noordoost-overijssel

Categorie: Column Pagina 1 van 4

Volksvertegenwoordigers

Twee jaar geleden is Hardenberg gekroond tot Meest toegankelijke gemeente. Waarvan? Louis van Gaal zou zeggen: van Noord-Holland, van Friesland, van Utrecht, Limburg, Zeeland. En zelfs van de Regio Zwolle. Het heeft ons indirect nog een ministerspost opgeleverd, die van Minister van Gehandicaptenzaken. En nog meer, want voormalig raadslid en oud-minister Rick Brink is nu zelfs opgeklommen tot goodwill-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

Maar we hebben nog meer raadsleden met een beperking. Die hebben we trouwens altijd al gehad: de groep doofstommen. Toen ik die term enkele jaren geleden gebruikte klom meteen iemand in de pen die van zijn tenen tot zijn kruin rood was aangelopen: doofstom is ouderwets, politiek incorrect, zelfs beledigend, want men zou kunnen denken dat zo iemand dom is. EN DAT IS-IE NIET! Ik vond dat nogal beledigend van die beste man, want de lezers zijn niet dom, die weten best dat doofstom niet hetzelfde is als doofdom.

Helemaal zeker weten of die groep raadsleden niet kan praten doen we niet, dat weten alleen hun fractiegenoten. En die houden dat naar goed gebruik angstvallig geheim. Nee, zeggen ze, ze treden niet zo op de voorgrond maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.

Er zijn ook andere raadsleden. Die hoor je te pas en te onpas. En er zijn er die zich vooral laten horen als hun eigen buurt aan de beurt is. Die tonen zich niet alleen controleur van B&W, maar zijn ook volksvertegenwoordiger. En ik heb het geluk dat er een stuk of wat wonen in de Hardenberger wijk waar ik ook woon. Van OpKoers kwam deze week de vraag of het aantal ganzen in het Kruserbrinkpark niet gedecimeerd kan worden. Poep aan je schoen, aan je rolstoel, aan je skateboard, aan je picknickmand. De ganzen vergassen of afschieten was niet meteen nodig, vond het raadslid, het mocht ook op een diervriendelijke manier. Maar de pil en het condoom voor ganzen bestaan volgens mij niet dus is het inschakelen van de naastgelegen schietclub toch een optie. Kunnen de schutters eens een keer op bewegende doelen schieten in plaats van op een kartonnen schijf. Dat heet nou volgens mij een win-win situatie.

Een ander OpKoers-lid trok aan de bel omdat je over het water van de vijvers in de wijk kon lopen. Niet vanwege spirituele krachten maar omdat het stikte van de dode vissen. Die hadden door de wolkbreuken van vorige week langdurig gebrek aan zuurstof gekregen. En omdat fish lives matter (T-shirt te koop bij Amazon) hebben het waterschap, de gemeente en enkele leden van hengelsportvereniging De Dobber actie ondernomen, waardoor zo’n 700 kilo vis kon worden gevangen en overgezet naar het zuurstofrijke water van de Vecht. Het raadslid weet inmiddels ook wat het probleem is (er kan geen vers water naar de vijvers stromen) en wat de oplossing is (vers water naar de vijvers laten stromen).

Of de gemeente de doorgangen vrij wil maken en fonteinen wil plaatsen, is de vraag van het raadslid. Want bij een volgende wolkbreuk leggen ook de laatsten der geschubde Mohikanen het loodje. Ik steun hem van harte, want de aanblik van al die naar adem snakkende vissen is hartverscheurend. En de stank van dode vissen niet te harden.

Geld voor groen

Als je goed luistert hoor je het voormalig VVD-raadslid Bert Baarslag nog brommen. Elk jaar hield de gemeente Hardenberg geld over op de jaarrekening, waarna werd gedaan alsof er een wonder was geschied. Of voor de minder gelovige broeders en zusters: alsof bestuurders en ambtenaren een bovenmenselijke prestatie hadden verricht. Baarslag was niet altijd even makkelijk te verstaan, maar zoveel werd telkens wel duidelijk dat hij vond dat B&W bange rekenmeesters waren, die best wat scherper hadden kunnen begroten. Hij zou dit jaar waarschijnlijk niet anders hebben gereageerd.

