarin hij beloofde minder grind te wassen en minder geluid te maken besloot de raad tot uitstel. Vooral de mededeling van Slaat dat anders de helft van de 25 personeelsleden op straat komt te staan (waarvan de helft uit de gemeente Hardenberg komt) zal toch veel indruk hebben gemaakt. Na wat rekenwerk kom je tot de conclusie dat koning Salomo maar weer eens van stal gehaald moet worden, want met halve en kwart personeelsleden kun je niet werken. Afijn, de raad geeft zich wat extra tijd om een definitief besluit te nemen en ook de provincie kijkt nog eens naar de regels.

Even verderop, in Sibculo zelf, worden pogingen ondernomen om de bouw van huizen op het voormalige kloosterterrein tegen te houden. Geen Sibculoër wist het, maar er wonen zeldzame dieren als de grote bosmuis en de veldspitsmuis in een bosje waar niemand ooit naar omkeek en dat er verwilderd uitzag, maar dat nu opeens een waardevol natuurgebiedje is geworden dat met provinciale toestemming grotendeels is gekapt.

Of de Raad van State daar iets tegen kan doen, hebben een paar omwonenden gevraagd. Maar die wil dat niet, want de bomenkap is een zaak van de provincie. Wat ze wel doet is kijken of de regels voor ruimtelijke ordening goed zijn toegepast. Je mag van de ambtenaren in Hardenberg verwachten dat dit correct is gebeurd, zodat de kans op succes voor de buren niet erg groot zal zijn.

Waarom mensen tegen de plannen van het Vechtpark zijn, is niet bekend. Alleen dat ze naar de Raad van State zijn gegaan en dat daardoor de werkzaamheden niet in juni kunnen beginnen, zoals de bedoeling was. Misschien zijn er zeldzame torretjes, vlinders of bloemen ontdekt? Wil OpKoers op deze manier afdwingen dat er toch een wandelpad naar de Vecht wordt aangelegd? Zijn enkele kippenboeren in het geweer gekomen omdat ze vinden dat de kans op vogelgriep toeneemt als meer watervogels een plekje in de Baalder uiterwaarden zoeken?
Over enkele weken zal ons dit geopenbaard worden. Met als verwacht resultaat onnodig uitstel. Maar zo zijn de regels in ons land. En dat is soms maar goed ook. Want anders zat Balkbrug nu nog steeds met stank, lawaai en vervuiling door een grindwasserij.