De burgemeester van Hardenberg kan beter zijn naam veranderen. In twee krantenartikelen werd de afgelopen week Offringa geschreven in plaats van Offinga. Die vergissing is begrijpelijk. Als je op Google zoekt naar Offinga krijg je 21.000 hits, bij Offringa loopt de teller op tot ruim 500.000. Maar misschien is het ook een kwestie van wennen voor de Hardenberger schrijvers van artikelen in kranten en op websites

De burgemeester zal wel even vreemd hebben opgekeken toen hij de krant las. Niet over het foutje in zijn naam, maar over landelijke verhalen over de stijging van de woningprijzen in met name Hardenberg. Westerlingen die naar het stille oosten verkassen zouden afgelopen jaar voor een stijging van 20% hebben gezorgd. Dagblad de Telegraaf: “De huizenprijzen rijzen de pan uit. Dat heeft te maken met de nieuwe norm van thuiswerken. ‘Hier vinden ze het stukje rust dat ze in de grote stad missen’, legt makelaar Elmar Houdel uit.”

Onzin? Ja, natuurlijk onzin. Als rust gezocht werd waren Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Gelderse Achterhoek al veel eerder overspoeld door westerlingen. Woordvoerder Jeroen Hofstede van de Nederlandse Makelaarsvereniging weet waardoor het wél komt: “De kopers in Hardenberg zijn vooral mensen die er al wonen, die er vandaan komen en die er willen blijven wonen.”

Je hebt dus te weinig woningen, dat is het hele eiereten. Koophuizen worden voor starters onbereikbaar en doorstromers blijven op hun beurt langer in hun huis zitten. Er moeten dus nóg meer huizen worden gebouwd. En niet alleen flats langs de Vecht, voor senioren met centen. Het inwoneraantal van Hardenberg groeit nog steeds, als een van de weinige gemeenten langs de oostgrens. De andere kant van die grens mag voor Duitsers zo’n beetje Siberië zijn, deze kant is voor de autochtonen nog steeds in trek.

Dat dringt trouwens niet tot iedereen door. De besturen van middelbare scholen piepen over grote krimp, van tientallen docenten moet afscheid worden genomen, je houdt amper genoeg leerlingen over om een kleuterschooltje in leven te houden. Opmerkelijk is het dan, dat schoolbestuurder Brink van basisschoolkoepel Chrono in december tijdens een raadsvergadering zei, dat het leerlingenaantal van Chrono was gegroeid en dat op termijn slechts een lichte daling wordt verwacht.

De behoefte aan woningen zal dus nog wel even blijven. Mooi dat Vechtdal Wonen de kans krijgt ook in het centrum van Hardenberg te bouwen. De oude bibliotheek aan de Trompstraat, bij de bouw denigrerend een schoenendoos genoemd, maakt plaats voor 8 woningen, qua vorm beter passend bij de naastgelegen flats. En daarmee gaat een wens van enkele raadsleden uit de jaren ‘50 toch nog in vervulling. In Hardenberg gebeuren sommige zaken misschien wat later, ze gebeuren uiteindelijk wel.