Uit de voorlopige jaarrekening blijkt dat de gemeente gezond is, dat de financiële positie solide en stabiel is, want er is naar verwachting het afgelopen jaar 6 miljoen euro overgehouden. “Een mooi bedrag om te investeren in onze samenleving en in een sterke economie”, schreven B&W. Baarslag zou hebben gezegd: “Dat had je allang kunnen doen want je wist zoals altijd dat je te behoudend hebt gecalculeerd.”

Maar goed, er is geld te besteden. Door de huidige en de nieuwe gemeenteraad, jaargang 2022. Tenminste, als ze bij de pinken zijn, want meestal hebben B&W al mooie plannetjes voor het overschot bedacht. Mochten ze echter echt niks weten dan wil ik ze nog wel een tip geven: Klimaataanpassing. Wethouder Alwin te Rietstap is hiervoor verantwoordelijk en hij had dinsdag 9 februari een mooi plan bedacht. B&W wilden ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool terecht zou komen, maar bijvoorbeeld door de inwoners van onze gemeente wordt opgevangen in een regenton. Met nog een paar andere kleine maatregelen, gericht op de inwoners van het stedelijk gebied, zou wat gedaan kunnen worden aan de toenemende wateroverlast en er zou water beschikbaar zijn voor droge tijden. Mooi plan, nuttig, iedereen snapt dat je hier niet tegen kunt zijn en toch werd het afgeserveerd.

Maar Te Rietstap is niet voor één gat te vangen en nu komt het onderwerp terug. De gemeenten in Zuidoost-Drenthe plus Hardenberg en Ommen, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben deze week namelijk een bestuursakkoord ondertekend, om samen iets te doen aan het thema Klimaataanpassing. Zij hebben afgesproken slimme maatregelen in steden en dorpen te nemen zodat ons gebied tegen een stootje kan.

Eén van de onderdelen van het plan is inwoners bewust maken van de effecten van klimaatverandering en ze zo ver zien te krijgen dat ze zelf maatregelen nemen in de eigen tuin. Hoe? Door bijvoorbeeld een regenton te plaatsen of een paar tegels te vervangen door planten. Met weinig geld kun je de inwoners en de dieren die in tuinen leven helpen. Als eerste stap naar meer en grotere maatregelen.

Bij de stemming in februari waren 12 leden van CU, Opkoers.nu, GroenLinks, D66 en 50Plus voor. De 17 tegenstemmers kwamen van CDA en de PvdA, nota bene de partijen van het rentmeesterschap en de sociale, groene samenleving. En van de VVD, want die vond de voorstellen niet ver genoeg gaan en had liever een lege dop dan een half ei.

Misschien moeten B&W eerst de raad bewust maken van de effecten van klimaatverandering en pas daarna de inwoners. Met de wateroverlast van afgelopen week – Hardenberg was zelfs landelijk nieuws – wordt het tijd voor geen woorden maar daden.

Vriendjes

Simon Carmiggelt heeft ooit een verhaal geschreven over een man die de vriendjes van z’n dochter onder de loep nam. Overigens door Wim Sonneveld voortreffelijk in een cabaretvoorstelling op het toneel gebracht. Ene Harry vond hij ‘een gluiperd van het zuiverste water’. Daar kwam hij op een mooie manier vanaf, namelijk door hem te prijzen. Harry was geweldig, Harry was vriendelijk, Harry was behulpzaam, enfin, zijn dochter dumpte het vriendje onmiddellijk.

Ik verwacht dat de CU-fractievoorzitter binnenkort hetzelfde gaat zeggen over de VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad van Hardenberg. Die deed dinsdagavond iets wat hij wel vaker doet, namelijk spelen op de man in plaats van reageren op de inhoud. Dat was bij de bespreking van de raadsbrief over de inkoop van jeugdzorg.

