Het is mooi weer om te werken aan de Baalder uiterwaarden, net ten noorden van Hardenberg, maar dat werk ligt stil. De afgelopen week stonden kippenboeren voor het hekje bij de Raad van State omdat ze uitstel en het liefst afstel van het werk willen hebben. Ze vrezen namelijk dat de kans op vogelgriep toeneemt als de uiterwaarden worden uitgegraven. Het nieuwe open water is een paradijs voor watervogels en die kunnen het virus verspreiden, zeggen ze. Even Wageningen bellen, zei de voorman van de kippenboeren, want die moeten maar eens onderzoeken wat er werkelijk gaat gebeuren als je begint met graven. De uitvoerders van het graafwerk hebben wel een onderzoek laten uitvoeren, maar dat deugt niet want die club is niet onpartijdig, vinden de kippenboeren.

O ja? vroegen de leden van de Raad van State aan de woordvoerder van de kippenboeren. Wat deugt dan niet? Hebben jullie zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het rapport van de tegenpartij aan alle kanten rammelt?
Dat hadden ze niet. Bovendien konden de uitgravers aantonen dat hun onderzoek was gebaseerd op wetenschappelijke publicaties van de Universiteit Wageningen. En daaruit bleek dat de nieuwe uiterwaarden weidevogels zullen aantrekken zoals de kievit en de grutto en geen watervogels als eenden en meerkoeten. Alleen die laatste groep kan het vogelgriepvirus overbrengen. Gezien de ernst van de zaak zal de Raad van State zo snel mogelijk een spoeduitspraak doen.

Overigens was het beter geweest als in de eerste regel Hardenberg-stad was getypt, in plaats van Hardenberg. Er zijn namelijk enkele mensen die in de war raken als ze Hardenberg zien staan: wordt de stad bedoeld (Kleinstadt, zouden de Duitsers zeggen) of de gemeente?

Afgelopen dinsdag stemde de gemeenteraad over het voorstel Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, waarin het toekomstbeeld van onze gemeente wordt geschetst, een blik op 2040.
Natuurlijk kwam daar commentaar op van enkele inwoners: waarom wordt niks geschreven over ziekmakende windmolens in Bergentheim, waarom wordt niet gesproken over nieuwe wandelpaden nu de coronapandemie mensen duidelijk heeft gemaakt dat wandelen goed is voor de gezondheid, waarom is er niet meer aandacht voor Slagharen dat met het Attractiepark binnen de dorpsgrenzen een belangrijke economische en toeristische trekker heeft?

Nu kun je wel zeggen dat het om een visie gaat en niet om de praktische uitvoering, en dat hij bedoeld is voor de hele gemeente, maar dat is tegen dovemansoren gezegd als hun eigen buurt niet expliciet wordt genoemd. Het liefst op elke bladzijde.

B&W hadden al aangegeven dat ze – waar nodig – Hardenberg zouden vervangen door gemeente Hardenberg, maar dat vond de raad niet genoeg. Er moest en zou een amendement worden aangenomen waarin de tekst “Het is het verhaal van ons allemaal” vervangen zou worden door “Het is het verhaal van de gemeente Hardenberg met haar 29 unieke kernen en dus van ons allemaal.”

Op die manier zou geen enkele Calimero zich achtergesteld hoeven te voelen, want als inclusieve gemeente worden met deze tekstuitbreiding alle dorpen en gehuchten meegenomen. Bijkomend voordeel is dat de raadsleden niet meer bang hoeven te zijn dat ze met pek en veren de gemeente worden uitgegooid of dat de dorpelingen met hooivork en riek voor hun deur gaan staan.

En daar heeft de gemeenteraad zich de afgelopen week het meest druk om gemaakt.