Deze week is door de gemeenteraad een besluit genomen over nog 5 jaar azc in Hardenberg. Gelling (VVD) wilde dat het COA het aantal mensen uit veilige landen snel zou afbouwen en Van der Wel (CDA) wilde dat er vooral gezinnen zouden komen, “want het gezin is de hoeksteen van de samenleving”. Het zou een uitspraak van zijn opa kunnen zijn. Sinds de jaren ’60 is het gezin steeds minder de hoeksteen. Het traditionele gezin is namelijk steeds minder aanwezig. “De hoeksteen verkruimelt”, schreef HP De Tijd. In de woorden van de schrijver Gerrit Komrij: “Er hangt een geur van bolle appelwangen omheen, van sjoelbakken, steunzolen en moeder, vertel nog eens over de oorlog.”

Van der Wel was trots op Hardenberg. Rotterdam met zijn 630.000 inwoners herbergt 600 asielzoekers, de 20.000 van Hardenberg-stad geven onderdak aan 700 asielzoekers. Dat is de C van het CDA, de naastenliefde, het noaberschap. Maar wel selectieve noaberschap.

Dat noaberschap is een oud begrip, maar in onze contreien niet ouderwets. Dat was wel het verhaal van Van der Wel over het 3-jarig jongetje Alan Kurdi uit Syrië, verdronken tijdens een vlucht van het gezin naar Europa. Niet het zielige verhaal, passend bij het schilderij dat veel mensen in de jaren ’50 in hun kamer hadden hangen: een zigeunerkindje met een traan. Nee, de uitspraak over het verdronken jongetje: “Ik vertrouw erop dat hij het nu nog beter heeft dan hier.”

Doorredenerend moet Van der Wel het geweldig vinden dat er zoveel mensen tijdens de oversteek van Afrika en Azië naar Europa zijn verdronken, want die mensen gun je toch allemaal een beter leven dan hier?

Niet alleen het CDA ging in de fout met de ‘eis’ om gezinnen in het azc te huisvesten, dat ging de VVD ook. Fractievoorzitter Gelling wilde dat het aantal mensen uit veilige landen binnen een jaar tot nul zou zijn gereduceerd. “Dus ook de mensen uit veilige landen die terecht asiel vragen”, vroeg wethouder Luiten. Mensen die vanwege hun geloof, politieke overtuiging of geaardheid zijn gevlucht uit Egypte, Turkije of Oeganda.
Nee, dat bedoelde Gelling niet, het betrof veiligelanders die rotzooi trappen en eigenlijk geen kans hebben op een verblijfsvergunning.

De VVD-voorman begreep dat hij zichzelf te hulp kon schieten door in het amendement het woord ‘veiligelanders’ te vervangen door “…..mensen die structureel overlast geven”. Maar na een lange schorsing en overleg met CDA, OpKoers en 50Plus bleef de oorspronkelijke tekst staan en werd er zelfs nog aan toegevoegd: “… om bij voorkeur opvang te bieden aan gezinnen.”

Wat blijft hangen? Koppigheid van de VVD om de eigen tekstverbetering niet te gebruiken. En het CDA dat gradaties in naastenliefde kent: de veilige plek in de herberg is in eerste instantie voor gezinnen. Alleenstaanden moeten maar hopen dat ergens anders een barmhartige Samaritaan opstaat.

Het amendement werd aangenomen, ondanks dat het COA er zijn billen mee zal afvegen: het is namelijk niet werkbaar. Het verzoek om nog vijf jaar een azc te mogen vestigen in Hardenberg is overigens unaniem gehonoreerd.