Die inkoop gebeurt regionaal, maar Hardenberg wil kijken of dat ook lokaal kan. “Zou het een motivatie kunnen zijn om lokaal in te kopen, om meer aansluiting te vinden bij bepaalde gezindten, passend bij de achterban van wethouder Te Rietstap?”, vroeg de VVD’er.
Mooie woorden, waarmee hij bedoelde of Te Rietstap soms lokaal wilde inkopen om ervoor te zorgen, dat meer gereformeerd-vrijgemaakte hulpverleners aan het werk gezet konden worden.

Geen gekke gedachte voor een VVD’er, want die past wel bij deze partij, die landelijk koploper is op het gebied van vriendjespolitiek, het overtreden van regels en het plegen van fraude, zoals bleek uit de jaarlijkse Politieke Integriteitsindex in 2020. En dat al acht jaar op rij.

De CU-fractievoorzitter zal waarschijnlijk de VVD-fractievoorzitter binnenkort prijzen als het beste wat de partij is overkomen, dat hij zo’n aimabele man is, zo goed zaken en personen van elkaar kan scheiden. En hem dan per ongeluk Harry noemen.

Gepruts op de vierkante meter

Het wordt steeds duidelijker waarom de twee wethouders Luiten en Ten Kate vlak na elkaar Hardenberg hebben verlaten. Niet vanwege ‘nieuwe uitdagingen’, of ‘die prachtige baan die voorbijkwam’, maar omdat ze anders gillend gek werden van het gestuntel en gepruts van de Hardenberger raadsleden. Afgelopen dinsdag was weer een goed voorbeeld. En het had te maken met sport.

Wat eraan voorafging: in november 2020 diende het CDA een motie in waarin het college werd gevraagd te onderzoeken of de sportvelden van voetbal en korfbal in Dedemsvaart niet verplaatst konden worden naar Kotermeer-zuid. Dat was een tip van de sportverenigingen geweest. Het college wilde het oude sportpark De Boekweit opknappen, maar het CDA vond een eventuele verhuizing beter, want dan konden op De Boekweit mooi woningen worden gebouwd, “omdat er een nijpend tekort op de woningmarkt is”. Het voorstel van het CDA viel in goede aarde en alle partijen steunden de motie.

De vergadering was amper afgelopen of de eerste verontruste mailtjes en telefoontjes bereikten de lokale politici. Kotermeer-zuid kwam in het geweer omdat het bij hen te druk zou worden, te veel lawaai, vreemd volk langs de deur etc. U kent dat wel: iedereen is voor duurzame energie en windmolens en zonneparken zijn geen probleem, maar dan wel geplaatst bij de buren. Hier was het niet anders.

Ook Plaatselijk Belang bemoeide zich ermee zodat alle partijen raadsleden naar Dedemsvaart stuurden om poolshoogte te nemen. Het gevolg was dat de VVD een motie aankondigde in de regionale krant om nog een onderzoek in te stellen naar andere locaties en de PvdA zo’n beetje alle letters van de VVD-motie gebruikte om zelf eentje te maken, met steun van de coalitiepartijen CDA, CU en OpKoers. Zonder de oppositie, hoewel ze in november nog zo eensgezind waren. Sorry, even niet aan gedacht, zei de PvdA-woordvoerder.

Ondertussen was het rapport klaar waarom de raad had gevraagd, maar het werd zonder commentaar of advies naar de raadsleden gestuurd. “Waarom zeggen jullie niet wat jullie ervan vinden?” riep de VVD vertwijfeld uit. “Anders doen jullie dat altijd wel.”
Even tussendoor: daaraan merk je dat de VVD’ers nog weinig politieke ervaring hebben, want wethouder Breukelman is gekke Henkie niet. Hij wilde De Boekweit opknappen maar de raad wilde onderzoeken of verhuizing mogelijk was. Welnu, dan moet de raad uiteraard ook maar zeggen wat ze met de uitkomst van het onderzoek wil doen.

Dinsdag kwam dus een nieuwe motie aan de orde, waarin werd gevraagd om nog een paar plekken te onderzoeken (en de uitkomst eerst stiekem met de raad te bespreken en dan pas het gewone volk hierover te vertellen), want het was wel duidelijk geworden dat verhuizing van de sportvelden naar Kotermeer-zuid op geen enkel draagvlak kon rekenen en dat het handenvol geld zou kosten. O ja, en of het nieuwe onderzoek even voor de begrotingsbehandeling in dit najaar klaar kon zijn.

Dat kon het niet, vertelde wethouder Breukelman, die uitlegde dat geschikte plekken zoeken, met de buurt praten, de kosten uitrekenen en dat verwerken in een rapport weer lang zal duren en veel geld zal kosten. “Terwijl het helemaal niet ging om andere plekken zoeken of woningen bouwen maar om het opknappen van sportpark De Boekweit”, zei Breukelman.

Enfin, uiteindelijk werd geadviseerd even pas op de plaats te maken en het eerste rapport maar eens goed te bespreken. De motie verdween dan ook van tafel. Voorlopig, maar als ze slim zijn voorgoed. Want de oplossing is niet zo moeilijk: ga De Boekweit opknappen want de sportclubs wachten daar al lang op en het is ook nog eens de minst dure oplossing.

Humoristen

Staphorst krijgt een burgemeester met humor. Onlangs keek Jan ten Kate op de voorpagina van weekblad De Toren terug op zijn periode als wethouder in Hardenberg (zoiets als die Tempo-Teameclame: “Het waren twee fantastische dagen”) en daarin toonde hij zich volop van zijn grappige kant.

Ten Kate is als wethouder van OpKoers binnengehaald en één van hoofdthema’s van het verkiezingsprogramma van deze partij was, dat het parkeren in Hardenberg gratis moest worden.
“En dat is gelukt”, zei Ten Kate, “want je kunt straks drie uur gratis parkeren in de parkeergarages onder het gemeentehuis en het LOC.” Dat is zoiets als: “Wij willen meer betaalbare woningen bouwen in de gemeente Hardenberg” en dan pochen dat dit is gelukt nu er drie hondenhokken en twee paardenstallen in Radewijk worden gebouwd.

De realiteit is altijd anders dan je wenst. Dat merkt OpKoers nu deze club deel uitmaakt van de lokale regering. De partij is behalve tegen betaald parkeren ook tegen hoge windmolens in het landschap, maar die komen er wel want anders haalt de gemeenteraad haar eigen doelstellingen niet. En de hondenbelasting moet worden afgeschaft, was een stokpaardje van OpKoers, maar er moet nog altijd 45 euro voor de eerste hond worden betaald en als je twee dwergpoedels hebt moet er zo’n 120 euro worden afgerekend.

Gelukkig blijven er na het vertrek van Ten Kate nog wel enkele komieken over. Gijs Schuurman bijvoorbeeld, van 50+, die tijdens een vorige raadsvergadering opperde om het voormalig ziekenhuis op de lijst met beeldbepalende panden te zetten. Hij wilde niet dat de sloopkogel gehanteerd zou worden, maar dat de gemeente er appartementen in zou maken. Schuurman had echter 2 dingen vergeten: een plek op de lijst wil niet zeggen dat de eigenaar niet kan slopen en het oude ziekenhuis is niet van de gemeente maar van de Saxenburgh Groep. Die heeft het nieuwe ziekenhuis op de oude parkeerplaats gebouwd en wil nu een nieuwe parkeerplaats op de plek van het oude ziekenhuis aanleggen. Logisch. Maar niet voor Schuurman. En ook niet voor VVD’er Gelling. Hij ‘doet iets’ in vastgoed en had een vrindje een mooie tekening laten maken van woningen in het ziekenhuis. Met bovenin een restaurant.

De ietwat kakkineuze smulpaap wil natuurlijk niet dat het snackbarvolk daar komt, want, zo laat hij weten, er moet wel iets anders op het menu staan dan hamburgers en spareribs. Het moet een beetje exquise tent worden en dat valt te begrijpen van iemand die regelmatig als hobbyist in de pannen van restaurant De Bokkepruik mocht roeren.

De appartementen met restaurant komen er niet, dat is Gelling wel duidelijk geworden, “want het ontbreekt aan visie.” Waarom hij dan een tekening laat maken en vervolgens niets doet is wat vreemd. Hij heeft een vastgoedbedrijf en dan heb je natuurlijk ook connecties om het plan te laten uitvoeren. Maar ja, het is makkelijker om zelf op je handen te gaan zitten en dan tegen anderen gaan roepen dat ze niks doen.

En wij, inwoners van de gemeente Hardenberg en volgers van de gemeenteraad? Wij kunnen nog minstens een jaar genieten van zowel Schuurman als Gelling, dus het verlies van Ten Kate is wel smartelijk, maar niet onoverkomelijk.

Podium voor malloten

Veteranen kunnen over het algemeen op sympathie van de bevolking rekenen, maar dat begint flink minder te worden. Je vraagt je af wat ze te zoeken hebben bij al die demonstraties tegen het coronabeleid. Afgelopen zaterdag stonden ze ook op het Anton Geerdesplein in Slagharen, zogenaamd om de orde te bewaren. Maar volgens mij hebben die wat dikkige, slome oud-militairen daar niks te zoeken. Voor de orde hebben we politieagenten.

Die waren er ook wel, maar op afstand. Aan een vliegende verrekijker hadden de agenten trouwens genoeg, want het was maar een klein ploegje dat naar het gebruikelijke gezwets stond te luisteren. Zo’n kleine honderd, zeiden de organisatoren zelf. Maar dat was fakenieuws, zestig kwam meer in de buurt.
Virusontkenners zijn het niet, zeggen ze zelf in een uitgebreid artikel in weekblad De Toren. Maar ze willen gewoon weer leven zoals voor 2020: naar de kroeg, naar de sportclub, winkelen, aan het strand, dat soort dingen. Dat de ziekenhuizen vol liggen, dat operaties worden uitgesteld, dat ziekenhuispersoneel op het tandvlees loopt maakt niet uit: de egoïsten willen hun oude leventje terug. Nu.

Volgens medeorganisator Arne Motz uit Schuinesloot zag hij de sterftecijfers van 2020 en toen moest hij in actie komen. Volgens eigen zeggen liep hij stad en land af om aan protestbijeenkomsten mee te doen. Overal was politiegeweld en de NOS maar liegen dat demonstranten ook geweld gebruikten, vertelde hij.

Zou zo’n knaap nou constant als een blind paard door de wereld gaan, want iedereen heeft toch de beelden van Eindhoven gezien, waar voor een paar ton is vernield door die doorgesnoven malloten. Of beelden uit Amsterdam, uit Den Haag. Maar goed, Motz heeft laten zien dat ook hier genoeg domoren rondlopen. Bijna hadden we het gered, de versoepelingen zijn al in gang gezet, we hadden een lange neus kunnen trekken naar de steden en dorpen waar ze braaf achter Willem Engel en consorten hebben aangelopen met hun geleuter over fakenieuws, agenda 21 en samenzweringstheorieën. Wij hadden kunnen zeggen: “Hier wonen verstandige mensen, met respect voor verplegers en doktoren, die balen van die beperkende maatregelen maar snappen dat we er ons zo goed mogelijk aan moeten houden.”
Maar Motz en consorten hebben dat flink verpest, hoewel het maar een mini-demonstratie was.

Wat ik verbazingwekkend vind is, dat weekblad De Toren deze malloten een podium geeft. Ja maar, sputterde bij een soortgelijke actie een dame tegen: Je moet tegenstanders niet belachelijk maken maar op respectvolle wijze met ze in gesprek gaan. Waarop de reactie kwam: Heb je weleens geprobeerd op respectvolle wijze te discussiëren met mensen die geloven dat de aarde plat is?

Arne Motz, maar ook de redactie van De Toren, hebben waarschijnlijk de afgelopen dagen geen beelden uit India gezien, waar ziekenhuizen doodzieke patiënten aan de deur moeten weigeren, waar crematoria overuren draaien om overledenen te verwerken.
Nee, je druk maken over wel of geen avondklok, wel of geen terrasbezoek, wel of niet winkelen, dat is pas belangrijk.

Lintjesregen

Volgende week worden weer de lintjes uitgereikt: de koninklijke onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau. Want het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander weer eens behaagd om enkele onderdanen te belonen voor hun hobby, waarbij je in deze regio de grootste kans op een lintje hebt als je langdurig de kas van de kerk beheert, ‘iets’ doet met kinderen of hulpbehoevenden in Oost-Europa een hart onder de riem steekt.

Behagen betekent iets aangenaam vinden. Onze vorst vindt het dus prettig om zijn handtekening te laten zetten op een oorkonde voor honderden Nederlanders die door anderen zijn voorgedragen. Want zo werkt dat: anderen moeten u voordragen. En als je fanatieke ‘voordragers’ hebt maak je meer kans dat wanneer jouw clubleden van de lauwe kant zijn.

U zult niet overspoeld worden met beelden van de gelukkigen, want de gemeentelijke persdienst wil er liever geen fotografen bij. Ze hebben tegenwoordig zelf een smartphone waarmee ze in de buitenlucht redelijke kiekjes kunnen maken. En dat is al maanden zo.
Tot een jaar geleden deden allerlei lokale mediums verslag van openingen van zwem-, asperge- of cultuurseizoenen, er werd melding gemaakt van het doorknippen van linten bij nieuwbouwprojecten en als er weer eens een medaille werd uitgereikt vanwege langdurig kerkbezoek met bijbehorende vrijwillige verplichtingen stonden de fotografen klaar om de tranen van ontroering vast te leggen.

Nu merk je er vrijwel niets meer van. Je ziet soms nog wel eens een berichtje op sociale media van de gemeentevoorlichters zelf, maar dat is het wel zo’n beetje. Geen pottenkijkers erbij, maar alles zelf in de hand houden. Met corona heeft dit niks te maken, want de mediamensen weten inmiddels wel hoe je een mondkapje bevestigt en hoeveel anderhalve meter afstand is.

Nou ja, behalve voor de ontvangers van een lintje zegt het anderen niet meer zoveel als vroeger. Omdat niet altijd degenen een lintje krijgen die het echt verdienen, zoals Willem Wilmink schreef in een liedje voor Herman van Veen:

Als ik hier koning was, kwam er een lintjesregen
maar wie tot nu toe de allerhoogste lintjes kregen
die kwamen dan niet eens meer in de krant.
Ja, voor die meiden die zwakzinnigen verplegen
zou ik de hoogste onderscheiding overwegen,
iets heel bijzonders in de adelstand,
als ik de koning was van Nederland.

Al wie door weer en wind met hout en stenen sjouwen
en onze huizen en de ziekenhuizen bouwen,
ze werden commandeur of adjudant.
Dan mocht de vuilnisman zich als baron beschouwen
en zou de bakker met een douairière trouwen.
De boer werd ridder van de kousenband,
als ik de koning was van Nederland.

Snugger & Co

Jongeren zijn zielig. Ze hebben allemaal dyslexie, of slecht onderwijs gehad, ze zijn langdurig ziek geweest of de taal die op school wordt gesproken is niet hun eerste taal. En dan moet je als leraar niet zeuren over hun spelling en grammatica. Tenminste, dat vinden ze in Engeland.

De Universiteit van Hull heeft deze week haar docenten gevraagd spelfouten en grammaticale blunders over het hoofd te zien. Goed taalgebruik, zo stelt de universiteit, kan worden gezien als “homogeen, Noord-Europees, wit, mannelijk en elitair”. En dat belemmert bijvoorbeeld bruine, arme vrouwen van Afrikaanse afkomst in hun ontwikkeling.
Bovendien: Churchill was ook een slechte speller maar won wel de Nobelprijs voor Literatuur. En het Engels van Einstein was meer dan belabberd, maar hij werd wel een beroemde geleerde.

De University of the Arts in Londen deed er een schepje bovenop. Daar worden docenten gewaarschuwd om hun eigen ideeën over het ‘juiste Engels’ niet op te leggen aan studenten. Alsof The Oxford Dictionary een hobbyboekje van een paar ‘taalgekkies’ is.

Als dit overwaait naar Nederland duurt het niet lang meer of jeugdagent Irene Bijker van de politie Hardenberg hoeft nooit meer te schrijven over toetsenbordhelden. In weekblad De Toren schreef ze in een column over mensen die op sociale media de politie voor rotte vis uitmaken of anderszins anoniem laten zien dat oud-hoogleraar Maarten van Rossem gelijk had, toen hij zei dat het grootste deel van de bevolking niet al te snugger is.

Agente Bijker stoorde zich aan het getwitter zonder kennis van zaken, maar binnenkort hoeft dat niet meer want dan worden de berichten nog meer onleesbaar dan ze al zijn. Het stikt nu al van de spel- en grammaticafouten en als dat op school niet meer wordt geleerd (“iedereen mag zijn eigen ideeën hebben over wat juist taalgebruik is”) kunnen we elkaars berichten niet meer begrijpen. Dan moeten we maar overgaan op het gesproken woord, alleen is dat wat minder anoniem omdat je stemmen kunt herkennen. En voor je het weet gebruikt iedereen zijn eigen woorden, afkortingen of betekenissen. Babylon zal er niets bij zijn.

Hoe jeugdagent Bijker eruit ziet? Geen idee. De Toren is vernieuwd, zeggen ze (5 in plaats van 3 kolommen, maar hij lijkt helaas nog steeds niet op de prijswinnende opmaak van de ex-Dedemsvaartse Courant) en je mag aangeven wat je ervan vindt. Welnu: de foto’s van de columnisten moeten weer terugkomen. Van alle columnisten. Dan weet je wie tegen je ‘praat’. We hebben al genoeg anonieme toetsenbordhelden.

Jobhoppers

De gemeenteraadsleden van Hardenberg houden van aparte dingen. Zoals naar het gemeentehuis tuffen (of als rechtgeaarde linkser fietsen), een stembriefje in de collectebus stoppen waarop je hebt aangegeven of je de nieuwe wethouder wel ziet zitten om daarna weer terug te keren naar huis voor het volgen van een digitale raadsvergadering.

Dat hebben ze vorige week meegemaakt. En blijkbaar is dat zo goed bevallen dat ze opnieuw een wethouder aan de kant hebben geschoven, zodat ze nog een keer in de parkeergarage van het gemeentehuis mogen stemmen. Want ik neem aan dat de VVD, 50+ en D66 wel snappen dat de overgebleven wethouders de zware energieportefeuille van wethouder Jan ten Kate er niet ‘zo maar’ even kunnen bijdoen.

Het kan trouwens ook zijn dat Ten Kate écht zelf graag burgemeester van Staphorst wilde worden en heeft gesolliciteerd. Dat heb ik tot deze week niet begrepen: dat je het wethouderschap van Hardenberg voortijdig beëindigd om ergens cultuurmanager of burgemeester te worden. Maar de woorden van Hans de Graaf, wethouder van de gemeente Tynaarlo, maken het wat duidelijker.

De Graaf zag een baan voorbijkomen als financieel adviseur in Emmen en greep die kans. “Die kon ik niet laten schieten want in de politiek heb je geen garanties”, zei hij. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dan kun je zo maar je baan als wethouder kwijt raken.

Hoe groot is die kans in Hardenberg? Voor Gitta Luiten (PvdA) best groot, dus toen enkele weken geleden haar ‘droombaan’ voorbijkwam sloeg ze toe. En Jan ten Kate? Binnengehaald door Peter Snijders omdat hij wist dat Ten Kate in gemeente De Wolden niet meer lekker in zijn vel zat. Dat de eerste OpKoers-wethouder het werk niet aankon was voor hem vervelend maar voor Ten Kate een mooie kans.

Maar wordt hij volgend jaar opnieuw wethouder? OpKoers is nu een vrij grote partij, dankzij een ‘overloper’ 6 van de 33 zetels. Maar als de kiezers bij zichzelf te rade gaan wat deze partij de afgelopen jaren voor elkaar heeft gebokst, kunnen het maar zo weer 3 zetels worden.
Ten Kate koos voor zekerheid door te solliciteren naar de functie van burgemeester van Staphorst. Mooi dicht bij zijn woonplaats Koekange en vlak bij de burgemeester van Zwolle, die hij nog wel eens om raad kan vragen. En zeg nou zelf: als jij je als wethouder met moeilijke portefeuilles staande hebt weten te houden in Hardenberg dan moet Staphorst makkelijk te doen zijn.

Blijft nog de vraag wie de huidige burgemeester van Hardenberg, Maarten Offinga, uit de hoge hoed kan toveren om wethouder te worden. Met Mary Looman als opvolgster van Gitta Luiten is hem dat gelukt, maar of er ook beschikbare gemeentebelangers o.i.d. in zijn netwerk zitten? Hij heeft nog een week of zes de tijd.

Groen stokpaardje

Nu raadslid Erika Kloekhorst enige tijd de lokale politiek op een laag pitje moet zetten, bestaat de fractie van de PvdA nog maar uit één persoon, namelijk Arsanio Wiet uit Dedemsvaart. En een tijdelijke vervanger natuurlijk, Gilberd Hofsink. En fractievoorzitter Rein Jonkhans dan? Nou, eigenlijk is die er nooit geweest. Hij is op papier PvdA-raadslid, maar in werkelijkheid is het een GroenLinkser.

Zijn voorganger Gitta Luiten, tot deze maand wethouder maar daarvoor fractievoorzitter, heeft deze week afscheid genomen van de Hardenberger politiek. Zij wordt Partner Cultuur en Erfgoed bij het bedrijf BMC. In een afscheidsbericht schreef ze onder meer:
“Ook voor mij kwam het onverwacht: ik ben drie jaar geleden vol overtuiging als wethouder namens de PvdA begonnen en ik was vast van plan om deze periode af te maken.
Maar soms komt er een kans voorbij. Ik vertrek, maar niet zonder pijn in het hart. Er staan mooie dingen in de steigers, waar ik trots op ben: het nieuwe minimabeleid, betere schuldhulpverlening, nieuwe schoolgebouwen, de Inclusie-nota, gelijke(re) kansen in het onderwijs, de verlenging van het AZC en nog veel meer.”

Kijk, dat zijn de echte PvdA-onderwerpen. Als je de Twitter-tijdlijn van Jonkhans bekijkt zie je alleen maar berichten over windmolens, zonne-energie, duurzame landbouw, stikstofproblemen, het nut van klimop in de bomen, doodgespoten gras en meer van dat soort groenigheden. Maar daarvoor hebben we GroenLinks al. En eigenlijk is het zo dat het klimaatprobleem tegenwoordig door alle partijen wordt omarmd: ook door D66, CDA en de VVD. Als Jonkhans c.s. het verloren gegane terrein wat willen terugwinnen, kunnen ze beter het Luiten-geluid laten horen.

De VVD schoot deze week trouwens ook weer eens uit de bocht. En dan wordt niet het gedoe bedoeld rond onze nationale Pinokkio Mark Rutte, nee, het was de lokale VVD, die tegen de benoeming stemde van Mary Looman als opvolgster van Gitta Luiten. Ach, zei fractievoorzitter Bert Gelling, een jaar voor de verkiezingen zijn alle belangrijke zaken al afgewerkt en dus kunnen de andere wethouders de portefeuilles er wel even bij doen. Typisch het geluid van een partij die bijna nooit een wethouder levert (alleen deze eeuw Max Westbroek, 3 jaar wethouder tot hij door zijn eigen partij ten val werd gebracht) en dus niet weet hoe het in de politieke keuken toegaat.

Naast de VVD’ers stemden nog 4 raadsleden tegen de benoeming. Het ene lid van D66 waarschijnlijk en de twee van 50+ en het lid van oppositiepartij GroenLinks, werd geopperd, maar dat raadslid voelde zich geroepen om te zeggen dat hij voor de benoeming had gestemd. En dat betekent dat minstens één lid van de coalitie ook heeft tegengestemd. Uit domheid? Uit dwarsheid? De stemming was geheim, dus we zullen er nooit achter komen. Tenzij een raadslid naar buiten komt met een papier onder de arm waarop leesbare aantekeningen staan over dit onderwerp. Maar dat gebeurt waarschijnlijk alleen in Den Haag.

Pagina 1 van 4

Thema: Anders Norén